• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування"

Пенсійний фонд України  | Постанова від 20.04.2023 № 21-1 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Пенсійний фонд України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 20.04.2023
 • Номер: 21-1
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Пенсійний фонд України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 20.04.2023
 • Номер: 21-1
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
20.04.2023 м. Київ № 21-1
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 травня 2023 р. за № 817/39873
Про внесення змін до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
Відповідно до пунктів 9, 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280, постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2022 року № 162 "Про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану" правління Пенсійного фонду України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 року № 22-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2005 року за № 1566/11846 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 07 липня 2014 року № 13-1), такі зміни:
1) у розділі I:
у пункті 1.1:
в абзаці другому слова "вебпортал або засобами Порталу Дія" замінити словом "вебпортал";
доповнити новим абзацом такого змісту:
"У період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох наступних місяців після місяця, в якому його буде припинено чи скасовано, заява про призначення (поновлення) пенсії та документи, необхідні для призначення (поновлення) пенсії, особами, які у зв'язку з агресією Російської Федерації тимчасово проживають за кордоном та отримали тимчасовий захист або статус біженця (далі - особи, які тимчасово проживають за кордоном), можуть надсилатись поштою.";
у пункті 1.8:
абзац третій після слів "призначення (поновлення) пенсій" доповнити словами ", якщо інше не передбачено цим Порядком";
2) у розділі II:
у пункті 2.9:
абзац перший доповнити новим реченням такого змісту: "Особи, які тимчасово проживають за кордоном, надсилають копії вищезазначених документів, засвідчені в порядку, визначеному пунктом 2.23 цього розділу, та документ про посвідчення факту, що фізична особа є живою.";
пункт 2.23 доповнити новим абзацом такого змісту:
"До заяви про призначення (поновлення) пенсії особи, які тимчасово проживають за кордоном, додають копії документів, в тому числі документів про отримання тимчасового захисту або статусу біженця та реєстрацію їх місця тимчасового проживання / перебування за кордоном (з перекладом), засвідчені дипломатичним представництвом або консульською установою України або нотаріально.".
2. Департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг (Охріменко О.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
 

Голова правління

Євгеній КАПІНУС

ПОГОДЖЕНО:

 

Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини

Дмитро ЛУБІНЕЦЬ

Міністр соціальної політики України

Оксана ЖОЛНОВИЧ

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ

Урядовий Уповноважений
з прав осіб з інвалідністю

Тетяна БАРАНЦОВА

Керівник Секретаріату
СПО роботодавців
на національному рівні

Руслан ІЛЛІЧОВ

Голова СПО
об'єднань профспілок

Григорій ОСОВИЙ

Голова ГО ВО СОІУ

В. В. НАЗАРЕНКО