• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання та форми довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру

Державна податкова адміністрація України  | Наказ, Порядок від 28.05.2002 № 251
Реквізити
 • Видавник: Державна податкова адміністрація України
 • Тип: Наказ, Порядок
 • Дата: 28.05.2002
 • Номер: 251
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Державна податкова адміністрація України
 • Тип: Наказ, Порядок
 • Дата: 28.05.2002
 • Номер: 251
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 251 від 28.05.2002
м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 серпня 2002 р.
за N 670/6958
Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання та форми довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної податкової адміністрації N 539 від 13.11.2002 N 489 від 07.09.2009 )
На виконання Закону України від 7 лютого 2002 року N 3032-III "Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання, що додається.
2. Затвердити форму довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру (далі - Довідка), що додається.
3. Начальнику Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів Чабаненку В.В.:
подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації;
у місячний термін після державної реєстрації цього наказу забезпечити виготовлення бланків довідок та доставку їх регіональним управлінням Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;
забезпечити внесення місць зберігання до Єдиного державного реєстру та видачу довідок.
4. Скасувати наказ Державної податкової адміністрації України від 24 лютого 1997 року N 49 "Про забезпечення виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 1997 року N 89".
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Оперенка Г.М.
Голова М.Я.Азаров
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
28.05.2002 N 251
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 серпня 2002 р.
за N 670/6958
ПОРЯДОК
ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання
1. Загальні положення
1.1. Єдиний державний реєстр місць зберігання (далі - Єдиний реєстр) - це перелік місць, що використовуються для зберігання спирту, та приміщень, що використовуються для зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів (далі - місце зберігання), який містить відомості про місцезнаходження місць зберігання та відомості про заявників.
До Єдиного реєстру вносяться:
- відомості про заявника - ідентифікаційний код (номер), найменування (прізвище, ім'я, по батькові), місцезнаходження або місце проживання (поштовий індекс, область, район, місто, вулиця, номер будинку), серія та номер ліцензії, виданої заявнику на відповідний вид діяльності;
- відомості про місце зберігання - місцезнаходження (поштовий індекс, область, район, місто, вулиця, номер будинку), площа місця зберігання (місткість місця зберігання спирту), вид продукції, що зберігається;
- дата включення місця зберігання до Єдиного реєстру;
- серія, номер та дата видачі довідки про внесення місця зберігання до Єдиного реєстру;
- підстави та дата виключення місця зберігання з Єдиного реєстру.
1.2. При внесенні місця зберігання до Єдиного реєстру йому присвоюється індивідуальний номер.
Індивідуальний номер місця зберігання, яке виключено з Єдиного реєстру, не може бути присвоєний іншому місцю зберігання.
1.3. Виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового (далі - спирт) та алкогольних напоїв здійснюється за наявності внесених до Єдиного реєстру місць зберігання спирту.
1.4. У разі зберігання спирту, або алкогольних напоїв, або тютюнових виробів у місцях зберігання, не внесених до Єдиного реєстру, до суб'єктів підприємницької діяльності застосовуються фінансові санкції у порядку, установленому чинним законодавством.
2. Внесення місць зберігання до Єдиного реєстру
2.1. До Єдиного реєстру вносяться:
( Пункт 2.1 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 539 від 13.11.2002 )
місця зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
( Пункт 2.1 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 539 від 13.11.2002 )
місця зберігання спирту суб'єктів підприємницької діяльності - виробників спирту та алкогольних напоїв;
( Пункт 2.1 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 539 від 13.11.2002 )
місця зберігання спирту суб'єктів підприємницької діяльності, які отримують спирт для забезпечення виробничих та інших потреб, якщо його кількість перевищує 100 декалітрів на квартал.
( Пункт 2.1 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 539 від 13.11.2002 )
Для внесення місць зберігання спирту або алкогольних напоїв або, тютюнових виробів до Єдиного реєстру суб'єкти підприємницької діяльності подають заяву до Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України (далі - Департамент).
( Абзац п'ятий пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 489 від 07.09.2009 )
Для внесення до Єдиного реєстру місць зберігання роздрібних партій алкогольних напоїв або тютюнових виробів суб'єкти підприємницької діяльності подають заяву до регіонального управління Департаменту за місцезнаходженням місця зберігання.
( Абзац шостий пункту 2.1 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 489 від 07.09.2009 )
2.2. Заява про внесення місця зберігання спирту до Єдиного реєстру подається за формою згідно з додатком 1, а заява про внесення місця зберігання алкогольних напоїв або тютюнових виробів до Єдиного реєстру подається за формою згідно з додатком 2.
До заяви додаються:
документ, що підтверджує право користування цим приміщенням, та довідка про відповідність місця зберігання спирту установленим вимогам, видана Департаментом або його регіональними управліннями, - у разі реєстрації місця зберігання спирту;
( Абзац третій пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 539 від 13.11.2002 )
нотаріально посвідчена копія ліцензії на відповідний вид діяльності, копія документа, що підтверджує право користування приміщенням (договір оренди, свідоцтво на право власності та інше).
( Абзац четвертий пункту 2.2 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 489 від 07.09.2009 )
2.3. Довідка видається Департаментом або його регіональним управлінням, до якого була подана заява про внесення місця зберігання до Єдиного реєстру, уповноваженому представнику заявника (керівнику чи іншій особі за довіреністю) або надсилається рекомендованим листом на адресу заявника. Довідка про внесення місця зберігання спирту до Єдиного реєстру видається протягом п'яти календарних днів від дати подання заяви, а довідка про внесення місця зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів до Єдиного реєстру - протягом семи календарних днів від дати подання заяви. Про видачу довідки Департамент або його регіональне управління повідомляє орган державної податкової служби за місцем реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності та за місцезнаходженням місця зберігання.
( Пункт 2.3 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 539 від 13.11.2002 )
2.4. Довідка є документом суворої звітності. Виготовлення бланків довідок здійснюється на спеціальному папері, що забезпечує захист від підробки. Орган державної податкової служби, що видає довідки, реєструє їх у журналі обліку видачі довідок за формою згідно з додатком 3. Журнал має бути прошнурований, пронумерований і скріплений печаткою.
Довідка заповнюється уповноваженою на те посадовою особою органу державної податкової служби, підписується керівником або його заступником і засвідчується печаткою. Записи у довідці здійснюються комп'ютером або друкарською машинкою. У тексті довідки виправлення не допускаються.
2.5. Довідка повинна перебувати у місці зберігання та пред'являтися працівникам контролюючих органів, які мають відповідні повноваження на здійснення перевірки.
3. Видача довідок про відповідність місць зберігання спирту установленим вимогам
3.1. Суб'єкт підприємницької діяльності, який подає заяву про внесення місця зберігання спирту до Єдиного реєстру, зобов'язаний забезпечити відповідність стану місця зберігання вимогам Інструкції з приймання, зберігання, відпуску, транспортування та обліку спирту етилового", затвердженої наказом Мінагрополітики від 13.04.09 за N 264, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 02.07.2009 за N 591/16607, установлених для цього виду продукції та вимогам до місць зберігання спирту, що встановлюються ДПА України. Невідповідність місця зберігання спирту зазначеним вимогам є підставою для відмови у видачі довідки про відповідність місця зберігання спирту установленим вимогам.
( Абзац перший пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної податкової адміністрації N 539 від 13.11.2002, N 489 від 07.09.2009 )
Для отримання довідки про відповідність місця зберігання спирту установленим вимогам суб'єкт підприємницької діяльності звертається до Департаменту. Протягом п'ятнадцяти днів від дати звернення Департамент (або його регіональне управління) здійснює видачу довідки про відповідність місця зберігання спирту установленим вимогам або надає вмотивовану відмову у видачі такої довідки.
( Пункт 3.1 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 539 від 13.11.2002 )
Довідка про відповідність місця зберігання спирту установленим вимогам складається у довільній формі один раз на 5 років Департаментом або його регіональними управліннями.
( Абзац третій пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 539 від 13.11.2002 )
У довідці зазначаються:
( Абзац четвертий пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 539 від 13.11.2002, в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 489 від 07.09.2009 )
місцезнаходження місця зберігання спирту, його місткість, відповідні дозволи та довідки органів, що здійснювали обстеження такого місця на відповідність будівельним, технологічним, протипожежним, санітарним нормам і правилам, техніці безпеки;
( Пункт 3.1 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 489 від 07.09.2009 )
наявність засобів (приладів) вимірювальної техніки, повірених органами Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики;
( Пункт 3.1 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 489 від 07.09.2009 )
наявність відповідних умов для проведення інвентаризації спирту шляхом пропуску через мірники або зважування, або за допомогою засобів електронного обліку;
( Пункт 3.1 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 489 від 07.09.2009 )
наявність типових журналів обліку спирту;
( Пункт 3.1 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 489 від 07.09.2009 )
наявність висновку Департаменту або його регіонального управління про відповідність місця зберігання спирту встановленим вимогам.
( Пункт 3.1 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 489 від 07.09.2009 )
До закладки на витримку коньячні спирти зберігаються у дубовій тарі або нержавіючих чи емальованих ємкостях з дубовою клепкою.
( Пункт 3.1 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 489 від 07.09.2009 )( Абзац виключено на підставі Наказу Державної податкової адміністрації N 539 від 13.11.2002 )( Абзац виключено на підставі Наказу Державної податкової адміністрації N 539 від 13.11.2002 )( Пункт 3.2 виключено на підставі Наказу Державної податкової адміністрації N 489 від 07.09.2009 )
3.2. Спирт повинен зберігатися та обліковуватися орендарем спиртосховища (спиртобази) окремо від продукції орендодавця. У спиртосховищі (на спиртобазі) повинні бути належні умови для проведення інвентаризації та обліку спирту окремо орендарем і орендодавцем.
спирт етиловий, коньячний і плодовий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, спирт-сирець виноградний, спирт-сирець плодовий, спирт етиловий ректифікований денатурований, спирт етиловий денатурований (спирт технічний), абсолютований спирт, повинні зберігатися та обліковуватися роздільно. Про внесення місця зберігання спирту із зазначенням місткості відповідно до найменування спирту до Єдиного реєстру за одним місцезнаходженням суб'єкту підприємницької діяльності видається одна довідка.
( Абзац другий пункту 3.2 і редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 489 від 07.09.2009 )( Розділ 3 доповнено пунктом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 539 від 13.11.2002 )
4. Виключення місць зберігання з Єдиного реєстру
4.1. Виключення місця зберігання з Єдиного реєстру здійснюється органом державної податкової служби, який його вносив, на підставі письмової заяви суб'єкта підприємницької діяльності, що був заявником такого місця зберігання, або у разі анулювання ліцензії, виданої такому суб'єкту підприємницької діяльності відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", шляхом прийняття відповідного письмового розпорядження не раніше ніж через 10 робочих днів з моменту виникнення цих підстав.
Протягом трьох робочих днів з моменту прийняття розпорядження про виключення місця зберігання з Єдиного реєстру орган державної податкової служби видає суб'єкту підприємницької діяльності засвідчену копію письмового розпорядження.
( Пункт 4.2 виключено на підставі Наказу Державної податкової адміністрації N 489 від 07.09.2009 )
4.3. У разі зміни відомостей про заявника місця зберігання (найменування або місцезнаходження юридичної особи, прізвища або місця проживання фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності) або характеристик місця зберігання орган державної податкової служби, який вносив місце зберігання до Єдиного реєстру, на підставі заяви суб'єкта підприємницької діяльності протягом семи календарних днів уносить зміни до Єдиного реєстру та видає суб'єкту підприємницької діяльності довідку, оформлену на новому бланку з урахуванням змін.
Начальник Департаменту з питань
адміністрування акцизного збору і
контролю за виробництвом та обігом
підакцизних товарів ДПА УкраїниВ.В.Чабаненко
Додаток 1
до Порядку ведення Єдиного
державного реєстру місць
зберігання
Департаменту контролю за виробництвом ---------------------
та обігом спирту, алкогольних напоїв | | | | | | | | | | |
і тютюнових виробів ---------------------
Ідентифікаційний код
(номер)
__________________________________ _____________________________
(найменування юридичної особи або (номер свідоцтва про державну
прізвище, ім'я, по батькові реєстрацію суб'єкта
фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності)
підприємницької діяльності)
__________________________________
(місцезнаходження юридичної особи
або місце проживання фізичної
особи - суб'єкта підприємницької
діяльності)
__________________________________
(телефон)
ЗАЯВА
про внесення місць зберігання спирту до Єдиного Державного реєстру
Прошу внести до Єдиного державного реєстру місця зберігання
спирту, місткість яких становить ___________ дал.
Місцезнаходження місць зберігання спирту:
1. _______________________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, місто, вулиця, номер будинку,
номер корпусу)
2. _______________________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, місто, вулиця, номер будинку,
номер корпусу)
Додаток:
1) документи, що підтверджують право користування місцями
зберігання спирту, на __ аркушах;
2) довідки про відповідність місць зберігання спирту
установленим вимогам на __ аркушах.
Керівник підприємства (фізична
особа - суб'єкт підприємницької
діяльності) __________________________________ М.П.
(дата, підпис, прізвище, ініціали)
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 489 від 07.09.2009 )
Додаток 2
до Порядку ведення Єдиного
державного реєстру місць
зберігання
__________________________________ ---------------------
(назва органу державної податкової | | | | | | | | | | |
служби, до якого подається заява) ---------------------
Ідентифікаційний код
(номер)
__________________________________ _____________________________
(найменування юридичної особи або (номер свідоцтва про державну
прізвище, ім'я, по батькові реєстрацію суб'єкта
фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності)
підприємницької діяльності)
__________________________________
(місцезнаходження юридичної особи
або місце проживання фізичної
особи - суб'єкта
підприємницької діяльності)
__________________________________
(телефон)
ЗАЯВА
про внесення місць зберігання алкогольних напоїв (тютюнових виробів) до Єдиного Державного реєстру
Прошу внести до Єдиного державного реєстру місця зберігання
________________________________, площею ___________________кв. м.
(вид продукції: алкогольні напої,
тютюнові вироби )
Місцезнаходження місць зберігання:
1. _______________________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, місто, вулиця, номер будинку,
номер корпусу)
2. _______________________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, місто, вулиця, номер будинку,
номер корпусу)
Додаток:
1) документи, що підтверджують право користування місцями
зберігання, на __ аркушах;
2) нотаріально посвідчена копія ліцензії на відповідний вид
діяльності на __ аркушах.
Керівник підприємства (фізична
особа - суб'єкт підприємницької
діяльності) __________________________________ М.П.
(дата, підпис, прізвище, ініціали)
Додаток 3
до Порядку ведення Єдиного
державного реєстру місць
зберігання
___________________________________
(орган державної податкової служби)
ЖУРНАЛ
обліку видачі довідок про внесення місць зберігання до Єдиного державного реєстру
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N |Найменування| Місце- | Серія, номер | Місце- |Вид продукції, | Номер, дата |Серія та номер|Номер місця|Дата, підпис,|Дата повернення
з/п| (прізвище, |знаходження|та дата видачі |знаходження|що зберігається| видачі | довідки про |зберігання | прізвище, | довідки про
|ім'я, по | (місце | ліцензії на | місця | | довідки про |внесення місця| згідно з | ім'я, по |внесення місця
| батькові) |проживання)|відповідний вид|зберігання | |відповідність |зберігання до | Єдиним | батькові |зберігання до
| заявника | заявника | діяльності* | | |місця зберігання| Єдиного |державним | особи, що | Єдиного
| | | | | | спирту | державного | реєстром | отримала | державного
| | | | | | установленим | реєстру | | довідку | реєстру
| | | | | | вимогам | | |про внесення |
| | | | | | | | | місця |
| | | | | | | | | зберігання |
| | | | | | | | | до Єдиного |
| | | | | | | | | державного |
| | | | | | | | | реєстру |
---+------------+-----------+---------------+-----------+---------------+----------------+--------------+-----------+-------------+---------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Заповнюється лише у разі реєстрації місць зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
28.05.2002 N 251
ДОВІДКА
про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру
Серія ________ N _____
Видана суб'єкту підприємницької діяльності: ______________________
(найменування, ідентифікаційний код,
__________________________________________________________________
місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові,
ідентифікаційний номер, місце проживання фізичної особи - суб'єкта
підприємницької діяльності)
про внесення місця зберігання ___________________________________,
(вид продукції: спирт, алкогольні напої,
тютюнові вироби )
площею (місткістю)_____________________, що знаходиться за адресою
_________________________________________________________________,
(місцезнаходження місця зберігання)
до Єдиного державного реєстру "__" _______ 200_ року за N ________
__________________________________________________________________
(посада, підпис, прізвище та ініціали керівника органу,
що видав довідку)
М.П.
Начальник Департаменту з питань
адміністрування акцизного збору і
контролю за виробництвом та обігом
підакцизних товарів ДПА УкраїниВ.В.Чабаненко