• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 21 квітня 2022 року № 119

Міністерство фінансів України  | Наказ від 12.05.2022 № 138
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 12.05.2022
 • Номер: 138
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 12.05.2022
 • Номер: 138
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
12.05.2022 № 138
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 травня 2022 р.
за № 522/37858
Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 21 квітня 2022 року № 119
Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" НАКАЗУЮ:
1. Внести до Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 21 квітня 2022 року № 119, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 травня 2022 року за № 496/37832, такі зміни:
1) у пункті 1:
в абзаці шостому підпункту 1 розділовий знак ";" замінити розділовим знаком ".";
підпункт 2 виключити.
У зв’язку з цим підпункти 3-6 вважати пунктами 2-5 відповідно;
у підпункті 2 після слова "рослин" доповнити розділовим знаком ",";
підпункт 5 після слова "тексті" доповнити словом "цієї";
2) у пункті 3 цифри "419" замінити цифрами "412";
3) у підпункті 16 пункту 4 після слова "тексті" доповнити словом "цього".
2. Департаменту методології бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської діяльності в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Воробей С.І.

Міністр

С. Марченко