Про затвердження форми звітності N 4-ПН "Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у звязку із змінами в організації виробництва і праці" та Порядку її подання

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Наказ, Порядок, Форма від 18.03.2021 №563
Реквізити

Видавник: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Тип Наказ, Порядок, Форма

Дата 18.03.2021

Номер 563

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.03.2021 N 563
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
05 квітня 2021 р.
за N 445/36067
Про затвердження форми звітності N 4-ПН "Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці" та Порядку її подання
Відповідно до статті 48, пункту 4 частини третьої статті 50 Закону України "Про зайнятість населення" та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із законодавством
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
1.1. Форму звітності N 4-ПН "Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці".
1.2. Порядок подання форми звітності N 4-ПН "Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці".
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 31 травня 2013 року N 317 "Про затвердження форми звітності N 4-ПН "Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці" та Порядку її подання", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за N 989/23521.
3. Директорату розвитку ринку праці та умов оплати праці забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Мар'євича К. М.
Міністр розвитку економіки,торгівлі та сільськогогосподарства УкраїниІгор ПЕТРАШКО
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державноїслужби статистики УкраїниІгор ВЕРНЕР
Заступник директораДержавного центру зайнятостіЮлія ЖОВТЯК
Голова СПОоб'єднань профспілокГ. В. Осовий
Керівник Секретаріату Спільногопредставницького органу сторонироботодавців на національному рівніР. Іллічов
Міністр соціальноїполітики УкраїниМарина ЛАЗЕБНА
Голова Державноїрегуляторної служби УкраїниОлексій КУЧЕР
Перший заступник Міністрацифрової трансформації УкраїниОлексій ВИСКУБ
Голова Національного агентстваУкраїни з питань державної службиНаталія АЛЮШИНА
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України
18 березня 2021 року N 563
ЗВІТНІСТЬ
Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України
18 березня 2021 року N 563
ПОРЯДОК
подання форми звітності N 4-ПН "Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці"
I. Загальні положення
1. Форма звітності N 4-ПН "Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці" (далі - інформація) заповнюється підприємствами, установами та організаціями в разі запланованого масового вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності або штату працівників підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання.
2. Інформація подається підприємствами, установами та організаціями не пізніше ніж за два місяці до вивільнення (не пізніше ніж за 30 календарних днів до вивільнення в разі звільнення державних службовців відповідно до пунктів 1 та 1-1 частини першої статті 87 Закону України "Про державну службу") до міських, районних і міськрайонних центрів зайнятості та філій регіональних центрів зайнятості за місцем провадження їх господарської діяльності.
У разі якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, днем закінчення строку подання інформації є перший після нього робочий день.
Інформація подається в електронному (з накладенням кваліфікованого електронного підпису) чи паперовому вигляді (із засвідченням підписом керівника або особи, відповідальної за подання інформації).
3. Критерії масового вивільнення працівників з ініціативи роботодавця (одноразового або протягом трьох місяців), крім випадку ліквідації юридичної особи, визначені у статті 48 Закону України "Про зайнятість населення".
II. Заповнення інформації про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці
1. У графі А зазначається порядковий номер запису. У запис з окремим порядковим номером включаються дані про кількість запланованих до вивільнення працівників, згідно з якими дані про найменування професії (посади), дату наказу про попередження про вивільнення працівників та дату запланованого вивільнення, відображені у графах 1, 3, 4, повністю збігаються. В іншому випадку дані про заплановане вивільнення працівників відображаються в записах під іншими порядковими номерами.
2. У графі 1 зазначається найменування професії (посади) відповідно до чинного Національного класифікатора України "Класифікатор професій".
3. У графі 2 зазначається кількість осіб, яких передбачається вивільнити.
4. У графі 3 зазначається дата наказу, яким було попереджено працівників про заплановане вивільнення.
5. У графі 4 зазначається дата запланованого вивільнення працівників.
6. Форма підписується керівником підприємства (установи, організації), або особою, відповідальною за подання інформації, зазначається власне ім'я та прізвище, а також дата складання звіту. Зазначаються номери телефонів та адреса електронної пошти підприємства (установи, організації).
Генеральний директор директоратурозвитку ринку праці та умовоплати праціРуслан ОВЧАРЕНКО
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.03.2021 N 563
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
05 квітня 2021 р.
за N 445/36067
Про затвердження форми звітності N 4-ПН "Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці" та Порядку її подання
Відповідно до статті 48, пункту 4 частини третьої статті 50 Закону України "Про зайнятість населення" та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із законодавством
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
1.1. Форму звітності N 4-ПН "Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці".
1.2. Порядок подання форми звітності N 4-ПН "Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці".
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 31 травня 2013 року N 317 "Про затвердження форми звітності N 4-ПН "Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці" та Порядку її подання", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за N 989/23521.
3. Директорату розвитку ринку праці та умов оплати праці забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Мар'євича К. М.

30 днiв передплати безкоштовно!