Про внесення змін до Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження

Міністерство юстиції України Наказ від 21.07.2020 №2487/5
Остання редакція від 21.07.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Міністерство юстиції України

Тип Наказ

Дата 21.07.2020

Номер 2487/5

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
21.07.2020 № 2487/5
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 липня 2020 р.
за № 688/34971
Про внесення змін до Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження
Відповідно до частини першої статті 8 Закону України "Про виконавче провадження"
НАКАЗУЮ:
1. Унести до Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 05 серпня 2016 року № 2432/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2016 року за № 1126/29256, такі зміни:
1) підпункт 1 пункту 8 розділу I після абзацу двадцять першого доповнити новими абзацами двадцять другим, двадцять третім такого змісту:
"спеціальна конфіскація;
стягнення активів в дохід держави в кримінальному провадженні;".
У зв'язку з цим абзаци двадцять другий - тридцятий вважати відповідно абзацами двадцять четвертим - тридцять другим;
2) пункт 3 розділу IX викласти в такій редакції:
"3. Керівник органу державної виконавчої служби, приватний виконавець за допомогою Системи здійснює контроль за:
дотриманням строків внесення виконавчих документів відповідальною особою органу державної виконавчої служби (приватним виконавцем, помічником або відповідальною особою приватного виконавця) до Системи;
дотриманням строків перерахування коштів з рахунків органів державної виконавчої служби (приватного виконавця);
законністю, своєчасністю та повнотою вчинених виконавцями виконавчих дій та винесених процесуальних рішень;
своєчасністю та повнотою внесення до Системи відомостей про вчинені виконавчі дії.
Система формує контрольні відомості, які відображають порушення строків вчинення виконавчих дій та винесення процесуальних рішень.".
2. Додаток до Положення викласти в новій редакції, що додається.
3. Державному підприємству "Національні інформаційні системи" (Бережний О.) разом з Департаментом державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (Кисельов М.) вжити заходів для забезпечення реалізації цього наказу.
4. Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства юстиції України (Олійник О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України з питань виконавчої служби Гайченка А.
МіністрД. Малюська
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра цифрової трансформації УкраїниО. Вискуб
Додаток
до Положення про автоматизовану систему
виконавчого провадження
(пункт 1 розділу IX)
(у редакції наказу Міністерства юстиції України
від 21.07.2020 № 2487/5)
ПЕРЕЛІК
виконавчих дій та строки їх вчинення
№ з/пВиконавча діяСтроки вчинення виконавчої діїКонтроль
1Повідомлення стягувачу про повернення виконавчого документа без прийняття до виконанняпротягом 3 робочих днів з дня пред'явлення виконавчого документана 5 робочий день з дня реєстрації виконавчого документа в Системі
2Винесення постанови про відкриття виконавчого провадженняне пізніше наступного робочого дня з дня надходження виконавчого документа до виконавцяна 4 робочий день з дня реєстрації виконавчого документа в Системі
3Винесення постанови про стягнення виконавчого зборув день відкриття виконавчого провадження (крім рішень Європейського суду з прав людини; за виконавчими документами про стягнення виконавчого збору, стягнення витрат виконавчого провадження, штрафів, накладених виконавцем; а також крім виконавчих документів про конфіскацію майна, стягнення періодичних платежів, стягнення аліментів, забезпечення позову та за виконавчими документами, що підлягають негайному виконанню)на 2 день після винесення постанови про відкриття виконавчого провадження
4Виконання рішення, за яким боржник зобов'язаний особисто вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення:
4.1винесення постанови про накладення на боржника штрафу у разі невиконання боржником рішення11 робочий день з дня відкриття виконавчого провадженняна 12 робочий день з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження за умови відсутності постанови про закінчення виконавчого провадження або постанови про повернення виконавчого документа стягувачу
4.2винесення постанови про накладення на боржника штрафу у подвійному розмірі у разі повторного невиконання боржником рішення11 робочий день з дня винесення постанови про накладення на боржника штрафу у разі невиконання боржником рішенняна 12 робочий день з дня винесення постанови про накладення на боржника штрафу за умови відсутності постанови про закінчення виконавчого провадження або постанови про повернення виконавчого документа стягувачу
5Виконання рішення, за яким боржник зобов'язаний особисто вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення (якщо рішення підлягає негайному виконанню):
5.1винесення постанови про накладення на боржника штрафу у разі невиконання боржником рішення (якщо рішення підлягає негайному виконанню)3 робочий день з дня відкриття виконавчого провадженняна 4 робочий день з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження за умови відсутності постанови про закінчення виконавчого провадження або постанови про повернення виконавчого документа стягувачу
5.2винесення постанови про накладення на боржника штрафу у подвійному розмірі у разі повторного невиконання боржником рішення (якщо рішення підлягає негайному виконанню)3 робочий день з дня винесення постанови про накладення на боржника штрафу у разі невиконання боржником рішенняна 4 робочий день з дня винесення постанови про накладення на боржника штрафу за умови відсутності постанови про закінчення виконавчого провадження або постанови про повернення виконавчого документа стягувачу
6Виконання рішення про поновлення на роботі:
6.1винесення постанови про накладення на боржника штрафу у разі невиконання боржником рішення11 робочий день з дня відкриття виконавчого провадженняна 12 робочий день з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження за умови відсутності постанови про закінчення виконавчого провадження або постанови про повернення виконавчого документа стягувачу
6.2винесення постанови про накладення на боржника штрафу у подвійному розмірі у разі повторного невиконання боржником рішення11 робочий день з дня винесення постанови про накладення на боржника штрафу у разі невиконання боржником рішенняна 12 робочий день з дня винесення постанови про накладення на боржника штрафу за умови відсутності постанови про закінчення виконавчого провадження або постанови про повернення виконавчого документа стягувачу
7Виконання рішення про поновлення на роботі (якщо рішення підлягає негайному виконанню):
7.1винесення постанови про накладення на боржника штрафу у разі невиконання боржником рішення (якщо рішення підлягає негайному виконанню)3 робочий день з дня відкриття виконавчого провадженняна 4 робочий день з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження за умови відсутності постанови про закінчення виконавчого провадження або постанови про повернення виконавчого документа стягувачу
7.2винесення постанови про накладення на боржника штрафу у подвійному розмірі у разі повторного невиконання боржником рішення (якщо рішення підлягає негайному виконанню)3 робочий день з дня винесення постанови про накладення на боржника штрафу у разі невиконання боржником рішенняна 4 робочий день з дня винесення постанови про накладення на боржника штрафу за умови відсутності постанови про закінчення виконавчого провадження або постанови про повернення виконавчого документа стягувачу
8Обчислення розміру заборгованості зі сплати аліментів1 робочий день кожного місяця (обчислюється заборгованість за попередній місяць)2 робочий день кожного місяця
9Перерахування коштів:
9.1стягувачу - фізичній особіне пізніше наступного робочого дня з дня надходження коштів на депозитний рахунок органу ДВС (приватного виконавця)на 2 робочий день після внесення до АСВП відомостей про кошти, які надійшли на рахунки ДВС (приватного виконавця), але не перераховані
9.2стягувачу - юридичній особіне пізніше ніж протягом 3 робочих днів від дня їх надходження на відповідний рахунокна 4 робочий день після внесення до АСВП відомостей про кошти, які надійшли на рахунки ДВС (приватного виконавця), але не перераховані
9.3виконавчого збору та коштів від реалізації конфіскованого майна до державного бюджетуне пізніше ніж протягом 3 робочих днів від дня їх надходження на відповідний рахунокна 4 робочий день після внесення до АСВП відомостей про кошти, які надійшли на рахунки ДВС (приватного виконавця), але не перераховані
9.4не витребуваних стягувачем протягом одного року з дня їх зарахування на депозитний рахунок органу державної виконавчої служби366 день з дня зарахування коштів на депозитний рахунок органу ДВС (приватного виконавця)367 день з дня внесення до АСВП відомостей про кошти, які надійшли на рахунки ДВС (приватного виконавця), але не перераховані
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
21.07.2020 № 2487/5
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 липня 2020 р.
за № 688/34971
Про внесення змін до Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження
Відповідно до частини першої статті 8 Закону України "Про виконавче провадження"
НАКАЗУЮ:
1. Унести до Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 05 серпня 2016 року № 2432/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2016 року за № 1126/29256, такі зміни:
1) підпункт 1 пункту 8 розділу I після абзацу двадцять першого доповнити новими абзацами двадцять другим, двадцять третім такого змісту:
"спеціальна конфіскація;
стягнення активів в дохід держави в кримінальному провадженні;".
У зв'язку з цим абзаци двадцять другий - тридцятий вважати відповідно абзацами двадцять четвертим - тридцять другим;
2) пункт 3 розділу IX викласти в такій редакції:
"3. Керівник органу державної виконавчої служби, приватний виконавець за допомогою Системи здійснює контроль за:
дотриманням строків внесення виконавчих документів відповідальною особою органу державної виконавчої служби (приватним виконавцем, помічником або відповідальною особою приватного виконавця) до Системи;
дотриманням строків перерахування коштів з рахунків органів державної виконавчої служби (приватного виконавця);
законністю, своєчасністю та повнотою вчинених виконавцями виконавчих дій та винесених процесуальних рішень;
своєчасністю та повнотою внесення до Системи відомостей про вчинені виконавчі дії.
Система формує контрольні відомості, які відображають порушення строків вчинення виконавчих дій та винесення процесуальних рішень.".
2. Додаток до Положення викласти в новій редакції, що додається.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!