• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення

Міністерство аграрної політики та продовольства України | Наказ, Витяг, Заява, Форма типового документа, Порядок від 23.05.2017 № 262 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Міністерство аграрної політики та продовольства України
 • Тип: Наказ, Витяг, Заява, Форма типового документа, Порядок
 • Дата: 23.05.2017
 • Номер: 262
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство аграрної політики та продовольства України
 • Тип: Наказ, Витяг, Заява, Форма типового документа, Порядок
 • Дата: 23.05.2017
 • Номер: 262
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.05.2017 № 262
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 травня 2017 р.
за № 679/30547
Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 605 від 18.12.2018 )
Відповідно до статті 12 Закону України "Про оцінку земель" , пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення (далі - Порядок), що додається.
2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра М. Мартинюка.
МіністрТ. Кутовий
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державної служби України
з питань геодезії, картографії та кадастру
В.о. Голови Державної
регуляторної служби України


О.М. Цвях

В.П. Загородній
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
23.05.2017 № 262
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 травня 2017 р.
за № 679/30547
ПОРЯДОК
нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення
І. Загальні положення
1. Цей Порядок визначає процедуру проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення: сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища, перелоги) та несільськогосподарські угіддя на землях сільськогосподарського призначення.
2. Інформаційною базою для нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, у тому числі земель під господарськими будівлями і дворами, є відомості Державного земельного кадастру (кількісна і якісна характеристика земель, бонітування ґрунтів, економічна оцінка земель), документація із землеустрою.
3. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться юридичними особами, які є розробниками документації із землеустрою відповідно до Закону України "Про землеустрій" .
ІІ. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення
1. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення проводиться відповідно до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 року № 831 (далі - Методика).
2. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення визначається відповідно до нормативу капіталізованого рентного доходу на землях сільськогосподарського призначення природно-сільськогосподарських районів Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя згідно з додатком до Методики та показників бонітування ґрунтів шляхом складання шкал нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів природно-сільськогосподарських районів (для сільськогосподарських угідь).
3. У разі коли агровиробничі групи ґрунтів сільськогосподарських угідь на земельній ділянці сільськогосподарського призначення не визначено, застосовується норматив капіталізованого рентного доходу відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя.
4. У разі застосування статті 277 Податкового кодексу України щодо визначення ставок земельного податку від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, нормативна грошова оцінка одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області приймається згідно з додатком 1.
5. До показників нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області та нормативів капіталізованого рентного доходу на землях сільськогосподарського призначення природно-сільськогосподарських районів Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя застосовуються коефіцієнти індексації нормативної грошової оцінки земель відповідно до Податкового кодексу України.
ІІІ. Документація з нормативної грошової оцінки
1. За результатами проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення у межах району складається технічна документація про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення району, що затверджується у порядку, встановленому законом.
2. Технічна документація про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення району включає:
пояснювальну записку, що містить мету проведення оцінки, опис об’єкта оцінки, розрахунки нормативної грошової оцінки земель району;
завдання на виконання робіт із зазначенням підстави, умов та строків виконання робіт;
рішення про проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення району, прийняте відповідно до Закону України "Про оцінку земель" ;
викопіювання з кадастрових карт (планів) з відображенням природно-сільськогосподарських районів у межах району;
картограму розповсюдження агровиробничих груп ґрунтів району;
шкалу нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів сільськогосподарських угідь району.
3. До затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення району нормативна грошова оцінка окремої земельної ділянки може визначатись за технічною документацією про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що затверджується у порядку, встановленому законом, та включає:
пояснювальну записку, що містить мету проведення оцінки, опис об’єкта оцінки, розрахунки нормативної грошової оцінки земель району;
завдання на виконання робіт із зазначенням підстави, умов та строків виконання робіт;
викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, на яких вказане місце розташування земельної ділянки;
викопіювання з кадастрових карт (планів) з відображенням природно-сільськогосподарських районів;
картограму розповсюдження агровиробничих груп ґрунтів на земельній ділянці;
шкалу нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів сільськогосподарських угідь земельної ділянки.
4. Дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки оформляються за заявою зацікавленої особи (додаток 2) як витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (додаток 3).
5. З метою внесення даних до Державного земельного кадастру про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення оформлюється електронний документ відповідно до вимог Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051 (із змінами).
Заступник директора
департаменту -
начальник управління
виробництва продукції
рослинництва та насінництва
Департаменту землеробства
та технічної політики в АПК


Л.В. Сухомлин
Додаток 1
до Порядку нормативної
грошової оцінки земель
сільськогосподарського призначення
(пункт 4 розділу ІІ)
НОРМАТИВНА
грошова оцінка одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим та по областям
Найменування регіонуНормативна грошова оцінка 1 га, грн
Автономна Республіка Крим26 005,00
Області:
Вінницька27 184,00
Волинська21 806,00
Дніпропетровська30 251,00
Донецька31 111,00
Житомирська21 411,00
Закарпатська27 268,00
Запорізька24 984,00
Івано-Франківська26 087,00
Київська26 531,00
Кіровоградська31 888,00
Луганська27 125,00
Львівська21 492,00
Миколаївська27 038,00
Одеська31 017,00
Полтавська30 390,00
Рівненська21 938,00
Сумська26 793,00
Тернопільська29 035,00
Харківська32 237,00
Херсонська24 450,00
Хмельницька30 477,00
Черкаська33 646,00
Чернівецька33 264,00
Чернігівська24 065,00
__________
Примітка.
Нормативну грошову оцінку одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим та по областях визначено станом на 01 січня 2018 року.
( Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 605 від 18.12.2018 )
Заступник директора
департаменту -
начальник управління
виробництва продукції
рослинництва та насінництва
Департаменту землеробства
та технічної політики в АПК


Л.В. Сухомлин
Додаток 2
до Порядку нормативної
грошової оцінки земель
сільськогосподарського призначення
(пункт 4 розділу ІІІ)
ЗАЯВА
Заступник директора
департаменту -
начальник управління
виробництва продукції
рослинництва та насінництва
Департаменту землеробства
та технічної політики в АПК


Л.В. Сухомлин
Додаток 3
до Порядку нормативної
грошової оцінки земель
сільськогосподарського призначення
(пункт 4 розділу ІІІ)
ВИТЯГ
із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки
Заступник директора
департаменту -
начальник управління
виробництва продукції
рослинництва та насінництва
Департаменту землеробства
та технічної політики в АПК


Л.В. Сухомлин