• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку призначення осіб на посади державної служби в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України

Міністерство оборони України  | Наказ, Перелік, Рекомендації, Довідка, Форма типового документа, Заява, Порядок від 17.05.2021 № 6
Реквізити
 • Видавник: Міністерство оборони України
 • Тип: Наказ, Перелік, Рекомендації, Довідка, Форма типового документа, Заява, Порядок
 • Дата: 17.05.2021
 • Номер: 6
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство оборони України
 • Тип: Наказ, Перелік, Рекомендації, Довідка, Форма типового документа, Заява, Порядок
 • Дата: 17.05.2021
 • Номер: 6
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВІДКИ
МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
17.05.2021 № 6
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 липня 2021 р.
за № 957/36579
Про затвердження Порядку призначення осіб на посади державної служби в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України
Відповідно до частин першої та третьої статті 31 Закону України "Про розвідку" , частини тринадцятої статті 91 Закону України "Про державну службу"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок призначення осіб на посади державної служби в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, що додається.
2. Начальнику юридичного управління Головного управління розвідки Міністерства оборони України подати цей наказ в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Начальник
Головного управління розвідки
Міністерства оборони України


К. Буданов
ПОГОДЖЕНО:

Міністр оборони України

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

Голова Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини


А. ТаранР. Іллічов


Г. Осовий


Л. Денісова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління
розвідки Міністерства оборони
України
17 травня 2021 року № 6
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 липня 2021 р.
за № 957/36579
ПОРЯДОК
призначення осіб на посади державної служби в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України
І. Загальні положення
1. Цей Порядок визначає правові та організаційні засади відбору і перевірки у зв’язку з призначенням та призначення осіб на посади державної служби в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України (далі - ГУР Міноборони).
2. На посади державної служби в ГУР Міноборони призначаються громадяни України, які за віком, освітою, станом здоров’я та своїми особистими якостями здатні виконувати відповідні посадові обов’язки, пройшли відбір та перевірку у зв’язку з призначенням на посади відповідно до цього Порядку.
Вимоги до професійної компетентності особи передбачають вимоги до посади з урахуванням завдань, покладених на структурний підрозділ ГУР Міноборони, та змісту виконуваної роботи за посадою.
3. Відбору та перевірці у зв’язку з призначенням на посади не підлягають особи:
визначені у частині другій статті 19 Закону України "Про державну службу" та частині другій статті 31 Закону України "Про розвідку" ;
які не надали документів, визначених у підпункті 1 пункту 3 розділу II цього Порядку.
4. Громадяни України, які відповідають вимогам до професійної компетентності та розглядаються для призначення на посади державної служби в ГУР Міноборони, є кандидатами на посади державної служби (далі - кандидати).
II. Відбір осіб на посади державної служби, які належать до посад кадрового складу, та їх перевірка
1. Організація відбору осіб на посади державної служби в ГУР Міноборони, які належать до посад кадрового складу, покладається на начальника ГУР Міноборони, його заступників, керівників структурних підрозділів ГУР Міноборони та структурний підрозділ ГУР Міноборони, на який покладено завдання, функції та права служби управління персоналом державного органу. Перевірка відібраних кандидатів проводиться структурними підрозділами ГУР Міноборони, на які покладені такі завдання.
2. Відбір та перевірка кандидатів проводиться з урахуванням ділових та моральних якостей осіб, стану їх здоров’я, відповідності професійної компетентності, набутих навичок роботи тощо.
3. Відбір та перевірка кандидатів проводиться в три етапи, за результатом яких надаються рекомендації щодо їх подальшого призначення на посади.
1) Перший етап включає:
затвердження начальником ГУР Міноборони вимог до професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби, що належать до посад кадрового складу в ГУР Міноборони;
відбір осіб, які відповідають затвердженим вимогам;
проведення бесід з відібраними особами;
формування справи вивчення кандидата на призначення на посаду.
До справи вивчення кандидата на призначення на посаду включаються:
заява про участь у відборі на посаду, підписана власноруч за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку;
заява про проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку або копія довідки про результати перевірки в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади" і надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо неї;
анкета кандидата на посаду в ГУР Міноборони за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку;
довідка-рекомендація за формою, визначеною у додатку 4 до цього Порядку.
Повний перелік документів, які залучаються до справи вивчення кандидата, наведений у додатку 5 до цього Порядку.
2) Другий етап включає:
медичне обстеження кандидатів;
визначення прогнозованої професійно-психологічної придатності кандидатів на призначення на посаду;
психофізіологічне дослідження (опитування) кандидатів із застосуванням технічних засобів фіксації реакції людини та перевірка підрозділом власної безпеки.
Заходи перевірки, визначені цим підпунктом, проводяться послідовно.
3) Третій етап включає:
розгляд кандидатів на засіданні комісії з відбору кандидатів на посади державної служби у ГУР Міноборони;
прийняття рішення суб’єктом призначення про призначення кандидата на посаду.
4. Вивчення кандидата припиняється у разі відмови кандидата від проходження перевірок або у тому разі, якщо за результатами хоча б одного з етапів відбору або перевірки його не рекомендовано призначати на посаду.
5. Відбір кандидатів із числа державних службовців ГУР Міноборони у порядку просування по службі проводиться відповідно до процедури, визначеної пунктом 3 розділу ІІ цього Порядку, з урахуванням таких особливостей:
для вивчення кандидата використовується особова справа державного службовця;
до заяви про участь у відборі на посаду долучається службова характеристика;
медичне обстеження кандидата не проводиться.
III. Відбір і перевірка у зв’язку з призначенням та призначення кандидатів на військові посади співробітників кадрового складу, що заміщуються державними службовцями
1. Відбір і перевірка у зв’язку з призначенням та призначення кандидатів на військові посади співробітників кадрового складу проводяться у порядку, передбаченому розділом II цього Порядку, з урахуванням таких особливостей:
рішення про необхідність заміщення військової посади співробітника кадрового складу приймає начальник ГУР Міноборони;
заміщення військових посад співробітників кадрового складу ГУР Міноборони державними службовцями здійснюється на умовах строкового призначення.
2. Строк призначення державних службовців, які заміщують вакантні військові посади співробітників кадрового складу ГУР Міноборони, визначається до призначення на ці посади військовослужбовців.
IV. Відбір і перевірка у зв’язку з призначенням та призначення кандидатів на посади державної служби, які не належать до посад кадрового складу
1. Відбір і перевірка у зв’язку з призначенням на посади державної служби, які не належать до посад кадрового складу, проводиться на умовах закритого конкурсу відповідно до законодавства України.
2. Призначення переможців такого конкурсу здійснюється після оформлення на них справ вивчення кандидатів на призначення на посаду у порядку, визначеному підпунктом 1 пункту 3 розділу II цього Порядку, та проведення заходів перевірки, передбачених підпунктом 2 пункту 3 розділу II цього Порядку. При цьому довідка-рекомендація на кандидата не складається.
Начальник управління
добору і підготовки кадрів
Головного управління розвідки
Міністерства оборони УкраїниО. Шурупов
Додаток 1
до Порядку призначення осіб
на посади державної служби
в Головному управлінні розвідки
Міністерства оборони України
(пункт 3 розділу II)
ЗАЯВА
Додаток 2
до Порядку призначення осіб
на посади державної служби
в Головному управлінні розвідки
Міністерства оборони України
(пункт 3 розділу II)
ЗАЯВА
про проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади"
Додаток 3
до Порядку призначення осіб
на посади державної служби
в Головному управлінні розвідки
Міністерства оборони України
(пункт 3 розділу II)
АНКЕТА
кандидата на посаду в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України
Додаток 4
до Порядку призначення осіб
на посади державної служби
в Головному управлінні розвідки
Міністерства оборони України
(пункт 3 розділу II)
ДОВІДКА-РЕКОМЕНДАЦІЯ
Додаток 5
до Порядку призначення осіб
на посади державної служби
в Головному управлінні розвідки
Міністерства оборони України
(пункт 3 розділу II)
ПЕРЕЛІК
документів, які залучаються до справи вивчення кандидата
№ з/пНазва документа
1Анкета кандидата на посаду
2Довідка-рекомендація (для посад кадрового складу)
3Заява про участь у відборі на посаду, підписана власноруч
4Копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, відомості щодо реєстрації місця проживання
5Копія документа для виїзду за кордон (за наявності)
6Копія документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (за наявності)
7Копії документів про освіту з додатками
8Копія документа, що підтверджує рівень вільного володіння державною мовою
9Копія трудової книжки (за наявності), копія послужного списку (за наявності)
10Копія військового квитка (копія документа, який його замінює) (за наявності)
11Друкована автобіографія
12Заява про проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади"
, або копія довідки про результати перевірки, проведеної відповідно до Закону України "Про очищення влади"
13Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, заповнена у порядку, визначеному Національним агентством з питань запобігання корупції
14Копія довідки про допуск до державної таємниці (за наявності)
15Медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів ( форма № 122-2/о
)
16Довідка уповноваженого органу про відсутність судимості
17Довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення
18Витяг з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади"
19Інша інформація для підтвердження відповідності вимогам відбору (при визначенні відповідності кваліфікаційним вимогам) (за наявності)
20Дві фотокартки розміром 4 x 6 см
21Довідка про проходження медичного огляду (після проведення перевірки)
22Довідка про прогнозовану професійно-психологічну придатність до призначення на посаду
(після проведення перевірки)
23Висновок за результатами вивчення кандидата (після проведення перевірки)
__________
Примітка:
у разі відмови кандидата від проходження перевірки, пов’язаної з призначенням на посаду, до справи вивчення долучається документ, що підтверджує цей факт.