• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення зміни до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 "Консолідована фінансова звітність"

Міністерство фінансів України  | Наказ від 13.04.2023 № 189
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 13.04.2023
 • Номер: 189
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 13.04.2023
 • Номер: 189
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
13.04.2023 м. Київ № 189
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 квітня 2023 р. за № 698/39754
Про внесення зміни до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 "Консолідована фінансова звітність"
( Із змінами і доповненнями, внесеними  наказом Міністерства фінансів України  від 4 травня 2023 року № 230 )
Відповідно до статті 56 глави 10 розділу II Бюджетного кодексу України, частини другої статті 6 розділу II Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Пункт 5 розділу III Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 "Консолідована фінансова звітність", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року № 1629, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 року за № 87/18825, доповнити новими абзацами такого змісту:
"У разі неподання на звітну дату консолідованої фінансової звітності контролюючими суб'єктами державного сектору, що знаходяться на території району проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), Казначейство до загальної консолідованої фінансової звітності включає відповідні показники консолідованої фінансової звітності таких контролюючих суб'єктів державного сектору, яка була подана ними згідно із законодавством за попередній звітний період, зокрема:
форми № 1-дс "Баланс" згідно з додатком 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1541, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за № 103/17398 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року № 1629) (далі - форма № 1-дс "Баланс"), якщо остання подана звітність є річною;
( абзац третій пункту 1 у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 04.05.2023 р. № 230 )
форми № 1-дс "Баланс" та форми № 2-дс "Звіт про фінансові результати" згідно з додатком 2 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1541, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за № 103/17398 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року № 1629), якщо остання подана звітність є проміжною (I квартал, перше півріччя, дев'ять місяців)".
( абзац четвертий пункту 1 у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 04.05.2023 р. № 230 )
2. Департаменту методології бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської діяльності в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Воробей С. І.
 

В. о. Міністра

Денис УЛЮТІН