• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 04 червня 2024 року № 274

Міністерство фінансів України  | Наказ від 26.06.2024 № 313
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 26.06.2024
 • Номер: 313
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 26.06.2024
 • Номер: 313
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
26.06.2024 м. Київ № 313
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 червня 2024 р. за № 972/42317
Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 04 червня 2024 року № 274
Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731,
НАКАЗУЮ:
1. Унести до наказу Міністерства фінансів України від 04 червня 2024 року № 274 "Про внесення змін до пункту 4 розділу IV Порядку розгляду заяви (справи) за процедурою взаємного узгодження та вимоги до заяви", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 червня 2024 року за № 932/42277, такі зміни:
у заголовку слово "змін" замінити словом "зміни";
у пункті 1 слова "затвердженому", "зареєстрованому" замінити словами "затвердженого", "зареєстрованого" відповідно;
у пункті 3 слова та цифри "одночасно із набранням чинності пунктом 13 розділу I Закону України від 23 лютого 2024 року № 3603-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо вдосконалення онлайн-комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства", але не раніше" виключити, після слова "чинності" доповнити словом "з".
2. Департаменту міжнародного оподаткування Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України.
 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО