• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Критеріїв з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки в галузі лісового та мисливського господарства в особливий період

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України | Наказ, Критерії від 17.04.2023 № 232
Реквізити
 • Видавник: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
 • Тип: Наказ, Критерії
 • Дата: 17.04.2023
 • Номер: 232
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
 • Тип: Наказ, Критерії
 • Дата: 17.04.2023
 • Номер: 232
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
17.04.2023 м. Київ № 232
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 травня 2023 р. за № 720/39776
Про затвердження Критеріїв з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки в галузі лісового та мисливського господарства в особливий період
( Із змінами і доповненнями, внесеними  наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України  від 4 травня 2023 року № 295 )
Відповідно до статті 25 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", підпункту 4 пункту 2 Порядку та критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76, пункту 8 Положення про Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 року № 614,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Критерії з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки в галузі лісового та мисливського господарства в особливий період, що додаються.
2. Державному агентству лісових ресурсів України забезпечити визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки в галузі лісового та мисливського господарства в особливий період, відповідно до Критеріїв, затверджених цим наказом.
3. Департаменту збалансованого природокористування (Гамлет ПОГОСЯН) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Олександра КРАСНОЛУЦЬКОГО.
 

Міністр

Руслан СТРІЛЕЦЬ

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного агентства
лісових ресурсів України

Юрій БОЛОХОВЕЦЬ
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України
17 квітня 2023 року № 232
( гриф затвердження у редакції наказу Міністерства захисту  довкілля та природних ресурсів України від 04.05.2023 р. № 295 )
Критерії
з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки в галузі лісового та мисливського господарства в особливий період
1. Визначення підприємств, установ та організацій (далі - підприємства), які мають важливе значення для національної економіки в галузі лісового та мисливського господарства в особливий період, здійснюється за такими критеріями:
( абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України  від 04.05.2023 р. № 295 )
1) підприємства мають право постійного користування земельними ділянками лісогосподарського призначення, які надані їм у постійне користування на площі не менше 500 гектарів для ведення лісового господарства, або мають середню кількість застрахованих осіб - працівників не менше 15 осіб;
( підпункт 1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України  від 04.05.2023 р. № 295 )
2) підприємство відноситься до підприємств:
основним видом економічної діяльності (за останній звітний період) яких є діяльність за одним з таких кодів класифікації видів економічної діяльності (далі - КВЕД) Національного класифікатора України класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 (далі - Національний класифікатор):
( абзац другий підпункту 2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України  від 04.05.2023 р. № 295 )
01.70 Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг;
02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві;
02.20 Лісозаготівлі;
02.30 Збирання дикорослих недеревних продуктів;
02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві;
16.10 Лісопильне та стругальне виробництво;
46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами;
( абзац дев'ятий підпункту 2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України  від 04.05.2023 р. № 295 )
які належать до сфери управління Держлісагентства та основним видом економічної діяльності (за останній звітний період) яких є діяльність за одним з таких КВЕД Національного класифікатора:
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
72.11 Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій;
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;
85.59 Інші види освіти, не віднесено до інших угруповань;
( абзац п'ятнадцятий підпункту 2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України  від 04.05.2023 р. № 295 )
91.04 Функціювання ботанічних садів, зоопарків і природних заповідників.
2. Для підтвердження відповідності критерію, зазначеному в підпункті 1 пункту 1 цих Критеріїв, підприємства надають відомості щодо:
1) площі наданих у постійне користування земельних ділянок лісогосподарського призначення, на які оформлено право постійного користування або які підтверджені планово-картографічними матеріалами лісовпорядкування;
( підпункт 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України  від 04.05.2023 р. № 295 )
2) кількості застрахованих осіб - працівників - завірену копію Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, форма якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за № 111/26556 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04 липня 2022 року № 189), за останній звітний період із підтвердженням контролюючого органу про прийняття цього Податкового розрахунку.
( підпункт 2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України  від 04.05.2023 р. № 295 )
3. Підставою для прийняття рішення про визначення підприємства, яке має важливе значення для національної економіки в галузі лісового та мисливського господарства в особливий період, є відповідність двом і більше критеріям, зазначеним у пункті 1 цих Критеріїв.
( пункт 3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 04.05.2023 р. № 295 )
 

Директор Департаменту
збалансованого природокористування

Гамлет ПОГОСЯН