• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Експлуатаційних норм середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі

Міністерство транспорту та звязку України  | Наказ, Форма, Форма типового документа, Вказівки, Умови, Норми від 20.05.2006 № 488
Реквізити
 • Видавник: Міністерство транспорту та звязку України
 • Тип: Наказ, Форма, Форма типового документа, Вказівки, Умови, Норми
 • Дата: 20.05.2006
 • Номер: 488
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство транспорту та звязку України
 • Тип: Наказ, Форма, Форма типового документа, Вказівки, Умови, Норми
 • Дата: 20.05.2006
 • Номер: 488
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.05.2006 N 488
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 червня 2006 р.
за N 712/12586
Про затвердження Експлуатаційних норм середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку N 102 від 29.01.2008 Наказами Міністерства інфраструктури N 598 від 24.11.2014 N 413 від 19.10.2015 N 224 від 21.05.2018 N 721 від 24.12.2021 )
Відповідно до Законів України "Про автомобільний транспорт", "Про дорожній рух", з метою установлення експлуатаційних норм середнього ресурсу пневматичних шин, застосуванням яких забезпечують можливість виконання основних вимог до технічного стану колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Експлуатаційні норми середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, що додаються.
2. Виконання функцій провідної організації з питань розробляння експлуатаційних норм середнього ресурсу пневматичних шин покласти на державне підприємство "Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут" (Редзюк А.М.).
3. Державному департаменту автомобільного транспорту (Доброход С.О.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу обов'язків.
Міністр В.БондарПОГОДЖЕНО:   Голова Державного комітетуУкраїни з питань регуляторноїполітики та підприємництва  А.ДашкевичВ.о. Голови Антимонопольногокомітету України  Ю.Г.КравченкоГолова Державного комітетуУкраїни з питань технічногорегулювання та споживчоїполітики  М.М.НегричМіністр охорони навколишньогоприродного середовища  П.М.ІгнатенкоМіністр промислової політикиУкраїни  В.М.Шандра
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
20.05.2006 N 488
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 червня 2006 р.
за N 712/12586
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ НОРМИ
середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі
( У тексті додатків до Експлуатаційних норм слова "автобуси" та "мікроавтобуси" у всіх відмінках замінено відповідно словами та цифрами "автобуси, що виконані для перевезення більше 22 пасажирів, не враховуючи водія" та "автобуси, що виконані для перевезення не більше 22 пасажирів, не враховуючи водія" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 598 від 24.11.2014 )
1. Галузь застосування
Ці Норми розроблено відповідно до Законів України "Про автомобільний транспорт" та "Про дорожній рух".
Норми призначено для застосування підприємствами й організаціями, які експлуатують, утримують: колісні транспортні засоби, спеціальні машини, виконані на колісних шасі, що пересуваються вулично-дорожньою мережею загального користування та в особливих умовах експлуатації.
Ці Норми не поширюються на пневматичні шини тролейбусів, спеціальних колісних транспортних засобів, які експлуатують за прямим призначенням підрозділи Національної поліції України, Національної гвардії України, Міністерства оборони України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державного бюро розслідувань, на пневматичні шини перегонових, спортивних колісних транспортних засобів, а також які виготовлено понад 30 років тому і мають колекційну цінність.
( Абзац третій розділу 1 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури N 598 від 24.11.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства інфраструктури N 413 від 19.10.2015, N 224 від 21.05.2018, N 21 від 24.12.2021 )
Норми не поширюють на колісні транспортні засоби та спеціальні машини, виконані на колісних шасі, які виконують лише агротехнічні, лісотехнічні та інші, не визначені цим документом, технологічні операції без пересування вулично-дорожньою мережею загального користування.
Норми не поширюють на великогабаритні й надвеликогабаритні пневматичні шини, виконані за ДСТУ 4141-2002 "Шини пневматичні великогабаритні і надвеликогабаритні для позадорожніх кар'єрних автомобілів. Технічні умови", за ГОСТ 26585-2003 "Шины пневматические крупногабаритные и сверхкрупногабаритные для внедорожных карьерных автомобилей. Технические условия", а також на пневматичні шини, які застосовують у транспортних засобах не за прямим призначенням або з порушенням вимог їхніх правил експлуатації, або вимог експлуатаційної документації виробника транспортних засобів, а також обов'язкових вимог стандартів, технічних регламентів, кодексів усталеної практики (зводів правил та інших нормативних документів).
2. Терміни, визначення та умовні познаки
2.1. Терміни та визначення, що застосовано в Нормах, мають таке значення:
автомобільний перевізник (далі - перевізник) - фізична або юридична особа, яка здійснює на комерційній основі чи за власний кошт перевезення пасажирів чи/та вантажів транспортними засобами;
автомобільний транспортний засіб - колісний транспортний засіб (автобус, вантажний та легковий автомобіль, причіп, напівпричіп), який використовується для перевезення пасажирів, вантажів або виконання спеціальних робочих функцій;
відновлена пневматична шина - пневматична шина, відремонтована заміною зношеного протектора новим. Ця заміна також може передбачати повне або часткове відновлення верхнього шару покривної гуми боковин шини;
дорожньо-кліматичні зони:
гірська дорожньо-кліматична зона(1) - дорожньо-кліматична зона, розташована на південний захід із відхиленням +-30 км від рубежу, що проходить через міста: Добромиль, Борислав Львівської обл. - Долина, Надвірна, Коломия Івано-Франківської обл. - Чернівці, а також зона Гірського Криму(2);
--------------
(1) Зони визначено на підставі дорожньо-кліматичного районування території України за нормативним документом ДБН В.2.3-4-2000 "Державні будівельні норми України. Споруди транспорту. Автомобільні дороги". Рубежі дорожньо-кліматичних зон наносять на топографічну карту з масштабом два кілометри в одному сантиметрі.
(2) Підприємства, організації, що розташовані на межах дорожньо-кліматичних зон, належать до:
північної дорожньо-кліматичної зони, якщо вони базуються в містах Київ, Львів, Суми;
центральної дорожньо-кліматичної зони, якщо вони базуються в містах Кіровоград, Житомир;
гірської дорожньо-кліматичної зони, якщо вони базуються в м. Чернівці.
південна дорожньо-кліматична зона(1) - південна зона України, розташована з відхиленням +-30 км на південь і південний схід від південного рубежу центральної дорожньо-кліматичної зони;
північна дорожньо-кліматична зона(1) - північна зона України, розташована з відхиленням +-30 км від рубежу, що проходить через міста: Краковець Львівської обл. - Львів(2) - Житомир(2) - Київ(2) - Суми(2) - Миропілля Сумської обл.;
центральна дорожньо-кліматична зона(1) - центральна зона України з відхиленням +-30 км від південного рубежу північної дорожньо-кліматичної зони до рубежу, що проходить через міста: Кодима Одеської обл. - Кіровоград(2) - Зачепилівка Харківської обл. - Троїцьке Луганської обл.;
задовільний технічний стан дорожнього покриття - технічний стан дорожнього покриття, який відповідає вимогам його нормативної документації;
індекс навантаги - цифровий код, яким зазначають найбільшу навантагу, яку здатна нести пневматична шина в умовах експлуатації на швидкості руху, позначеній символом категорії швидкості;
інтенсивність експлуатації пневматичних шин - середній пробіг шин, визначений за певний проміжок часу;
коефіцієнт використання вантажності колісного транспортного
засобу (k ) - відношення кількості вантажу, фактично перевезеного
в
колісним транспортним засобом за час спостереження, до кількості
вантажу, який можливо перевезти за цей час, згідно з
характеристиками колісного транспортного засобу, визначеними в
його експлуатаційній документації;
коефіцієнт використання пасажировмісності (k ) - відношення
пас
фактичного числа пасажирів, які сидять і стоять, до числа
пасажирів, яких можливо перевозити пасажирським транспортним
засобом згідно з технічними характеристиками, визначеними в його
експлуатаційній документації;
коефіцієнт використання пробігу колісного транспортного
засобу (k ) - відношення пробігу колісного транспортного засобу з
пр
вантажем до його загального пробігу;
коефіцієнт використання пробігу пневматичної шини (k ) -
прш
відношення фактичного пробігу пневматичної шини до загального
пробігу колісного транспортного засобу;
колісний транспортний засіб (далі - КТЗ) - транспортний засіб, призначений для руху безрейковими дорогами, який використовується для перевезення людей і/або вантажів, а також перевезення і приводу під час руху чи на місці встановленого на ньому обладнання чи механізмів для виконання спеціальних робочих функцій, допущений до участі в дорожньому русі;
комплект коліс (n ) - кількість коліс КТЗ з пневматичними
ш
шинами, що передбачена виробником, зокрема із запасними колесами;
нова пневматична шина - пневматична шина, яку не експлуатували протягом гарантійного терміну, установленого її виробником;
норма середнього ресурсу пневматичної шини - середньостатистична величина середнього ресурсу пневматичної шини для визначених умов безпечної експлуатації відповідно до граничної висоти рисунка протектора, установленої законодавством України;
нормальні умови експлуатації пневматичних шин -
дорожньо-кліматичні умови центральної й північної зон України;
дороги міст та міжміського сполучення I, II й III категорій
конструкції за ДБН В.2.3-4-2000 та ДБН В.2.3-5-2001 й технічного
стану за ДСТУ 3587-97; тип дорожнього покриття - асфальтобетон;
співвідношення величин пробігу КТЗ у місті та пробігу поза містом
становить 2:3; застосування, технічне обслуговування й ремонт КТЗ
здійснюють за вимогами їхнього виробника й нормативних документів;
інтенсивність експлуатації пневматичних шин за місячним пробігом
не менше: для вантажних КТЗ (бортові, автомобілі-тягачі, причепи
та напівпричепи) - 3000 км/місяць, для автобусів і таксі -
4000 км/місяць, для вантажопасажирських КТЗ - 2700 км/місяць,
для легкових автомобілів - 2500 км/місяць;
щомісячний коефіцієнт використання пасажировмісності
автобусів k = (0,8...1), легкових автомобілів
пас
k = (0,4...0,6); щомісячний коефіцієнт використання вантажності
пас
КТЗ k = (0,5...0,7) - для вантажних автомобілів, причепів та
в
напівпричепів, k = (0,6...0,8) - для вантажопасажирських
в
автомобілів, k = (0,7...0,95) - для автомобілів-самоскидів;
в
щомісячний коефіцієнт використання пробігу k = (0,5...0,7) -
пр
для вантажних автомобілів, k = (0,4...0,48) - для
пр
автомобілів-самоскидів, k = (0,8...1,0) - для автобусів,
пр
вантажопасажирських і легкових автомобілів; ступінь хімічного
забруднення - I;
особливі умови експлуатації - умови експлуатації, що відрізняються від нормальних;
проміле (%) - одна тисячна частина числа або десята частина процента (одиниця поздовжнього похилу дороги - відношення величини відхилення по вертикалі між крайніми точками ділянки на площині опорної поверхні дороги до довжини цієї ділянки по горизонталі);
ресурс пневматичної шини - сумарний пробіг пневматичної шини з початку її експлуатації до переходу в граничний стан за зносом з урахуванням відновлення пробігу після ремонту пошкоджень і/чи поглиблення рисунка протектора за умови, що це допускає виробник;
середній ресурс пневматичної шини - математичне очікування ресурсу шини;
символ категорії швидкості - символ, яким зазначають швидкість, за якої пневматична шина може нести навантагу в умовах експлуатації відповідно до індексу навантаги;
спеціальні машини, виконані на колісних шасі, - машини, що виконано на шасі КТЗ чи інших колісних шасі, які за своєю конструкцією та обладнанням призначено для виконання транспортних і/чи спеціальних (нетранспортних) технологічних операцій, і які не застосовують як транспортні засоби загального призначення за своєю конструкцією чи з огляду на вимоги безпеки стосовно життя, здоров'я, майна людей та безпеки довкілля;
ступінь хімічного забруднення - умовний показник хімічного забруднення, яке впливає на інтенсивність зношування та старіння шини, визначений з урахуванням забруднення природного середовища - атмосферного повітря, поверхневих вод і ґрунтів;
тимчасова норма середнього ресурсу пневматичної шини - норма середнього ресурсу, термін дії якої обмежено в часі.
( Пункт 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку N 102 від 29.01.2008 )
2.2. Умовні скорочення, що застосовано в Нормах:
ВШЗ - Воронезький шинний завод (ОАО "Воронежшина");
ДШЗ - Дніпропетровський шинний завод (ВАТ "Дніпрошина");
КШЗ - Кіровський шинний завод (ОАО "Кировшина");
КяШЗ - Красноярський шинний завод (ООО "Красноярский шинный завод");
МШЗ - Московський шинний завод (ОАО "Московский шинный завод");
НШЗ - Нижнєкамський шинний завод (ОАО "Нижнекамскшина");
ОШЗ - Омський шинний завод (ОАО "Омскшина");
УШЗ - Уральський шинний завод (ОАО "Уралшина");
ЯШЗ - Ярославський шинний завод (ОАО "Ярославский шинный завод");
(з) - познака пневматичних шин, які встановлено на задній осі;
(п) - познака пневматичних шин, які встановлено на передній осі;
ДБН В.2.3-4-2000 Державні будівельні норми України. Споруди транспорту. Автомобільні дороги;
ДБН В.2.3-5-2001 Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів;
ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги. Вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану.
( Пункт 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку N 102 від 29.01.2008 )
3. Загальні положення
3.1. Норми середнього ресурсу нових пневматичних шин використовують у випадках, коли:
планують і прогнозують економічну діяльність підприємств та організацій;
розробляють тарифи на перевезення;
розробляють бізнес-плани;
оцінюють КТЗ як майно;
визначають підстави для списання зношених пневматичних шин;
прогнозують експлуатаційну безпечність КТЗ;
прогнозують або оцінюють забруднення довкілля дрібнодисперсними продуктами зношення пневматичних шин на дорогах;
контролюють раціональність використання експлуатаційних ресурсів;
прогнозують обсяги утилізації зношених пневматичних шин.
3.2. Норми застосовують для списання пневматичних шин, якщо фактичний пробіг пневматичних шин досягає установлених норм. Проте це не обов'язкова й не єдина умова для списання.
У разі виявлення експлуатаційних чи виробничих дефектів, з якими пневматичні шини не допускають до експлуатації з огляду на небезпечність їхнього технічного стану або не ремонтують через неприйнятні витрати, шини списують на підставі акта, складеного за вимогами чинних правил експлуатації шин, незалежно від того, чи відповідає їхній фактичний ресурс Нормам.
3.3. Норми можуть застосовувати для укладення колективних договорів стосовно заохочення персоналу суб'єктів господарювання до ощадливого використання ресурсу пневматичних шин.
Збільшення фактичного пробігу пневматичних шин проти норми оцінюють як чинник, що покращує ефективність господарської діяльності, зменшує забруднення довкілля завдяки тому, що не виникають потреби додаткового виготовляння й придбання пневматичних шин, не збільшується кількість шкідливих для людини дрібнодисперсних пиловидних продуктів зносу й зменшуються обсяги утилізації шин.
3.4. Норми, що установлено для визначеного в них типу рисунка протектора (моделі) пневматичних шин, передбачають місце установлення їх на КТЗ за приписом виробника КТЗ і пневматичних шин.
Норми для пневматичних шин з маркованням "REGROOVABLE" установлено з урахуванням можливості поглиблення рисунка протектора для випадків, коли це допускає їхній виробник.
3.5. Норми розроблено як для нормальних умов експлуатації пневматичних шин, так і для особливих технологічних умов, у яких застосовують транспортні засоби. Залежно від конкретної технології використання КТЗ застосовують відповідні норми середнього ресурсу пневматичних шин.
Норми для пневматичних шин КТЗ і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, які експлуатують переважно на дорогах загального користування, не застосовують для особливих технологічних умов і навпаки.
Усі норми, окрім тимчасових, за потреби коригують згідно з методикою коригування експлуатаційних норм середнього ресурсу пневматичних шин КТЗ розділу 6 Норм.
3.6. Класифікація транспортних засобів, застосована в Нормах, виконана лише для цілей унормування середнього ресурсу пневматичних шин, які приймають участь у русі вулично-дорожньою мережею загального користування та/або в русі під час виконання спеціальних технологічних операцій.
3.7. Якщо Нормами не визначено всі особливості технологічних умов експлуатації КТЗ або не встановлено норми для відновлених, обшипованих пневматичних шин чи пневматичних шин нових конструкцій, розробляють і установлюють тимчасові норми середнього ресурсу, як визначено в розділі 5 Норм.
3.8. Якщо виробник пневматичних шин установив (наприклад, у договорі купівлі-продажу чи в експлуатаційній документації) інші норми середнього ресурсу чи відповідні гарантії для конкретних конструкцій пневматичних шин і/чи КТЗ у визначених умовах їхньої експлуатації, відповідні норми середнього ресурсу пневматичних шин не застосовують.
3.9. Норми для визначених конструкцій пневматичних шин (однієї познаки розміру, індексу навантаги, символу категорії швидкості) визначених транспортних засобів та умов їхньої експлуатації не застосовують для мети списання пневматичних шин інших конструкцій та інших умов експлуатації навіть у випадку, коли познаки їхніх розмірів, індекси навантаги, символи категорії швидкості однакові.
Норми призначено для визначених торгових марок як КТЗ, так і пневматичних шин. Познака розміру пневматичної шини пов'язана з особливостями конструкції КТЗ (максимальна потужність двигуна, швидкість руху та ін.).
Таким чином, установлені для кожної познаки розміру норми не є універсальними для певної торгової марки КТЗ.
Норми, що установлено для пневматичних шин визначених розмірів, застосовують для різних версій КТЗ однієї торгової марки, якщо КТЗ цих версій мають одинакові максимальні потужність і швидкість.
3.10. Норми розроблено з урахуванням таких основних чинників:
особливості конструкції колісних транспортних засобів;
особливості конструкції і якості пневматичних шин (познака
розміру, модель чи торговельна марка або фірма-виробник);
індекс навантаги пневматичної шини;
символ категорії швидкості пневматичної шини;
коефіцієнт використання вантажності КТЗ (k );
в
коефіцієнт використання пасажировмісності (k );
пас
коефіцієнт використання пробігу транспортного засобу (k );
пр
коефіцієнт використання пробігу пневматичної шини (k );
прш
дорожньо-кліматичні умови;
режими експлуатації (інтенсивність зношування рисунка
протектора, середня швидкість руху).
3.11. В основу Норм покладено статистичні дослідження середнього ресурсу пневматичних шин за їхнім фактичним пробігом до списання в нормальних і особливих умовах експлуатації внаслідок природного зносу протектора до установленого законодавством України граничного значення висоти рисунка протектора з урахуванням відновлення ресурсу ремонтом експлуатаційних пошкоджень та/чи виробничих дефектів.
3.12. Середній ресурс пневматичної шини залежно від визначених умов експлуатації, конструкції КТЗ і пневматичної шини досліджують методами, які ґрунтуються на припущенні, що ймовірна величина фактичного ресурсу адекватно описується нормальним статистичним розподілом випадкових величин. Для розробляння норм середнього ресурсу пневматичної шини досліджують обсяги вибірок статистичних спостережень не менше 39, а для тимчасових норм - не менше 20.
4. Експлуатаційні норми середнього ресурсу пневматичних шин
4.1. Експлуатаційні норми середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, для нормальних умов експлуатації наведено в додатку 1.
4.2. Експлуатаційні норми середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, для особливих умов експлуатації наведено в додатку 2.
5. Розробляння і установлювання тимчасових норм середнього ресурсу пневматичних шин
5.1. Якщо мають місце особливі умови експлуатації пневматичних шин чи в експлуатацію введено нові конструкції пневматичних шин і КТЗ, що не відображені в Нормах, провідна організація з питань розробляння експлуатаційних норм середнього ресурсу пневматичних шин (далі - провідна організація) розробляє та встановлює тимчасові норми середнього ресурсу пневматичних шин на договірних засадах із замовниками.
5.2. Провідна організація установлює термін дії тимчасових норм до 24 календарних місяців і продовжує його, якщо підтверджено відповідність цих норм фактичним ресурсам пневматичних шин та не виникає потреби виконання додаткових досліджень. Роботи з продовження терміну дії тимчасових норм виконують безоплатно.
5.3. Для розроблення тимчасових норм замовники згідно з даними карток обліку пробігу (наробітку) пневматичних шин надають інформацію про:
КТЗ (марка, модель, призначення, особливості конструкції та ін.);
пневматичні шини (познака розміру, модель чи торгова марка, фірма-виробник, індекс навантаги і символ категорії швидкості);
особливості умов експлуатації пневматичних шин;
режими експлуатації (інтенсивність експлуатації пневматичних шин; середня швидкість руху; використання максимальних динамічних можливостей КТЗ; число зупинок, поворотів, підйомів, спусків на маршруті руху; траєкторія руху, кривина траєкторії руху та ін.);
дорожньо-кліматичні умови;
фактичний пробіг пневматичних шин до списання (унаслідок природного зносу протектора до установленого законодавством граничного значення висоти рисунка протектора, унаслідок виробничих чи експлуатаційних дефектів).
5.4. Замовники розробки тимчасових норм оформлюють заяву й опитувальні аркуші 1 - 5 (додаток 3) та надсилають їх до провідної організації.
5.5. Тимчасові норми середнього ресурсу пневматичних шин уводять у дію наказом керівника підприємства чи організації на визначений розробником термін. Їх застосовують лише для пневматичних шин КТЗ замовника.
Тимчасові норми втрачають чинність у разі внесення відповідних змін до Норм.
6. Методика коригування експлуатаційних норм середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів
6.1. Норми для фактичних умов експлуатації, що відрізняються
від нормальних чи особливих умов, за необхідності коригують за
формулами
N = N x k x k x k x k x k x k , (6.1)
ну 1 2 3 4 5 6
N = N x k x k , (6.2)
оу 1 2
де N - норма середнього ресурсу для нормальних умов
ну
експлуатації в тис. км (мотогодинах);
N - норма середнього ресурсу для особливих умов
оу
експлуатації в тис. км;
k - коефіцієнт коригування залежно від дорожньо-кліматичних
1
умов експлуатації;
k - коефіцієнт коригування залежно від інтенсивності
2
експлуатації пневматичних шин;
k - коефіцієнт коригування залежно від тривалості
3
експлуатації пневматичних шин;
k - коефіцієнт коригування залежно від використання
4
вантажності (пасажировмісності);
k - коефіцієнт коригування для пневматичних шин
5
автомобілів-тягачів автопоїздів, що постійно застосовують з
причепами;
k - коефіцієнт коригування залежно від відношення пробігу в
6
місті до пробігу за межами міста.
За допомогою коефіцієнтів k - k коригують норми, які
1 6
встановлено для нормальних умов експлуатації, коефіцієнтів
k і k - норми для особливих умов експлуатації. Застосовують
3 5
лише ті коригувальні коефіцієнти, які стосуються певних умов
експлуатації і визначено цими Нормами (застосування усіх
коефіцієнтів не обов'язкове). Якщо, користуючись цими
коефіцієнтами, неможливо врахувати всі особливості фактичних умов
експлуатації, розробляють тимчасові норми середнього ресурсу
пневматичних шин.
6.2. Вибір коефіцієнтів коригування норм для фактичних умов
експлуатації пневматичних шин
6.2.1. Коефіцієнт коригування норм залежно від
дорожньо-кліматичних умов експлуатації визначають за формулою
k = k x k x k , (7.3)
1 11 12 13
де k - коефіцієнт коригування норм за типом дорожнього
11
покриття (пункт 6.2.2 Норм);
k - коефіцієнт коригування норм за поздовжнім похилом
12
дороги (пункт 6.2.3 Норм);
k - коефіцієнт коригування норм за ступенем хімічного
13
забруднення (пункт 6.2.4 Норм).
Значення коефіцієнтів коригування зведено в табл. 1.
Таблиця 1. Коефіцієнти коригування норм залежно від
дорожньо-кліматичних умов експлуатації
------------------------------------------------------------------------------------------------
|Кліматична|Коефіцієнт коригування залежно від| Коефіцієнт коригування |Коефіцієнт коригування|
| зона | типу дорожнього покриття в |залежно від поздовжнього | залежно від ступеня |
| | задовільному (незадовільному) | похилу дороги (k ) | хімічного забруднення|
| | технічному стані (k ) | 12 | (k ) |
| | 11 | | 13 |
| |----------------------------------+-------------------------+----------------------|
| | асфальто- | цементо- | брущатка,|не більше| від 40 |понад | I | II | III, |
| | бетон | бетон | колотий | 40% | до 60% | 60% | | | IV |
| | | | камінь | | | | | | |
|----------+-----------+-----------+----------+---------+--------+------+------+-------+-------|
|Північна | 1,0(0,96) |0,88(0,80) |0,84(0,76)| 1,0 | 0,98 | 0,96 | 1,0 | 0,98 | 0,96 |
|----------+-----------+-----------+----------+---------+--------+------+------+-------+-------|
|Центральна| 1,0(0,96) |0,88(0,80) |0,84(0,76)| 1,0 | 0,98 | 0,96 | 1,0 | 0,98 | 0,96 |
|----------+-----------+-----------+----------+---------+--------+------+------+-------+-------|
|Південна |0,95(0,90) |0,79(0,76) |0,76(0,73)| 1,0 | 0,98 | 0,96 | 1,0 | 0,97 | 0,95 |
| |---- |---- | ---- | --- | | ---- | | | ---- |
|----------+-----------+-----------+----------+---------+--------+------+------+-------+-------|
|Гірська |0,97(0,93) |0,82(0,78) |0,80(0,76)| 1,0 | 0,98 | 0,96 | | 1,0 | 1,0 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
6.2.2. Коефіцієнт k визначають лише для асфальтобетонного,
11
цементобетонного дорожнього покриттів та покриттів брущаткою і
колотим каменем. Для інших типів покриттів коефіцієнти коригування
не установлюють, а в разі необхідності розробляють тимчасові норми
середнього ресурсу пневматичних шин.
6.2.3. Коефіцієнт k установлюють лише для доріг з твердим
12
покриттям, визначеним пунктом 6.2.2 Норм.
Значення цих коефіцієнтів не поширюють на дороги з іншим
покриттям, на дороги спеціального технологічного призначення. Тоді
у разі необхідності розробляються тимчасові норми середнього
ресурсу пневматичних шин.
6.2.4. Коефіцієнт k установлено для чотирьох ступенів I,
11
II, III, IV хімічного забруднення природного середовища.
Ступені хімічного забруднення не відображають особливості
хімічного забруднення навколишнього середовища і пневматичних шин
від виробничих технологічних процесів, у яких застосовують КТЗ.
Якщо це має місце - розробляють тимчасові норми середнього ресурсу
пневматичних шин.
Найбільш забруднені регіони характеризують III і IV ступенями
забруднення, найменш забруднені - I ступенем.
Ступені хімічного забруднення наведено в додатку 4.
6.2.5. Якщо маршрут транспортного засобу пролягає
вулично-дорожньою мережею з різним типом дорожнього покриття (зі
значними коливаннями поздовжнього похилу дороги, з різним ступенем
хімічного забруднення), визначають середнє зважене значення
коефіцієнта k .
1
Наприклад, автобус експлуатують у південній кліматичній зоні.
90% маршруту автобуса пролягає дорогами з асфальтобетонним
покриттям, 6% - дорогами з цементобетонним покриттям і 4% -
дорогами з покриттям з колотого каменю, з яких 1% покриття
перебуває в незадовільному технічному стані. 92% дороги має похил
не більший 30%, а 8% - понад 60%. Ступінь хімічного забруднення -
III. Усі вихідні дані цього прикладу в табл. 1 підкреслено.
Для таких умов експлуатації коефіцієнт
90% x 0,95 + 6% x 0,79 + 4% x 0,76 - 1% x 0,73
k = k x k x k = ----------------------------------------------
1 11 12 13 100%
92% x 1 + 8% x 0,96
-------------------- x 0,95 = 0,876.
100%
6.2.6. Коефіцієнт коригування k норм залежно від
12
інтенсивності експлуатації пневматичних шин визначають за табл. 2.
Таблиця 2. Коефіцієнт коригування норм залежно від
інтенсивності експлуатації пневматичних шин
------------------------------------------------------------------
|Інтенсивність експлуатації, тис.| Значення коефіцієнта k |
|тис. км (тис. мотогодин)/місяць | 2 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| від 1,0 (0,04) до 1,5 (0,06) | 0,95 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| понад 1,5 (0,06) до 3,0 (0,12) | 0,98 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| понад 3,0 (0,12) | 1,0 |
------------------------------------------------------------------
6.2.7. Коефіцієнт коригування норм залежно від тривалості
експлуатації пневматичних шин - k .
3
Якщо інтенсивність експлуатації КТЗ характеризують середнім
місячним пробігом меншим однієї тисячі кілометрів (40 мотогодин
наробітку), що відповідає періоду експлуатації шини понад 5 років,
для кожного з наступних за п'ятим роком експлуатації коефіцієнт
k становить: для 6-го, 7-го, 8-го, 9-го, 10-го років
3
експлуатації відповідно: 0,96; 0,92; 0,88; 0,82; 0,75.
6.2.8. Коефіцієнт коригування k норм залежно від використання
4
пасажировмісності пасажирського транспортного засобу чи
вантажності вантажного (вантажопасажирського) транспортного засобу
визначають за табл. 3 з інтерполюванням у разі необхідності.
Таблиця 3. Коефіцієнт коригування k норм залежно від
4
коефіцієнта використання вантажності k (пасажировмісності k ) КТЗ
в 4
-------------------------------------------------------------------
|Колісні транспортні | Значення коефіцієнта використання |
|засоби | вантажності k (пасажировмісності k ) |
| | в пас |
|--------------------+--------------------------------------------|
| | до |0,4 |0,5 |0,6 |0,7 |0,8 |0,9 |0,95| 1 |
| | 0,4| | | | | | | | |
| |--------------------------------------------|
| | Значення коефіцієнта k |
| | 4 |
|--------------------+--------------------------------------------|
|автомобілі легкові |1,03| 1* | 1 | 1 |0,97|0,97|0,96|0,96|0,95|
| | | | | | | | | | |
|--------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|автомобілі вантажні |1,03|1,03| 1 | 1 | 1 |0,98|0,98|0,97|0,97|
|бортові, причепи, | | | | | | | | | |
|сідельні тягачі, | | | | | | | | | |
|напівпричепи | | | | | | | | | |
|--------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|автомобілі |1,03|1,03|1,02| 1 | 1 | 1 |0,98|0,98|0,97|
|вантажопасажирські | | | | | | | | | |
|--------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|автомобілі-самоскиди|1,04|1,04|1,03|1,03| 1 | 1 | 1 | 1 |0,98|
| | | | | | | | | | |
|--------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|автобуси |1,05|1,03|1,03|1,02|1,02| 1 | 1 | 1 | 1 |
|-----------------------------------------------------------------|
|------------- |
| * Для нормальних умов експлуатації k = 1 для усіх КТЗ |
| 4 |
-------------------------------------------------------------------
( Таблиця 3 підпункту 6.2.8 пункту 6.2 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 598 від 24.11.2014 )
Якщо маршрут КТЗ у певні проміжки часу характеризують різними
значеннями коефіцієнта вантажності (пасажировмісності), визначають
середнє зважене значення коефіцієнта k .
4
Приклад. Завантаженість автобуса протягом 80% часу (пробігу)
експлуатації характеризують коефіцієнтом пасажировмісності
k = 0,9; протягом 13% часу експлуатації - коефіцієнтом k = 1
пас пас
і протягом 7% часу експлуатації - коефіцієнтом k = 0,5.
пас
У цьому разі
k = (80% x 1 + 13% x 1 + 7% x 1,03) / 100% = 1,0021.
4
6.2.9. Коефіцієнт коригування k норм для бортових
4
автомобілів-тягачів автопоїздів визначають, виходячи з умови, що
k = 0,9 у разі 100%-го пробігу з одним причепом і k = 1, -
5 4
коли пробіг здійснено без причепа.
Приклад. Бортовий вантажний автомобіль 80% пробігу здійснює з
причепом, а 20% - як одиночний автомобіль:
k = (80% x 0,9 + 20% x 1) / 100% = 0,92.
5
6.3. Залежність коефіцієнта k від відношення пробігу в
6
містах і населених пунктах до загального пробігу по
вулично-дорожній мережі загального користування наведено в
табл. 4. Проміжні значення, за потреби, визначають
інтерполюванням.
Таблиця 4. Коефіцієнт коригування норм залежно від відношення
пробігу в містах і населених пунктах до загального пробігу
вулично-дорожньою мережею загального користування
------------------------------------------------------------------
| Відношення пробігу | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| вулично-дорожньою | | | | | | |
| мережею загального | | | | | | |
|користування в місті| | | | | | |
| до пробігу поза | | | | | | |
| містом, % | | | | | | |
|--------------------+------+------+------+------+------+--------|
|Значення коефіцієнта| 1,04 | 1,02 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,97 |
| k | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Приклад. КТЗ 15% пробігу здійснює в місті і 85% пробігу поза
містом:
1,04 - 1,02
k = 1,04 - ------------- x (0 + 15) = 1,025.
6 20 - 0
6.4. Сумарне відсоткове зменшення скоригованих норм для
фактичних умов експлуатації не повинно перевищувати 25%.
6.5. Тимчасові норми не коригують.
7. Застосування Норм для цілей списання, а також обліковування пробігу пневматичних шин
7.1. Пневматичну шину списують у разі досягнення фактичного пробігу, що відповідає установленим (скоригованим) нормам. У картці обліку пробігу (наробітку) пневматичної шини (додаток 5) зазначають сумарний пробіг до списання та інформацію про подальше використання шини - відновлення зношеного протектора, ремонт або її переробка (утилізування). У цьому разі картка обліку пробігу (наробітку) пневматичної шини має статус акта її списання. Картку підписують члени комісії з питань втрати пневматичними шинами споживчих властивостей.
7.2. Якщо залишкова висота рисунка протектора пневматичної шини на момент досягнення нею норми середнього ресурсу більша за встановлену законодавством граничнодопустиму висоту, допускають подальшу експлуатацію пневматичної шини за умови відповідності її технічного стану вимогам законодавства.
7.3. Рішення про вилучення з експлуатації пневматичних шин КТЗ, які застосовують для міжнародних перевезень, приймають залежно від граничної висоти рисунка протектора, установленої законодавством країни (країн), де їх експлуатують. Розробляють і установлюють відповідні тимчасові норми згідно з розділом 5 Норм.
Граничні значення висоти рисунка протектора пневматичних шин КТЗ наведено в додатку 6.
7.4. Для відновлення пневматичних шин накладанням нового протектора зі сформованим рисунком їх вилучають з експлуатації, коли пневматичну шину зношено до висоти рисунка протектора 3-4 мм, або відповідно до технічних вимог виконавця відновлення. Пневматичну шину, яку відновлюють накладанням нового протектора, списують за величиною фактичного пробігу на момент прийняття рішення про відновлення протектора шини, що зазначають у картці обліку пробігу (наробітку) пневматичної шини. Картку обліку додають до акта списання.