• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Порядок заповнення форми звіту № 2-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв»

Міністерство фінансів України  | Наказ, Форма, Звіт, Порядок від 11.02.2016 № 49
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Форма, Звіт, Порядок
 • Дата: 11.02.2016
 • Номер: 49
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Форма, Звіт, Порядок
 • Дата: 11.02.2016
 • Номер: 49
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
11.02.2016 № 49 ( z0340-16 )
ЗВІТ
про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (Форма звіту № 2-РС)
Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
Ю.П. Романюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
11.02.2016 № 49 ( z0340-16 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 березня 2016 р.
за № 341/28471
ПОРЯДОК
заповнення форми звіту № 2-РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв"
І. Загальні положення
1. Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (далі - Звіт) подають суб'єкти господарювання незалежно від форми власності до органів ДФС за основним місцем обліку в електронній формі.
2. Звіт в електронній формі подається засобами електронного зв'язку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, як передбачено для податкової звітності.
3. Звіт складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до органів ДФС за основним місцем обліку суб'єкта господарювання.
4. Інформація подається за видами алкогольних напоїв. Підприємства - виробники виноробної продукції додатково заповнюють розділ ІІ Звіту "Обсяги отримання та відвантаження виноматеріалів".
5. Органи ДФС за основним місцем обліку суб'єкта господарювання подають зведений Звіт у розрізі підприємств, підсумок - за видами продукції до ДФС в електронному вигляді до 13 числа місяця, що настає за звітним.
ІІ. Порядок заповнення розділу І "Обіг алкогольних напоїв"
1. У графах 1, 2 зазначаються відповідно вид та код алкогольних напоїв згідно з додатком до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року № 49 "Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 березня 2016 року за № 340/28470.
2. У графі 3 вказуються одиниці виміру, відповідно до яких складається Звіт. Дані щодо коду продукції згідно з УКТ ЗЕД 2208 (крім виноробної продукції) вносяться до таблиці в декалітрах, у перерахунку на безводний спирт (дал б. с.) та у фізичному обсязі (дал).
3. У графі 4 вказується кількість алкогольних напоїв в місцях зберігання на початок звітного місяця.
4. У графі 5 вказується кількість готової продукції, яка передана з виробництва до місця її зберігання у звітному місяці.
5. У графі 6 вказується кількість готової продукції, яка надійшла в місце зберігання у звітному місяці з торговельної мережі, за імпортом тощо.
6. У графі 7 вказується кількість імпортної продукції, яка надійшла на підприємство у звітному місяці.
7. У графі 8 вказується загальна кількість реалізованої продукції у звітному місяці.
8. У графі 9 вказується кількість продукції, яка реалізована на внутрішньому ринку у звітному місяці.
9. У графі 10 вказується кількість продукції, яка реалізована на експорт у звітному місяці.
10. У графі 11 вказуються втрати при зберіганні, відпуску продукції на лабораторні потреби тощо у звітному місяці.
11. У графі 12 вказується кількість продукції, яка відпущена іншим підрозділам підприємства для виробництва алкогольних напоїв у звітному місяці.
12. У графі 13 вказується кількість алкогольних напоїв у місцях зберігання на кінець звітного місяця.
13. У графі 14 надаються пояснення до граф 6-12 (у разі наявності). Звітні дані щодо продукції, на яку встановлено два коди згідно з УКТ ЗЕД, проставляються окремо за кожним кодом.
ІІІ. Порядок заповнення розділу ІІ "Обсяги отримання та відвантаження виноматеріалів"
1. У графі 1 вказується найменування або прізвище, ім'я, по батькові постачальника виноматеріалів.
2. У графі 2 вказується код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта суб'єкта господарювання (постачальника виноматеріалів). Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.
3. У графі 3 вказується код адміністративно-територіальної одиниці споживача виноматеріалів згідно з додатком до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року № 49 "Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 березня 2016 року за № 340/28470.
4. У графі 4 вказується найменування або прізвище, ім'я, по батькові споживача виноматеріалів.
5. У графі 5 вказується код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта суб'єкта господарювання (споживача виноматеріалів). Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.
6. У графі 6 вказується кількість відвантажених (отриманих, у тому числі імпортованих) виноматеріалів.
7. У графі 7 вказується вид продукції.
8. У графі 8 вказується код продукції.
9. У графі 9 вказується мета використання виноматеріалів (вид).
10. У графі 10 вказується мета використання виноматеріалів (код).
11. У графі 11 надаються необхідні пояснення.
Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
Ю.П. Романюк