• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій

Міністерство фінансів України  | Наказ, Рішення, Довідка, Форма, Заява, Порядок від 14.06.2016 № 547
3. Заяву про скасування реєстрації суб'єкт господарювання або представник суб’єкта господарювання подає до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО.
( Абзац перший пункту 3 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно-правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій )
Перед скасуванням реєстрації РРО його необхідно розпломбувати в ЦСО, з яким суб'єктом господарювання укладено договір про технічне обслуговування та ремонт РРО.
Разом із заявою про скасування реєстрації суб’єкт господарювання надає реєстраційне посвідчення.
( Абзац третій пункту 3 глави 4 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно-правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій )
Процедура розпломбування РРО в ЦСО за можливості проводиться і для РРО, щодо яких контролюючим органом прийнято рішення про примусове скасування реєстрації.
У разі викрадення РРО для скасування його реєстрації суб'єкт господарювання разом із заявою про скасування реєстрації надає копію відповідного документа органу поліції.
У заяві про скасування реєстрації зазначається спосіб отримання довідки про скасування реєстрації РРО за формою № 6-РРО (додаток 6) (далі - довідка про скасування реєстрації) (поштою або безпосередньо в контролюючому органі) або її копії (електронною поштою), в Електронному кабінеті.
( Абзац шостий пункту 3 глави 4 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно-правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 317 від 23.06.2020 )
4. Посадова особа контролюючого органу протягом п’яти календарних днів з дня отримання заяви про скасування реєстрації та реєстраційного посвідчення за наявності довідки про опломбування з відміткою про розпломбування РРО, надісланої ЦСО до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО, або у разі прийняття рішення контролюючого органу про скасування реєстрації РРО проводить скасування реєстрації РРО шляхом внесення реєстраційного запису до інформаційно-телекомунікаційній системи ДПС та надає (надсилає) суб’єкту господарювання довідку про скасування реєстрації, що засвідчує скасування реєстрації РРО.
У разі якщо скасування реєстрації РРО було здійснено за рішенням контролюючого органу, примірник довідки про скасування реєстрації направляється до ЦСО, яким проводилося технічне обслуговування РРО, засобами телекомунікацій в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов’язкових реквізитів електронних документів. Примірник довідки про скасування реєстрації РРО розміщується в Електронному кабінеті.
( Абзац другий пункту 4 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 317 від 23.06.2020 )( Пункт 4 глави 4 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно-правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій )
5. Контролюючий орган за місцем реєстрації РРО не пізніше одного місяця з дня виникнення підстав для скасування реєстрації РРО, визначених у підпунктах 4 - 10, 13 пункту 1 цієї глави, приймає рішення про скасування реєстрації РРО у разі, якщо суб'єктом господарювання не подано заяву про скасування реєстрації та такі підстави залишилися актуальними.
( Пункт 5 глави 4 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 837 від 23.09.2016 )
6. Контролюючий орган за місцем реєстрації РРО у випадках, передбачених підпунктами 2, 3 пункту 1 цієї глави, попереджає суб'єкта господарювання за місяць до настання терміну про необхідність проведення процедури скасування реєстрації РРО.
Скасування реєстрації РРО проводиться контролюючим органом не пізніше двох робочих днів з дня настання терміну виведення з експлуатації РРО.
7. Документи, визначені у цій главі, можуть бути подані та отримані за наявності документа, що посвідчує особу, відповідальною особою суб’єкта господарювання або самим суб’єктом господарювання - фізичною особою - підприємцем, а також представником суб’єкта господарювання за умови наявності документів, що посвідчують його особу та підтверджують надані йому повноваження, а також виконання вимог щодо електронної ідентифікації у випадку подання документів в електронній формі.
( Пункт 7 глави 4 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно-правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій )
8. Суб’єкти господарювання, які у зв’язку із застосуванням програмних РРО вирішили відмовитися від застосування РРО, строк служби яких не закінчився, мають скасувати реєстрацію таких РРО згідно з цим Порядком із поданням до контролюючих органів звітних документів, передбачених Законом.
( Главу 4 розділу II доповнено новим пунктом 8 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 317 від 23.06.2020 )
III. Порядок застосування РРО
1. На території України у сферах, визначених Законом, дозволяється реалізовувати та застосовувати лише ті РРО вітчизняного та іноземного виробництва, які включені до Державного реєстру РРО та конструкція і програмне забезпечення яких відповідають конструкторсько-технологічній та програмній документації виробника.
2. На період виходу з ладу РРО та здійснення його ремонту або у разі тимчасового (не більше 7 робочих днів) відключення електроенергії проведення розрахункових операцій здійснюється з використанням книги обліку розрахункових операцій (далі - книга ОРО) та розрахункової книжки або із застосуванням належним чином зареєстрованого резервного РРО.
Суб’єкт господарювання зобов’язаний:
у разі незастосування РРО у випадках, передбачених Законом, проводити розрахунки з використанням книги ОРО та розрахункової книжки з додержанням встановленого порядку їх ведення, крім випадків, коли ведеться облік через електронні системи прийняття ставок, що контролюються в режимі реального часу центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів;
зберігати в господарській одиниці останню використану книгу ОРО та поточну розрахункову книжку, що використовується на період виходу з ладу РРО, здійснення його ремонту або у разі тимчасового (не більше 7 робочих днів) відключення електроенергії.
( Абзац четвертий пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 317 від 23.06.2020 )
Суб’єкт господарювання може прийняти рішення про те, що у випадках виходу з ладу РРО або відключення електроенергії проведення розрахункових операцій не здійснюється до моменту належного підключення резервного РРО або включення електроенергії, про що зазначає у реєстраційній заяві. У такому випадку суб’єкт господарювання має право не реєструвати та не зберігати книги ОРО та розрахункові книжки. Для таких РРО у реєстраційному посвідченні зазначається: "Книга ОРО на цей РРО не реєструвалась. У випадках виходу з ладу РРО або відключення електроенергії проведення розрахункових операцій не здійснюється". Такі суб’єкти господарювання не мають права здійснювати розрахункові операції у разі виходу з ладу РРО або тимчасової відсутності електроенергії.
( Пункт 2 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 )
3. РРО може застосовуватись тільки в тій господарській одиниці, яка зазначена в реєстраційному посвідченні, відповідно до сфери застосування, установленої Державним реєстром РРО, та за наявності договору про технічне обслуговування і ремонт РРО.
Застосування РРО, опломбованого засобами контролю ЦСО, з яким суб'єкт господарювання не уклав договору про технічне обслуговування та ремонт такого РРО, вважається порушенням встановленого порядку опломбування.
4. Суб'єкти господарювання, які використовують РРО для здійснення розрахункових операцій у готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також здійснення операцій з приймання готівки для подальшого її переказу, зобов'язані:
( Абзац перший пункту 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 317 від 23.06.2020 )
застосовувати РРО, включені до Державного реєстру РРО, з додержанням встановленого порядку їх застосування;
забезпечувати цілісність пломб та незмінність конструкції і програмного забезпечення РРО;
вводити в експлуатацію, проводити технічне обслуговування без порушення раніше здійсненого належним чином опломбування РРО, ремонтувати РРО через ЦСО в порядку, встановленому законодавством;
проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО зі створенням у паперовій та/або електронній формі відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок;
( Абзац п'ятий пункту 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 317 від 23.06.2020 )
подавати до контролюючих органів інформацію, визначену пунктом 7 статті 3 Закону, згідно з Порядком передачі;
( Абзац сьомий пункту 4 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 )
надавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, під час отримання товарів (послуг) в обов’язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми та змісту на повну суму проведеної операції, створений в паперовій та/або електронній формі (у тому числі, але не виключно, з відтворюванням на дисплеї реєстратора розрахункових операцій QR-коду, який дає змогу особі зчитувати та ідентифікувати з розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому містяться, та/або надсиланням електронного розрахункового документа на наданий такою особою абонентський номер або адресу електронної пошти);
( Абзац сьомий пункту 4 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 317 від 23.06.2020 )( Абзац дев'ятий пункту 4 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 )
у кінці робочого дня (зміни) створювати у паперовій та/або електронній формі (крім автоматів з продажу товарів (послуг)) фіскальні звітні чеки у разі здійснення розрахункових операцій;
( Абзац восьмий пункту 4 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 317 від 23.06.2020 )
створювати контрольні стрічки у паперовій та/або електронній формі і забезпечувати їх зберігання на РРО (крім автоматів з продажу товарів (послуг)) протягом трьох років;
( Абзац дев'ятий пункту 4 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 317 від 23.06.2020 )
проводити розрахункові операції через РРО для підакцизних товарів із використанням режиму програмування із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, найменування товарів, цін товарів та обліку їх кількості, а також із зазначенням цифрового значення штрихового коду марки акцизного податку (серія та номер) при роздрібній торгівлі алкогольними напоями;
( Абзац десятий пункту 4 розділу III в редакції Наказів Міністерства фінансів № 317 від 23.06.2020, № 427 від 26.07.2021, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 243 від 17.08.2022 )( Абзац одинадцятий пункту 4 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 427 від 26.07.2021 )
надавати в паперовій та/або електронній формі покупцю товарів (послуг) за його вимогою чек, накладну або інший розрахунковий документ, що засвідчує передання права власності на них від продавця до покупця, з метою виконання вимог Закону України "Про захист прав споживачів". Порушення цього правила тягне за собою відповідальність, передбачену зазначеним Законом, але не може бути підставою для застосування до порушника адміністративних чи фінансових санкцій, передбачених законодавством з питань оподаткування;
( Абзац пункту 4 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 317 від 23.06.2020 )
створювати в паперовій та/або електронній формі X-звіти, Z-звіти та інші документи, що передбачені документацією на РРО, відповідно до законодавства;
( Абзац пункту 4 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 317 від 23.06.2020 )
здійснювати підрахунок готівкових коштів на місці проведення розрахунків під час перевірки господарської одиниці на вимогу посадової особи контролюючого органу;
зберігати на місці проведення розрахунків реєстраційне посвідчення та останню довідку про опломбування РРО або їх копії;
у разі виявлення несправностей РРО, а також пошкодження засобів контролю протягом робочого дня, в якому виявлено несправності чи пошкодження, письмово або засобами телекомунікацій в довільній формі повідомити ЦСО, а також протягом двох робочих днів після дня виявлення несправностей чи пошкодження письмово або засобами телекомунікацій в довільній формі повідомити про це контролюючий орган, у якому суб'єкт господарювання зареєстрований як платник податків;
( Абзац пункту 4 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 317 від 23.06.2020 )
виконувати інші обов’язки, визначені статтею 3 Закону.
( Пункт 4 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 317 від 23.06.2020 )
5. Реєстрація продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів через РРО проводиться одночасно з розрахунковою операцією. Розрахунковий документ на повну суму проведеної операції, створений у паперовій та/або електронній формі, надається особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї. Розрахункова операція вважається проведеною через РРО, якщо дані про її обсяги введені в режимі реєстрації.
( Пункт 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 317 від 23.06.2020 )
6. Внесення чи видача готівки з місця проведення розрахунків повинні реєструватися через РРО з використанням операцій "службове внесення" та "службова видача", якщо такі внесення чи видача не пов’язані з проведенням розрахункових операцій:
операція "службове внесення" використовується для реєстрації суми готівки, яка зберігається на місці проведення розрахунків на момент реєстрації першої розрахункової операції, що проводиться після виконання Z-звіту;
операція "службова видача" використовується для реєстрації суми готівки, яка вилучається з місця проведення розрахунків та/або видається держателям електронних платіжних засобів.
Проведення операцій з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів здійснюється суб’єктами господарювання із використанням РРО у порядку, визначеному Законом та нормативно-правовим актом Національного банку України з питань ведення касових операцій у національній валюті в Україні.
( Пункт 6 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 427 від 26.07.2021 )
7. Реєстрація видачі коштів у разі повернення товару (відмови від послуги, прийняття цінностей під заставу, виплати виграшів у державні лотереї та в інших випадках) або скасування помилково проведеної через РРО суми розрахунку здійснюється шляхом реєстрації від'ємної суми.
При цьому забороняється реєструвати через РРО від’ємні суми з використанням операції "сторно".
( Абзац другий пункту 7 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 317 від 23.06.2020 )( Абзац третій пункту 7 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 317 від 23.06.2020 )( Абзац четвертий пункту 7 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 317 від 23.06.2020 )
8. Якщо сума коштів, виданих при поверненні товару чи рекомпенсації раніше оплаченої послуги, перевищує 100 гривень, матеріально відповідальна особа господарської одиниці або особа, яка безпосередньо здійснює розрахунки, повинна скласти акт про видачу коштів. В акті необхідно зазначити дані документа, що встановлює особу покупця, який повертає товар (відмовляється від послуги), відомості про товар (послугу), суму виданих коштів, номер, дату і час видачі розрахункового документа, який підтверджує купівлю товару (отримання послуги).
Такий самий акт складається під час скасування помилково проведеної через РРО суми розрахунку або помилково вибраної форми оплати (готівка, картка, кредит тощо). В акті зазначаються дані про помилкову суму та реквізити розрахункового документа.
( Абзац другий пункту 8 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 317 від 23.06.2020 )
Акти про видачу коштів та акти про скасування помилково проведеної через РРО суми розрахунку, помилкової форми оплати зберігаються протягом трьох років. При цьому суб’єкт господарювання зобов’язаний надати зазначені акти контролюючим органам під час проведення перевірки.
( Абзац третій пункту 8 розділу III в редакції Наказів Міністерства фінансів № 317 від 23.06.2020, № 427 від 26.07.2021 )
9. У разі незабезпечення ЦСО гарантійного ремонту РРО не пізніше сьомого робочого дня з дня передачі в ремонт РРО ЦСО зобов'язаний ввести в експлуатацію належним чином зареєстрований на суб'єкта господарювання резервний РРО.
10. Якщо на період виходу з ладу РРО або в разі відключення електроенергії розрахункові операції проводяться з використанням книги ОРО та розрахункової книжки, після встановлення відремонтованого (резервного) РРО або відновлення постачання електроенергії необхідно провести через РРО суми розрахунків за час роботи з використанням розрахункової книжки, а також відповідно до контрольної стрічки (у випадку обнулення оперативної пам'яті) - за час роботи, що передував виходу РРО з ладу або відключенню електроенергії, окремо за кожною ставкою податку на додану вартість, акцизного податку або іншого податку (збору), після чого слід виконати Z-звіт. За потреби виконується операція "службове внесення" на суму готівки, що зберігається на місці проведення розрахунків.
11. Вимоги щодо створення контрольної стрічки в електронній формі у РРО та модемів для передачі даних затверджено наказом Міністерства фінансів України від 08 жовтня 2012 року № 1057 "Про затвердження Вимог щодо створення контрольної стрічки в електронній формі у реєстраторах розрахункових операцій та модемів для передачі даних та Порядку передачі електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків реєстраторів розрахункових операцій дротовими або бездротовими каналами зв'язку до органів державної податкової служби", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2012 року за № 1743/22055.
12. Суб’єкти господарювання, які у зв’язку із застосуванням програмних РРО вирішили відмовитись від застосування РРО, строк служби яких не закінчився, на період відсутності зв’язку між програмним РРО та фіскальним сервером ДПС, для проведення розрахункових операцій можуть використовувати належним чином зареєстровані резервні РРО із додержанням порядку застосування РРО, визначеного цим розділом.
( Розділ III доповнено новим пунктом 12 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 317 від 23.06.2020 )( Пункт 13 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 427 від 26.07.2021 )

Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
Ю.П. Романюк
Додаток 1
до Порядку реєстрації та застосування
реєстраторів розрахункових операцій,
що застосовуються для реєстрації
розрахункових операцій
за товари (послуги)
(пункт 4 глави 2 розділу II)
Форма № 1-РРО
ЗАЯВА
про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій
( Див. текст )( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 837 від 23.09.2016; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно-правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, № 427 від 26.07.2021; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 662 від 13.12.2021 )
Додаток 2
до Порядку реєстрації
та застосування реєстраторів
розрахункових операцій,
що застосовуються для реєстрації
розрахункових операцій за товари
(послуги)
(пункт 10 глави 2 розділу II)
(Форма № 2-РРО)
ДОВІДКА
про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій
( Див. текст )( Додаток 2 в редакції Наказів Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно-правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, № 317 від 23.06.2020; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 662 від 13.12.2021 )
Додаток 3
до Порядку реєстрації
та застосування реєстраторів
розрахункових операцій,
що застосовуються для реєстрації
розрахункових операцій за товари
(послуги)
(пункт 14 глави 2 розділу II)
(Форма № 3-РРО)
РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ
( Див. текст )( Додаток 3 в редакції Наказів Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно-правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, № 317 від 23.06.2020; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 662 від 13.12.2021 )
Додаток 4
до Порядку реєстрації
та застосування реєстраторів
розрахункових операцій,
що застосовуються для реєстрації
розрахункових операцій за товари
(послуги)
(підпункт 1 пункту 1 глави 4 розділу II)
(Форма № 4-РРО)
ЗАЯВА
про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій
(Форма № 4-РРО)
( Додаток 4 в редакції Наказів Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно-правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, № 317 від 23.06.2020; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 662 від 13.12.2021 )
Додаток 5
до Порядку
реєстрації та застосування
реєстраторів розрахункових операцій,
що застосовуються для реєстрації
розрахункових операцій за товари
(послуги)
(пункт 2 глави 4 розділу ІІ)
Форма № 5-РРО
РІШЕННЯ
про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій
(Форма № 5-РРО)
( Див. текст )( Додаток 5 в редакції Наказів Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно-правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, № 317 від 23.06.2020; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 662 від 13.12.2021 )
Додаток 6
до Порядку
реєстрації та застосування
реєстраторів розрахункових операцій,
що застосовуються для реєстрації
розрахункових операцій за товари
(послуги)
(пункт 3 глави 4 розділу ІІ)
Форма № 6-РРО
ДОВІДКА
про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій
( Див. текст )( Додаток 6 в редакції Наказів Міністерства фінансів № 773 від 20.09.2018 - набирає чинності після набрання чинності нормативно-правовим актом Міністерства фінансів України щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, № 317 від 23.06.2020; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 662 від 13.12.2021 )