• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку обміну електронними документами між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на рівні державного бюджету із застосуванням автоматизованої інформаційної системи онлайн-взаємодії з розпорядниками коштів державного бюджету

Міністерство фінансів України  | Наказ, Порядок від 27.03.2024 № 150
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Порядок
 • Дата: 27.03.2024
 • Номер: 150
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Порядок
 • Дата: 27.03.2024
 • Номер: 150
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
27.03.2024 м. Київ № 150
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 березня 2024 р. за № 465/41810
Про затвердження Порядку обміну електронними документами між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на рівні державного бюджету із застосуванням автоматизованої інформаційної системи онлайн-взаємодії з розпорядниками коштів державного бюджету
Відповідно до статей 32, 34-36 Бюджетного кодексу України, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою нормативно-правового врегулювання обміну електронними документами між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на рівні державного бюджету відповідно до вимог законодавства з питань електронного документообігу та використання електронних документів
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок обміну електронними документами між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на рівні державного бюджету із застосуванням автоматизованої інформаційної системи онлайн-взаємодії з розпорядниками коштів державного бюджету, що додається.
2. Департаменту з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
доведення цього наказу до головних розпорядників коштів державного бюджету;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Грубіяна О. Є.
 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
27 березня 2024 року № 150
Порядок
обміну електронними документами між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на рівні державного бюджету із застосуванням автоматизованої інформаційної системи онлайн-взаємодії з розпорядниками коштів державного бюджету
I. Загальні положення
1. Цей Порядок визначає вимоги до обміну електронними документами між Мінфіном та учасниками бюджетного процесу на рівні державного бюджету, що створюються і подаються із застосуванням автоматизованої інформаційної системи онлайн-взаємодії з розпорядниками коштів державного бюджету (далі - АІС "ГРК-ВЕБ").
2. Терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, визначених у Бюджетному кодексі України, Законах України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги", "Про електронні документи та електронний документообіг".
3. Для цілей цього Порядку учасниками бюджетного процесу на рівні державного бюджету є: головні розпорядники коштів державного бюджету (далі - головні розпорядники), розпорядники коштів державного бюджету нижчого рівня (далі - розпорядники нижчого рівня) та одержувачі коштів державного бюджету (далі - одержувачі).
Суб'єктами інформаційного обміну відповідно до цього Порядку є Мінфін та учасники бюджетного процесу на рівні державного бюджету.
4. Електронні документи в АІС "ГРК-ВЕБ" створюються з накладанням кваліфікованого електронного підпису посадових (уповноважених) осіб учасників бюджетного процесу на рівні державного бюджету.
Кваліфікований сертифікат електронного підпису додатково до ідентифікаційних даних посадових (уповноважених) осіб має містити ідентифікаційні дані відповідного учасника бюджетного процесу на рівні державного бюджету (найменування та ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України).
5. Подання учасниками бюджетного процесу на рівні державного бюджету електронних документів в АІС "ГРК-ВЕБ" здійснюється з накладанням кваліфікованої електронної печатки учасника бюджетного процесу на рівні державного бюджету.
6. Розпорядники нижчого рівня та одержувачі забезпечують створення електронних документів відповідно до цього Порядку та їх подання розпорядникам вищого рівня.
7. Головні розпорядники забезпечують створення електронних документів відповідно до цього Порядку та їх подання до Мінфіну.
8. АІС "ГРК-ВЕБ" передбачає можливість для головних розпорядників і розпорядників нижчого рівня консолідацію даних з електронних документів, отриманих із застосуванням АІС "ГРК-ВЕБ".
9. Підтвердженням успішного подання електронного документа до Мінфіну є повідомлення із відповідним статусом поданого документа в АІС "ГРК-ВЕБ".
10. У разі невдалої спроби подання електронного документа або необхідності доопрацювання електронного документа АІС "ГРК-ВЕБ" формує повідомлення із відповідним статусом та із зазначенням причини повернення.
11. Учасники бюджетного процесу на рівні державного бюджету здійснюють заходи щодо повторного створення електронного документа з усуненням причини повернення та подання електронного документа.
12. У разі технічної неможливості подання електронних документів із застосуванням АІС "ГРК-ВЕБ" відповідно до цього Порядку головні розпорядники подають до Мінфіну електронні документи засобами системи електронної взаємодії органів виконавчої влади з подальшим поданням електронних документів із застосуванням АІС "ГРК-ВЕБ" після усунення обставин, які стали причиною подання електронних документів засобами системи електронної взаємодії органів виконавчої влади.
13. Учасники бюджетного процесу на рівні державного бюджету забезпечують достовірність та повноту даних електронних документів, створених відповідно до цього Порядку.
II. Перелік електронних документів, які створюються та подаються із застосуванням АІС "ГРК-ВЕБ"
1. Перелік типових електронних документів, які створюють та подають головні розпорядники із застосуванням АІС "ГРК-ВЕБ" до Мінфіну:
Таблиця 1
N з/п Найменування електронного документа
1 2
1. Бюджетна пропозиція на 20__ - 20__ роки:
Форма БП-1 (загальна)
Форма БП-2 (індивідуальна)
Форма БП-3 (додаткова)
2. Аналітичні дані щодо розрахунку міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами до Бюджетної декларації
3. Пропозиції щодо розподілу міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами до Бюджетної декларації
4. Бюджетний запит на 20__ - 20__ роки:
Форма БЗ-1 (загальна)
Форма БЗ-2 (індивідуальна)
5. Аналітичні дані щодо розрахунку міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 20__ рік"
6. Пропозиції щодо розподілу міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 20__ рік"
7. Паспорт бюджетної програми на 20__ рік
8. Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 20__ рік
9. Помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів, які надаються з державного бюджету місцевим бюджетам на 20__ рік
10. Тимчасовий помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів, які надаються з державного бюджету місцевим бюджетам на 20__ рік
11. Зміни до помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів, які надаються з державного бюджету місцевим бюджетам на 20_ рік
12. Зміни до тимчасового помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів, які надаються з державного бюджету місцевим бюджетам на 20__ рік
13. Зведений кошторис на 20__ рік
14. Зведений план використання бюджетних коштів на 20__ рік
15. Зведений план асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на 20__ рік
16. Зведений план спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) на 20__ рік
17. План надання кредитів із загального фонду бюджету
18. Зведений помісячний план використання бюджетних коштів на 20__ рік
19. Довідка про зміни до кошторису на 20__ рік
20. Довідка про зміни до плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на 20__ рік
21. Довідка про зміни до плану спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) на 20__ рік
22. Довідки про зміни до плану надання кредитів із загального фонду бюджету на 20__ рік
2. Електронні документи та інформація, які головні розпорядники отримують в АІС "ГРК-ВЕБ":
Таблиця 2
N з/п Найменування електронного документа
1 2
1. Довідники бюджетної класифікації
2. Граничні показники видатків державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету
3. Лімітні довідки про бюджетні асигнування та кредитування
4. Узагальнені лімітні довідки про бюджетні асигнування та кредитування
 

Директор Департаменту з питань
цифрового розвитку, цифрових
трансформацій і цифровізації

Микола МАТЮШЕНКО