Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів

Міністерство фінансів України Наказ від 10.02.2022 №58
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ

Дата 10.02.2022

Номер 58

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
10.02.2022 N 58
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 лютого 2022 р.
за N 265/37601
Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів
Відповідно до пункту 46.6 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,
НАКАЗУЮ:
2. Визнати такими, що втратили чинність: наказ Державної податкової адміністрації України від 29 березня 1999 року N 155 "Про затвердження Порядку обліку і подання податкової звітності про використання коштів, спрямованих на фінансування видатків, пов'язаних з підготовкою до зняття і зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 травня 1999 року за N 327/3620; наказ Міністерства фінансів України від 21 грудня 2011 року N 1685 "Про затвердження форми Звіту про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2011 року за N 1529/20267; наказ Міністерства фінансів України від 26 вересня 2012 року N 1032 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 21 грудня 2011 року N 1685 та форми Звіту про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 16 жовтня 2012 року за N 1741/22053.
3. Департаменту податкової політики в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України.
МіністрСергій МАРЧЕНКО
ПОГОДЖЕНО:
В. о. Голови державної податкової служби УкраїниТетяна КІРІЄНКО
Перший заступник Міністра цифрової трансформації УкраїниОлексій ВИСКУБ
Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринкуРуслан МАГОМЕДОВ
Голова Національного банку УкраїниКирило ШЕВЧЕНКО
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
10 лютого 2022 року N 58
Зміни
до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
1. У Декларації:
1) рядок 10 доповнити новою позицією такого змісту:
"
платника податку, що визначає податок на прибуток у вигляді мінімального податкового зобов'язання
";
2) у показниках:
після рядка за кодом 06.1 КІК доповнити новим рядком такого змісту:
"
Податок на прибуток у вигляді мінімального податкового зобов'язання06.2 МПЗ
";
рядок за кодом 17 викласти в такій редакції:
"
Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 06 + рядок 06.1 КІК + рядок 06.2 МПЗ + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 - рядок 16 ЗП)17
";
рядки за кодами 35 - 37 викласти в такій редакції:
"
Сума збільшення податкового зобов'язання за порушення вимог цільового використання вивільнених від оподаткування коштів відповідно до пунктів 142.1 - 142.3 статті 142 розділу III, пунктів 41, 57 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України35
Штрафні санкції за порушення положень пунктів 41, 57 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України36
Пеня, нарахована на виконання вимог статті 1231глави 11 розділу II, пунктів 142.1 - 142.3 статті 142 розділу III, пунктів 41, 57 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України37
";
3) позицію:
"
Наявність додатків13АВЗППНТЦ14ВПРІПЗАМЦПППКІКФЗ15
НП(С)БОМСФЗ
викласти в такій редакції:
"
Наявність додатків13АВЗППНТЦ14ВПРІПЗАМЦПППКІКМПЗФЗ15
НП(С)БОМСФЗ
".
2. У додатках до Декларації:
1) у додатку ВП до рядків 26 - 29, 31 - 33, 35 Декларації:
після рядка за кодом 06.1 КІК доповнити новим рядком такого змісту:
"
Податок на прибуток у вигляді мінімального податкового зобов'язання06.2 МПЗ
";
рядок за кодом 17 викласти в такій редакції:
"
Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 06 + рядок 06.1 КІК + рядок 06.2 МПЗ + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 - рядок 16 ЗП)17
";
рядок за кодом 35 викласти в такій редакції:
"
Сума збільшення податкового зобов'язання за порушення вимог цільового використання вивільнених від оподаткування коштів відповідно до пунктів 142.1 - 142.3 статті 142 розділу III, пунктів 41, 57 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України35
";
2) додаток РІ до рядка 03 РІ Декларації:
у розділі 3 "Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій (стаття 140 розділу III Податкового кодексу України)":
рядок за кодом 3.1.10 викласти в такій редакції:
"
3.1.10Сума перерахованої безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) особам, що не є платниками податку (крім фізичних осіб, які є платниками податку на доходи фізичних осіб), та платникам податку, які оподатковуються за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України
, крім безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг), перерахованої неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг, для яких застосовується положення підпункту 140.5.9 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України
(підпункт 140.5.10 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України
)
ХХХ
";
доповнити новим рядком такого змісту:
"
3.1.10.1Сума перерахованої безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) платникам податку, які є пов'язаними особами (у разі якщо отримувачем фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) задекларовано від'ємне значення об'єкта оподаткування за податковий (звітний) рік, що передує року, в якому отримано таку безповоротну фінансову допомогу (безоплатно надані товари, роботи, послуги), за умови, що така допомога була врахована у складі витрат при визначенні фінансового результату до оподаткування) (підпункт 140.5.10 пункту 140.5 статті 140 Податкового кодексу України
)
ХХХ
";
рядок 3.1.10.1 вважати рядком 3.1.10.2;
підрозділ "Різниці, передбачені підрозділом 4 розділу XX Податкового кодексу України" розділу 4 "Інші різниці (стаття 141 розділу III, стаття 39 розділу I, стаття 1231 розділу II, підрозділ 4 розділу XX Податкового кодексу України)" доповнити новими рядками такого змісту:
"
4.1.22Сума доходу у розмірі погашеної дебіторської заборгованості за продану електричну енергію за "зеленим" тарифом, на який в попередніх звітних періодах зменшувався фінансовий результат до оподаткування відповідно до пункту 58 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України
(підпункт 1 пункту 58 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України
)
4.2.24Сума нарахованого у бухгалтерському обліку і врахованого у фінансовому результаті до оподаткування доходу від продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом у періоді з 1 січня 2022 року до 1 січня 2024 року, за яким виробник електричної енергії не отримав оплату на кінець звітного періоду (підпункт 1 пункту 58 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України
)
4.1.23Сума нарахованих у бухгалтерському обліку і врахованих у фінансовому результаті до оподаткування витрат, що формують собівартість реалізованої електричної енергії за "зеленим" тарифом та витрат на збут електричної енергії за "зеленим" тарифом у періоді з 1 січня 2022 року до 1 січня 2024 року, за яку виробник не отримав оплату на кінець звітного періоду (підпункт 2 пункту 58 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України
)
4.2.25Сума витрат, що формують собівартість реалізованої електричної енергії за "зеленим" тарифом та витрат на збут електричної енергії за "зеленим" тарифом, за яку виробник отримав оплату в такому звітному періоді, та на які в попередніх звітних періодах збільшувався фінансовий результат відповідно до пункту 58 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України
(підпункт 2 пункту 58 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України
)
".
3. Доповнити Декларацію новим додатком МПЗ до рядка 06.2 МПЗ Декларації, що додається.
Директор Департаменту податкової політикиЛариса МАКСИМЕНКО
Додатки
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
10.02.2022 N 58
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 лютого 2022 р.
за N 265/37601
Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів
Відповідно до пункту 46.6 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,
НАКАЗУЮ:
2. Визнати такими, що втратили чинність: наказ Державної податкової адміністрації України від 29 березня 1999 року N 155 "Про затвердження Порядку обліку і подання податкової звітності про використання коштів, спрямованих на фінансування видатків, пов'язаних з підготовкою до зняття і зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 травня 1999 року за N 327/3620; наказ Міністерства фінансів України від 21 грудня 2011 року N 1685 "Про затвердження форми Звіту про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2011 року за N 1529/20267; наказ Міністерства фінансів України від 26 вересня 2012 року N 1032 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 21 грудня 2011 року N 1685 та форми Звіту про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 16 жовтня 2012 року за N 1741/22053.

30 днiв передплати безкоштовно!