• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку надсилання розрахунку сум адміністративно-господарських санкцій, що підлягають сплаті у зв’язку з невиконанням нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю за попередній рік

Пенсійний фонд України  | Постанова від 10.03.2023 № 14-1
Реквізити
 • Видавник: Пенсійний фонд України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 10.03.2023
 • Номер: 14-1
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Пенсійний фонд України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 10.03.2023
 • Номер: 14-1
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
10.03.2023 м. Київ № 14-1
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 березня 2023 р. за № 456/39512
Про затвердження Порядку надсилання розрахунку сум адміністративно-господарських санкцій, що підлягають сплаті у зв'язку з невиконанням нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю за попередній рік
Відповідно до статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", пунктів 9, 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280, правління Пенсійного фонду України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Порядок надсилання розрахунку сум адміністративно-господарських санкцій, що підлягають сплаті у зв'язку з невиконанням нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю за попередній рік, що додається.
2. Департаменту з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (Боршовська В.) разом з Юридичним департаментом (Рябцева Т.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
 

Голова правління

Євгеній КАПІНУС

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр соціальної
політики України

Оксана ЖОЛНОВИЧ

Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини

Дмитро ЛУБІНЕЦЬ

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ

Урядовий Уповноважений
з прав осіб з інвалідністю

Тетяна БАРАНЦОВА

Голова СПО
об'єднань профспілок

Григорій ОСОВИЙ

Керівник Секретаріату СПО
роботодавців на національному рівні

Руслан ІЛЛІЧОВ

Голова ГО ВО СОІУ

В. В. НАЗАРЕНКО

Генеральний Секретар Громадської
спілки "Всеукраїнське громадське
об'єднання "Національна Асамблея
людей з інвалідністю України"

Вікторія НАЗАРЕНКО
 
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
НАКАЗ
10.03.2023 м. Київ N 17
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 березня 2023 р. за № 456/39512
Про затвердження Порядку надсилання розрахунку сум адміністративно-господарських санкцій, що підлягають сплаті у зв'язку з невиконанням нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю за попередній рік
Відповідно до статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", пунктів 8, 10 Положення про Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 14 квітня 2011 року № 129, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2011 року за № 528/19266 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 27 березня 2017 року № 477), Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю
НАКАЗУЄ:
1. Затвердити Порядок надсилання розрахунку сум адміністративно-господарських санкцій, що підлягають сплаті у зв'язку з невиконанням нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю за попередній рік, що додається.
2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 

Генеральний директор

Віталій МУЗИЧЕНКО
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Пенсійного фонду України
10 березня 2023 року № 14-1
Наказ Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю
10 березня 2023 року № 17
ПОРЯДОК
надсилання розрахунку сум адміністративно-господарських санкцій, що підлягають сплаті у зв'язку з невиконанням нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю за попередній рік
1. Цей Порядок відповідно до статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" (далі - Закон) визначає механізм надсилання розрахунку сум адміністративно-господарських санкцій, що підлягають сплаті у зв'язку з невиконанням нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю за попередній рік (далі - розрахунок).
2. Розрахунок надсилається у формі електронного документа Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю за формою, наведеною у додатку.
3. Створені Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю оригінали розрахунків передаються Пенсійному фонду України з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги", "Про публічні електронні реєстри", "Про захист персональних даних", "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах", інших нормативно-правових актів.
4. Пенсійний фонд України надсилає розрахунки через електронні кабінети підприємств, установ та організацій, фізичних осіб, які використовують найману працю, на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України протягом п'яти календарних днів з дня їх одержання від Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.
5. Інформація про дату і час надсилання розрахунків надається Пенсійним фондом України в електронному вигляді у формі квитанцій протягом трьох робочих днів з дня їх відправки.
6. Обсяг і структура даних, якими обмінюються Пенсійний фонд України та Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю через програмні інтерфейси електронних інформаційних ресурсів (сервіси) відповідно до цього Порядку, визначаються договорами про інформаційну взаємодію, укладеними відповідно до Порядку електронної (технічної та інформаційної) взаємодії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2016 року № 606.
7. Електронна інформаційна взаємодія відповідно до цього Порядку здійснюється з використанням електронних інформаційних ресурсів Пенсійного фонду України та Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "Трембіта".
У разі відсутності технічної можливості передачі даних засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "Трембіта" електронна інформаційна взаємодія між Пенсійним фондом України та Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю може здійснюватися з використанням інших інформаційно-комунікаційних систем із застосуванням в них відповідних комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством.
8. Передача та обробка інформації засобами інформаційно-комунікаційних систем державних органів здійснюється у порядку, визначеному відповідно до законодавства України у сфері захисту інформації в інформаційних, електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних системах.
 

Начальник відділу сприяння
зайнятості та створенню робочих місць,
моніторингу надходження АГС
управління реалізації заходів щодо
зайнятості осіб з інвалідністю Фонду
соціального захисту осіб з інвалідністю

Майя ДЕМИДОВА

Директор Департаменту з питань
цифрового розвитку, цифрових
трансформацій і цифровізації
Пенсійного фонду України

Валентина БОРШОВСЬКА
 
Додаток
до Порядку надсилання розрахунку сум адміністративно-господарських санкцій, що підлягають сплаті у зв'язку з невиконанням нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю за попередній рік
(пункт 2)
Форма
Розрахунок
сум адміністративно-господарських санкцій, що підлягають сплаті у зв'язку з невиконанням нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю
за _______ рік
1. ___________________________________________________________________________________
         (найменування підприємства, установи, організації або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи,
                                                                                   які використовують найману працю)
2. ___________________________________________________________________________________
            (код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні
                    переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків
    та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) або номер і серія (за наявності)
                                                                                          паспорта фізичної особи)
3. ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                         місцезнаходження (проживання) юридичної (фізичної) особи
4. Розрахунок сум адміністративно-господарських санкцій за _____ рік.
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу за рік, осіб 01  
Середньооблікова чисельність штатних працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлено інвалідність, осіб 02  
Норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю (4 відсотки середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, - у кількості одного робочого місця, округлені до цілого значення), одиниць 03  
Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн 04  
Середня річна заробітна плата штатного працівника (04х1000/01), грн 05  
Кількість робочих місць, призначених для працевлаштування осіб з інвалідністю і не зайнятих особами з інвалідністю для роботодавців, у яких працює 26 осіб і більше (03-02), одиниць 06  
Сума коштів адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю (для роботодавців, у яких працює 26 осіб і більше, сума коштів адміністративно-господарських санкцій (05х06); від 16 до 25 осіб, сума коштів адміністративно-господарських санкцій (05); від 8 до 15 осіб, сума коштів адміністративно-господарських санкцій (05/2), грн 07  
Примітка: Фізичній особі, яка використовує працю найманих працівників, якій відповідно до чинного законодавства встановлено інвалідність, показник рядка 02 збільшується на одиницю.
Відповідно до частини другої статті 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" порушення термінів сплати адміністративно-господарських санкцій тягне за собою нарахування пені, яка обчислюється виходячи з 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки за весь її строк.
Строк сплати адміністративно-господарських санкцій визначений частиною четвертою статті 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" - до 15 квітня року, наступного за роком, в якому відбулося порушення нормативу, встановленого частиною першою статті 19 цього Закону.
Спори, що виникають із правовідносин за статтями 19 і 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", вирішуються Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю або в судовому порядку.
Інформація про реквізити рахунків для сплати адміністративно-господарських санкцій розміщена на офіційних вебсайтах Державного казначейства України за офіційною адресою в Інтернеті: "____" та Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю за офіційною адресою в Інтернеті: "____".
При здійсненні платежу зазначається його призначення: "сплата сум АГС за _____ рік".
Виконавець: ________________________________________________________________________
(посада, власне ім'я та прізвище, тел.)
Керівник (заступник керівника)
територіального відділення
Фонду соціального захисту осіб з
інвалідністю
 
 
____________
 
 
____________________________*
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
____________
* Розрахунок сум адміністративно-господарських санкцій в електронній формі через електронні кабінети на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України надається у вигляді файлу формату.p7s, який містить кваліфікований електронний підпис керівника Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.
____________