Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року N 4

Міністерство фінансів України Наказ від 04.07.2022 №189
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ

Дата 04.07.2022

Номер 189

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
04.07.2022 м. Київ N 189
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 липня 2022 р. за N 804/38140
Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року N 4
1. Внести зміни до форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року N 4, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за N 111/26556 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 грудня 2020 року N 773), виклавши її в новій редакції, що додається.
2. Затвердити Зміни до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року N 4, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за N 111/26556 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 грудня 2020 року N 773), що додаються.
3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України.
МіністрСергій МАРЧЕНКО
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
13 січня 2015 року N 4
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 04 липня 2022 року N 189)
Податковий розрахунк сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
04 липня 2022 року N 189
ЗМІНИ
до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску
1. У розділі III:
1) абзац двадцять восьмий пункту 1 викласти у такій редакції:
"рядок 101 - середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період;";
2) у пункті 2:
після абзацу восьмого доповнити новими абзацами дев'ятим - дванадцятим такого змісту:
"рядок 1.6 - сума нарахованої заробітної плати за найманих працівників, призваних під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України, які не отримували доходи у вигляді грошового забезпечення у період мобілізації, визначеної Указом Президента України від 24 лютого 2022 року N 69/2022 "Про загальну мобілізацію", затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про загальну мобілізацію", з них:
рядок 1.6.1 - 5,3 %;
рядок 1.6.2 - 5,5 %;
рядок 1.6.3 - 22 %;".
У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - шістдесят другий вважати відповідно абзацами тринадцятим - шістдесят шостим;
абзац тринадцятий викласти у такій редакції:
"рядок 2 - сума рядків 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 та 2.5, у яких відображаються в розрізі місяців звітного кварталу сума нарахованої за звітний місяць заробітної плати за видами виплат, яка включає основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці", та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами, а також оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів платника єдиного внеску, допомога по тимчасовій непрацездатності та допомога у зв'язку з вагітністю та пологами, що здійснюється за рахунок коштів фондів державного соціального страхування, з урахуванням максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок;";
після абзацу вісімнадцятого доповнити новими абзацами дев'ятнадцятим - двадцять другим такого змісту:
"рядок 2.6 - платниками єдиного податку, які обрали спрощену систему оподаткування - фізичними особами - підприємцями, які належать до другої та третьої груп платників єдиного податку, а також юридичними особами, які належать до третьої групи платників єдиного податку, - заповнюється, якщо є наймані працівники, яких було призвано під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України та які не отримували доходів у вигляді грошового забезпечення у період мобілізації, визначеної Указом Президента України від 24 лютого 2022 року N 69/2022 "Про загальну мобілізацію", затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про загальну мобілізацію", з них:
рядок 2.6.1 - 5,3 %;
рядок 2.6.2 - 5,5 %;
рядок 2.6.3 - 22 %;".
У зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий - шістдесят шостий вважати відповідно абзацами двадцять третім - сімдесятим;
абзац двадцять третій викласти у такій редакції:
"рядок 3 - сума граф 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3,5 та 3,6, що дорівнює сумі відповідних показників графи 20 додатка 1 до Розрахунку відповідних місяців звітного кварталу (1, 2, 3);";
після абзацу тридцять другого доповнити новими абзацами тридцять третім - тридцять шостим такого змісту:
"рядок 3.7 - сума єдиного внеску, нарахованого платниками єдиного податку, які обрали спрощену систему оподаткування - фізичними особами - підприємцями, які належать до другої та третьої груп платників єдиного податку, а також юридичними особами, які належать до третьої групи платників єдиного податку, на суми заробітної плати найманим працівникам, яких було призвано під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України, які не отримували доходів у вигляді грошового забезпечення у період мобілізації, визначеної Указом Президента України від 24 лютого 2022 року N 69/2022 "Про загальну мобілізацію", затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про загальну мобілізацію", з них:
рядок 3.7.1 - 5,3 %;
рядок 3.7.2 - 5,5 %;
рядок 3.7.3 - 22 %;".
У зв'язку з цим абзаци тридцять третій - сімдесятий вважати відповідно абзацами тридцять сьомим - сімдесят четвертим;
абзац тридцять сьомий викласти у такій редакції:
"рядок 4 - зазначається сума рядків 4.1, 4.2, 4.3;";
після абзацу п'ятдесят третього доповнити новими абзацами п'ятдесят четвертим - п'ятдесят сьомим такого змісту:
"рядок 4.4 - заповнюється платниками єдиного податку, які обрали спрощену систему оподаткування - фізичними особами - підприємцями, які належать до другої та третьої груп платників єдиного податку, а також юридичними особами, які належать до третьої групи платників єдиного податку, якщо ними самостійно виявлено заниження відображених сум єдиного внеску (нарахованого) у попередніх звітних періодах під час подання Розрахунків з типом "Звітний" або з типом "Уточнюючий", у якому уточнено (збільшено) показники сум єдиного внеску, відображених у Розрахунку з типом "Звітний" або "Звітний новий" поза межами звітного (податкового) періоду, з них:
рядок 4.4.1 - 5,3 %;
рядок 4.4.2 - 5,5 %;
рядок 4.4.3 - 22 %;".
У зв'язку з цим абзаци п'ятдесят четвертий - сімдесят четвертий вважати відповідно абзацами п'ятдесят восьмим - сімдесят восьмим;
абзац шістдесят перший викласти у такій редакції:
"рядок 6 - зазначається сума рядків 6.1, 6.2 та 6.3;";
після абзацу сімдесят шостого доповнити новими абзацами сімдесят сьомим - вісімдесятим такого змісту:
"рядок 6.4 - заповнюється платниками єдиного податку, які обрали спрощену систему оподаткування - фізичними особами - підприємцями, які належать до другої та третьої груп платників єдиного податку, а також юридичними особами, які належать до третьої групи платників єдиного податку, якщо ними самостійно виявлено завищення відображених сум єдиного внеску (нарахованого) у попередніх звітних періодах під час подання Розрахунків з типом "Звітний" або з типом "Уточнюючий", у якому уточнено (збільшено) показники сум єдиного внеску, відображених у Розрахунку з типом "Звітний" або "Звітний новий" поза межами звітного (податкового) періоду, з них:
рядок 6.4.1 - 5,3 %;
рядок 6.4.2 - 5,5 %;
рядок 6.4.3 - 22 %;".
У зв'язку з цим абзаци сімдесят сьомий та сімдесят восьмий вважати відповідно абзацами вісімдесят першим та вісімдесят другим;
3) у пункті 3:
в абзацах першому та третьому після слова "допомоги" доповнити словами "жінкам-військовослужбовцям";
абзац шостий викласти у такій редакції:
"рядок 2 - загальна сума грошового забезпечення військовослужбовців, на яку нараховується єдиний внесок (у межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску), та додаткової бази нарахування, що дорівнює сумі відповідних показників графи 17 додатка 1 до Розрахунку відповідного місяця звітного кварталу (1, 2, 3);";
абзац дев'ятий викласти у такій редакції:
"рядок 5 - сукупні суми нарахованого єдиного внеску на суми грошового забезпечення військовослужбовців (у межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску) (сума граф 5.1, 5.2);";
абзац дванадцятий викласти у такій редакції:
"у рядку 6 - сума рядків 6.1 та 6.2;";
абзац двадцять третій викласти у такій редакції:
"у рядку 8 - сума рядків 8.1, 8.2;";
в абзаці тридцять другому після слова "допомоги" доповнити словами "жінкам-військовослужбовцям", а слово "працівнику" замінити словом "працівниці";
в абзаці тридцять третьому слово "працівнику" замінити словом "працівниці";
в абзаці тридцять четвертому після слова "допомоги" доповнити словами "жінкам-військовослужбовцям";
абзац тридцять п'ятий викласти у такій редакції:
"рядок 4 - загальна сума допомоги жінкам-військовослужбовцям у зв'язку з вагітністю та пологами, на яку нараховується єдиний внесок (у межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску), та додаткової бази нарахування;";
в абзацах тридцять шостому та тридцять сьомому після слова "допомоги" доповнити словами "жінкам-військовослужбовцям";
абзац тридцять восьмий викласти у такій редакції:
"рядок 9 - сукупні суми нарахованого єдиного внеску на суми допомоги жінкам-військовослужбовцям (у межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску) (сума граф 9.1, 9.2);";
в абзаці сороковому після слова "допомоги" доповнити словами "жінкам-військовослужбовцям";
абзац сорок перший викласти у такій редакції:
"рядок 10 - сума рядків 10.1 та 10.2;";
в абзацах сорок четвертому - сорок шостому після слова "допомоги" доповнити словами "жінкам-військовослужбовцям";
абзац п'ятдесят другий викласти у такій редакції:
"у рядку 12 - сума рядків 12.1 та 12.2;";
в абзацах п'ятдесят п'ятому та п'ятдесят сьомому після слова "допомоги" доповнити словами "жінкам-військовослужбовцям";
в абзаці шістдесят третьому слово "усього," виключити;
4) в абзаці першому пункту 4 слово "лише" виключити, а після слів "захисту населення" доповнити словами ", виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі утворення) рад".
2. У розділі IV:
1) у пункті 1:
в абзаці сорок четвертому слово та цифри "Графа 15" замінити словом та цифрами "Графа 16";
в абзаці сорок шостому слово та цифри "Графа 16" замінити словом та цифрами "Графа 17";
в абзаці п'ятдесятому розділовий знак "." замінити розділовим знаком ";";
після абзацу п'ятдесятого доповнити новим абзацом п'ятдесят першим такого змісту:
"сторнованих сум, нарахованих платниками єдиного податку, які обрали спрощену систему оподаткування - фізичними особами - підприємцями, які належать до другої та третьої групи платників єдиного податку, а також юридичними особами, які належать до третьої групи платників єдиного податку, у період дії воєнного стану, для категорії застрахованих осіб 29, 36, 37, 39, 42 - 45, 47, 50, 66, 75 - 78 відповідно до Додатка 1 до цього Порядку.";
У зв'язку з цим абзаци п'ятдесят перший - шістдесят другий вважати відповідно абзацами п'ятдесят другим - шістдесят третім;
2) в абзаці другому пункту 2 слово "лише" виключити, а після слів "соціального захисту населення" доповнити словами "виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі утворення) рад,";
3) у пункті 4:
абзац дев'ятий підпункту 1 викласти у такій редакції:
"Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад за місцезнаходженням податкового агента або відокремленого підрозділу, якщо Розрахунок подається за відокремлений підрозділ;";
в абзаці першому підпункту 3 після слів "виграшів (призів) у лотерею" доповнити словами ", сільськогосподарської продукції";
доповнити підпункт 3 новим абзацом четвертим такого змісту:
"у рядку "Доходи від продажу сільськогосподарської продукції" загальна сума нарахованих (виплачених) у звітному податковому періоді доходів, отриманих фізичними особами від продажу податковому агенту власної сільськогосподарської продукції, загальна сума нарахованого та перерахованого податку на доходи фізичних осіб та загальна сума нарахованого та перерахованого військового збору відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками). Відомості про фізичну особу - платника податку, якій нараховані доходи у вигляді сільськогосподарської продукції, не зазначаються;".
3. У розділі V:
доповнити підпункт 2 пункту 10 новими абзацами п'ятим та шостим такого змісту:
"у рядку "Доходи від продажу сільськогосподарської продукції - виключення":
для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку "Доходи від продажу сільськогосподарської продукції - виключення" потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку "Доходи від продажу сільськогосподарської продукції" відобразити правильну інформацію;".
4. Додаток 1 до Порядку доповнити новими рядками такого змісту:
"
75Громадяни України, які відповідають вимогам, затвердженим Положенням про добровольчі формування територіальних громад, пройшли медичний, професійний та психологічний відбір і підписали контракт добровольця територіальної оборониСума нарахованої середньої заробітної плати%З 24.02.2022 для платників, зазначених у пункті 1 (крім абзацу сьомого) частини першої статті 4 Закону, розмір єдиного внеску встановлюється відповідно - 22Не утримується
Коротка назва: громадяни України, що підписали контракт добровольця територіальної оборониКоротка назва: оплата праці
76Наймані працівники, яких було призвано під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України, які не отримували доходів у вигляді грошового забезпечення у період мобілізації, визначеної Указом Президента України від 24 лютого 2022 року N 69/2022 "Про загальну мобілізацію"
, затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про загальну мобілізацію"
Сума нарахованої заробітної плати%Виплати, що відшкодовуються з бюджету в період з 24.02.2022 - розмір єдиного внеску встановлюється відповідно - 22Не утримується
Коротка назва: наймані працівники, яких було призвано під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України, які не отримували доходів у вигляді грошового забезпеченняКоротка назва: відшкодування
77Особи без інвалідності, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариствах УТОГ та УТОС, у яких кількість осіб з інвалідністю становить не менше ніж 50 % загальної чисельності працівників, за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить не менше ніж 25 % суми витрат на оплату праці, і які нараховують єдиний внесок у розмірі 5,3 % на весь фонд оплати праці, що є базою для нарахування єдиного внеску згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
, яких було призвано під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України, які не отримували доходи у вигляді грошового забезпечення у період мобілізації, визначеної Указом Президента України від 24 лютого 2022 року N 69/2022 "Про загальну мобілізацію"
, затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про загальну мобілізацію"
Сума нарахованої заробітної плати%Виплати, що відшкодовуються з бюджету в період з 24.02.2022 - розмір єдиного внеску встановлюється - 5,3Не утримується
Коротка назва: особи, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариствах УТОГ та УТОС, яких було призвано під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України, які не отримували доходів у вигляді грошового забезпеченняКоротка назва: відшкодування
78Особи з інвалідністю, які працюють на підприємствах та в організаціях громадських організацій осіб з інвалідністю, в яких кількість осіб з інвалідністю становить не менше ніж 50 % загальної чисельності працівників, за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить не менше ніж 25 % суми витрат на оплату праці, і які нараховують єдиний внесок у розмірі 5,5 % на фонд оплати праці працюючих осіб з інвалідністю, що є базою для нарахування єдиного внеску згідно з пунктом 1частини першої статті 7 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
, яких було призвано під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України, які не отримували доходів у вигляді грошового забезпечення у період мобілізації, визначеної Указом Президента України від 24 лютого 2022 року N 69/2022 "Про загальну мобілізацію"
, затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про загальну мобілізацію"
Сума нарахованої заробітної плати%Виплати, що відшкодовуються з бюджету в період з 24.02.2022 - розмір єдиного внеску встановлюється - 5,5Не утримується
Коротка назва: працююча особа з інвалідністю на підприємстві або в організації громадських організацій осіб з інвалідністю, в яких кількість осіб з інвалідністю становить понад 50 %, яку було призвано під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України, яка не отримувала доходів у вигляді грошового забезпеченняКоротка назва: оплата праці
79Наймані працівники - особи з інвалідністю, які працюють у товариствах УТОГ та УТОС, у яких кількість осіб з інвалідністю становить не менше ніж 50 % загальної чисельності працівників, за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить не менше ніж 25 % суми витрат на оплату праці, і які нараховують єдиний внесок у розмірі 5,3 % на весь фонд оплати праці, що є базою для нарахування єдиного внеску згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
, яких було призвано під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України, які не отримували доходів у вигляді грошового забезпечення у період мобілізації, визначеної Указом Президента України від 24 лютого 2022 року N 69/2022 "Про загальну мобілізацію"
, затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про загальну мобілізацію"
Сума нарахованої заробітної плати%Виплати, що відшкодовуються з бюджету в період з 24.02.2022 - розмір єдиного внеску встановлюється - 5,3Не утримується
Коротка назва: найманий працівник - особа з інвалідністю, який працює в товариствах УТОГ та УТОС, якого було призвано під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України, який не отримував доходи у вигляді грошового забезпеченняКоротка назва: відшкодування
80Наймані працівники - особи з інвалідністю, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, у яких кількість осіб з інвалідністю становить не менше ніж 50 % загальної чисельності працівників, за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить не менше ніж 25 % суми витрат на оплату праці, і які нараховують єдиний внесок у розмірі 5,3 % на весь фонд оплати праці, що є базою для нарахування єдиного внеску згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
, яких було призвано під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України, які не отримували доходів у вигляді грошового забезпечення у період мобілізації, визначеної Указом Президента України від 24 лютого 2022 року N 69/2022 "Про загальну мобілізацію"
, затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про загальну мобілізацію"
Сума нарахованої заробітної плати%Виплати, що відшкодовуються з бюджету в період з 24.02.2022 - розмір єдиного внеску встановлюється - 5,3Не утримується
Коротка назва: найманий працівник - особа з інвалідністю, який працює на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, якого було призвано під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України, який не отримував доходів у вигляді грошового забезпеченняКоротка назва: відшкодування
".
Директор Департаменту податкової політикиВіктор ОВЧАРЕНКО
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
04.07.2022 м. Київ N 189
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 липня 2022 р. за N 804/38140
Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року N 4
1. Внести зміни до форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року N 4, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за N 111/26556 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 грудня 2020 року N 773), виклавши її в новій редакції, що додається.
2. Затвердити Зміни до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року N 4, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за N 111/26556 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 грудня 2020 року N 773), що додаються.
3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

30 днiв передплати безкоштовно!