Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок розрахунків за придбані обєкти приватизації, затвердженого наказом Фонду державного майна України N 467 від 02.11.92р.та Нацбанку України 30.10.92р.. Наказ від 09.06.1995 №690/63

Фонд державного майна України , Національний банк України Наказ від 09.06.1995 №690/63
Остання редакція від 06.09.2019 втрата чинності (постанова від 11.07.2019 N 92 /v0092500-19/)
Реквізити

Видавник: Фонд державного майна України , Національний банк України

Тип Наказ

Дата 09.06.1995

Номер 690/63

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Н А К А З
N 690/63 від 09.06.95
м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 червня 1995 р.
за N 197/733
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 698 11.07.2019 )
Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок розрахунків за придбані об'єкти приватизації, затвердженого наказом Фонду державного майна України N 467 від 02.11.92 р. та Національного банку України 30.10.92 р.
На виконання пункту 4 Заходів щодо введення в готівковий обіг приватизаційних майнових сертифікатів, створення центрів проведення сертифікаційних аукціонів та інформування населення про умови участі в таких аукціонах, затверджених Першим віце-прем'єром В.Пинзеником 4 січня 1995 року за N 258/96,
НАКАЗУЄМО:
1. Внести такі зміни та доповнення до Положення про порядок розрахунків за придбані об'єкти приватизації (додаються).
Голова Фонду державного
майна України
Голова Правління Національного
банку України

Г.Єхануров

В.Ющенко
Затверджено
наказом Фонду державного майна України
та Національного банку України
від 9 червня 1995 року N 690/63
Зміни та доповнення до Положення про порядок розрахунків за придбані об'єкти приватизації
На виконання Указу Президента України "Про заходи щодо введення у готівковий обіг приватизаційних майнових сертифікатів" від 27 грудня 1994 року N 809/94 до "Положення про порядок розрахунків за придбані об'єкти приватизації", що затверджене наказом Голови Фонду державного майна України від 02.11.92 р. та Головою Правління Національногобанку України 30.10.92 р. (далі - Положення), вносяться такі зміни та доповнення.
1. Пункти 1.3-1.5 викласти в такій редакції:
"1.3. Покупці здійснюють оплату об'єкта приватизації іменними приватизаційними майновими сертифікатами у готівковій формі або приватизаційними платіжними дорученнями встановленого зразка при використанні майнових сертифікатів у безготівковій формі (додатки 1-4). Платіжні доручення видаються державними органами приватизації або уповноваженими органами у порядку, визначеному Фондом державного майна України.
1.4. Облік приватизаційних паперів, які акумулюються для наступної оплати об'єкта приватизації центрами сертифікатних аукціонів, товариствами покупців, комісіями з продажу акцій та фінансовими посередниками, в установах банківської системи здійснюється на позабалансових рахунках.
1.5. Перерахування коштів за об'єкти приватизації з приватизаційних рахунків здійснюється покупцями через установи банків шляхом безготівкової оплати з використанням приватизаційних платіжних доручень. Таким же чином відбувається перерахування залишків коштів з приватизаційних рахунків. Облік приватизаційних майнових сертифікатів у готівковій формі здійснюється згідно з Положенням "Про умови зберігання, обліку та погашення приватизаційних майнових сертифікатів у готівковій формі в установах банківської системи", затвердженим постановою Правління Національного банку України від 14 березня 1995 року N 53 (далі - Положення Національного банку України N 53)".
2. Пункт 1.6 доповнити останнім реченням такого змісту:
"Ведення рахунків Державних позабюджетних фондів приватизації здійснюється регіональними управліннями Національного банку України, або за згодою з Фондом державного майна - уповноваженими комерційними банками. Обслуговування позабалансових рахунків центрів сертифікатних аукціонів, позабюджетних фондів приватизації адміністративно-територіальних одиниць та Автономної Республіки Крим може здійснюватись комерційними банками за угодами з ними."
3. Пункт 1.7 почати словами "Приватизаційні майнові сертифікати у готівковій формі або" і далі за текстом.
4. Пункт 1.9 викласти в такій редакції:
"1.9. Для придбання об'єктів приватизації покупці можуть використовувати власні та позичені кошти, кошти з приватизаційних рахунків та приватизаційні майнові сертифікати у готівковій формі".
5. Назву розділу 4 Положення викласти в такій редакції:
"Приватизаційні майнові сертифікати у готівковій формі та кошти на приватизаційних рахунках"
6. Пункт 4.1 вважати п.4.2.
7. Розділ 4 Положення доповнити новим пунктом 4.1 у такій редакції:
"Видача громадянам іменних приватизаційних майнових сертифікатів у готівковій формі здійснюється установами Ощадного банку України у порядку, встановленому Положенням "Про порядок видачі приватизаційних майнових сертифікатів", що затверджене наказом Національного банку України від 02.12.94 р. N 204.
8. Пункт 6.1 після слів " ..., товариства покупців" доповнити словами "комісії з продажу акцій, центру сертифікатних аукціонів" і далі за текстом.
9. Абзац четвертий пункту 6.2 викласти в такій редакції:
"У додатку 4, - товариствами покупців, комісіями з продажу акцій, центрами сертифікатних аукціонів та фінансовими посередниками при використанні акумульованих на їх рахунках приватизаційних коштів."
10. У пункті 6.5 після слів "... уповноваженим ним органом" доповнити словами "(центром сертифікатних аукціонів)" і далі за текстом.
11. Пункт 6.9 доповнити абзацами такого змісту:
"Переадресування приватизаційних коштів у безготівковій формі можливо у разі призупинення діяльності комерційного банку, який обслуговував відповідну юридичну особу, або з ініціативи самої юридичної особи.
Власником рахунку на адресу регіонального управління Національного банку України подається заява за довільною формою з викладенням причин переведення приватизаційних коштів до іншого банку. Переведення позабалансових рахунків 9946-9948 з одного комерційного банку до іншого здійснюється за погодженням з регіональним управлінням Національного банку України.
Переадресування приватизаційних коштів у безготівковій формі проводиться з використанням приватизаційного платіжного доручення-ордера (додаток 4), у якому платником-покупцем і одержувачем коштів є одна юридична особа. Банком-одержувачем коштів є банк, до якого переводяться акумульовані приватизаційні кошти юридичної особи.
Приватизаційні платіжні доручення громадян (додаток 2) разом із складеними за ними реєстрами, де вказуються реквізити банку, до якого переводяться приватизаційні кошти, обандеролюються і передаються за призначенням (до банку, який згідно з укладеною угодою вестиме обслуговування цієї юридичної особи).
Перерахування коштів до банку за місцем нового обслуговування здійснюється банком-відправником із застосуванням позабалансового рахунку 9965 "Різні цінності і документи по придбаних об'єктах приватизації, відправлені". Списання банком-відправником приватизаційних коштів з рахунку 9965 здійснюється після надходження коштів за призначенням на підставі підтвердження банку-отримувача. Підтвердженням є третій примірник видатково-прибуткового позабалансового ордера".
12. Абзац перший пункту 7.9 викласти в такій редакції:
"В установах банківської системи облік власних коштів громадян, що надійшли до товариств покупців, комісій з продажу акцій, фінансових посередників здійснюється на балансовому рахунку N 110 "Фінансові посередники, визначені Фондом державного майна для акумуляції приватизаційних коштів". Приватизаційні папери обліковуються на позабалансових рахунках:".
13. Пункт 7.11 викласти в такій редакції:
"7.11. Відкриття балансового рахунку N 110 та ведення позабалансових рахунків 9946-9948 здійснюється за умови обов'язкового подання банку поряд з іншими документами, необхідними для відкриття рахунку, додаткових документів, виданих відповідними органами приватизації: фінансовим посередникам, а також торговцям цінними паперами - ліцензії (дозволу) на право здійснення представницької, посередницької або комерційної діяльності з приватизаційними паперами, товариствам покупців - свідоцтва про їх реєстрацію, комісіям з продажу акцій, створеним на підприємствах, що приватизуються, - довідки".
14. Пункт 7.12 викласти в такій редакції:
"Акумульовані товариствами покупців, комісіями з продажу акцій, центрами сертифікатних аукціонів та фінансовими посередниками приватизаційні кошти громадян України на балансовому рахунку N 110, а також позабалансових рахунках 9946-9948 можуть бути використані тільки для розрахунків за придбані об'єкти приватизації. Тобто, із зазначених рахунків балансового N 110 і позабалансових 9946-9948 установи банківської системи перераховують суми на відповідні балансові рахунки NN 090, 091, 092 і позабалансові рахунки: 9946 - центрів сертифікатних аукціонів та 9353-9355, 9453-9455, 9553-9555 - відповідних позабюджетних фондів приватизації. З позабалансових рахунків 9946 центрів сертифікатних аукціонів кошти перераховуються на відповідні рахунки позабюджетних фондів приватизації.
У разі анулювання Фондом державного майна дозволу (ліцензії) на здійснення діяльності фінансового посередника з приватизаційними паперами, або невиконання товариством покупців взятих на себе зобов'язань, установами банківської системи здійснюється перерахування акумульованих ними приватизаційних коштів до інших юридичних осіб. Це перерахування здійснюється у порядку, встановленому Фондом державного майна, з метою подальшого використання акумульованих коштів для придбання об'єктів приватизації. Дозвіл на виконання установами банків такого перерахування надається Фондом державного майна України. Перерахування коштів здійснюється на рахунки N 110, 9946-9948 інших юридичних осіб, визначених Фондом державного майна України, шляхом використання приватизаційних платіжних доручень-ордерів (додаток 4), де інформація щодо об'єкта приватизації не заповнюється, а також передачі приватизаційних платіжних доручень громадян (додаток 2) разом із складеними за ними реєстрами згідно з вимогами пункту 6.9. змін і доповнень до цього Положення.
Відповідальність за цільове списання коштів, що акумульовані на балансовому рахунку N 110 і позабалансових рахунках 9946-9948, несе банк, у якому відкрито рахунки."
15. Пункт 7.13 викласти в такій редакції:
"Для обслуговування господарської діяльності центрам сертифікатних аукціонів та фінансовим посередникам в установах банківської системи відкриваються рахунки у порядку, встановленому Національним банком України."
16. Пункт 7.14 вилучається. Пункт 7.15 вважати пунктом 7.14.
17. Розділ 7 Положення доповнити пунктами 7.15-7.18:
"7.15. Облік приватизаційних майнових сертифікатів в установах банківської системи здійснюється на позабалансових рахунках окремо за формами їх випуску: безготівкової (у вигляді записів на рахунках) та готівкової.
7.16. При використанні приватизаційних майнових сертифікатів у безготівковій формі для придбання на сертифікатних аукціонах акцій підприємств, що приватизуються, товариства покупців і фінансові посередники:
- подають до центрів сертифікатних аукціонів відповідні заявки, де визначається обсяг майнових сертифікатів для участі в аукціоні з викупу об'єктів приватизації. Форми заявок встановлюються Фондом державного майна України;
- перераховують на позабалансовий рахунок 9946 центру сертифікатних аукціонів приватизаційні кошти з використанням приватизаційного платіжного доручення-ордера (додаток 4) разом з реєстрами, у яких вказуються реквізити приватизаційних платіжних доручень громадян.
Інформація про об'єкт приватизації у приватизаційному платіжному дорученні-ордері не вказується, якщо у приватизаційних платіжних дорученнях громадян це не визначено.
Облік приватизаційних коштів за їх власниками, видами заявок та об'єктами приватизації здійснюється центром сертифікатних аукціонів у порядку, визначеному Фондом державного майна.
7.17. За результатами аукціону центр сертифікатних аукціонів передає товариству покупців або фінансовому посереднику довідку, у якій вказуються дані щодо підсумків аукціону, а саме: кількість акцій, які відповідно до наданої заявки придбані товариством покупців або фінансовим посередником. Форма довідки встановлюється Фондом державного майна України.
Перерахування коштів за придбаний об'єкт приватизації з рахунків 9946 центру сертифікатних аукціонів до відповідного позабюджетного фонду приватизації здійснюється з використанням платіжного доручення-ордера (додаток 4), у якому заповнюються реквізити об'єкта приватизації та одержувача коштів.
При індексації вартості основних фондів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України N 34 від 17 січня 1995 року приватизаційні майнові сертифікати у безготівковій формі списуються з рахунку 9946 центру сертифікатних аукціонів за їх номінальною вартістю 1050 тис.крб. Зарахування майнових сертифікатів на відповідні позабалансові рахунки здійснюється, виходячи з проіндексованої вартості кожного сертифіката (50 млн.крб.): на всіх примірниках приватизаційного платіжного доручення-ордера (додаток 4) відповідним органом приватизації ставиться штамп "Погашено 50 млн.", а також від руки додатково проставляється сума, яка зараховуватиметься на відповідні позабалансові рахунки.
7.18. Комісії з продажу акцій, що створені на об'єктах приватизації, здійснюють перерахування коштів до відповідних позабюджетних фондів за розпорядженням органу приватизації у порядку, визначеному пунктом 7.17 Положення".
18. Положення доповнити розділом 8:
8. Розрахунки іменними приватизаційними майновими сертифікатами у готівковій формі
8.1. Громадяни, які отримали приватизаційні майнові сертифікати у готівковій формі, особисто або через уповноважених осіб, передають їх до пунктів прийому заяв центрів сертифікатних аукціонів, комісій з продажу акцій, створених на підприємствах, що приватизуються, фінансових посередників або товариств покупців. Документом, що засвідчує прийняття від громадянина приватизаційних майнових сертифікатів у готівковій формі, є:
- другий примірник заяви на придбання акцій, засвідчений підписами службових осіб та печаткою пункту прийому заяв центру сертифікатних аукціонів;
- прибутковий касовий ордер, засвідчений комісією з продажу акцій або товариством покупців;
- договір на управління майном довірителя, який укладений ним з довірчим товариством або з торговцем цінними паперами, який має ліцензію на посередницьку діяльність з приватизаційними паперами;
- інвестиційний сертифікат, виданий інвестиційним фондом або інвестиційною компанією.
8.2. Приватизаційні майнові сертифікати у готівковій формі, які отримані комісіями з продажу акцій та фінансовими посередниками, обліковуються ними у порядку, встановленому Фондом державного майна України. На підставі укладеної угоди ведення розрахунків з акумуляції сертифікатів та їх зберігання здійснюється установами банківської системи.
На зворотній стороні сертифіката уповноважена особа фінансового посередника може проставляти номер укладеної з громадянином угоди, штамп установи, дату та особистий підпис. Позиція, що характеризує об'єкт приватизації, при прийнятті фінансовим посередником приватизаційних майнових сертифікатів у готівковій формі не заповнюється.
8.3. Умови зберігання та обліку приватизаційних майнових сертифікатів у готівковій формі в установах банківської системи встановлені у Положенні Національного банку України N 53. Відповідальність за зберігання приватизаційних майнових сертифікатів у готівковій формі, які не надійшли до установ банків, несуть відповідні службові особи центрів сертифікатних аукціонів, підприємств, на яких утворено комісії з продажу акцій, фінансових посередників та товариств покупців.
8.4. Для участі у сертифікатних аукціонах громадяни, фінансові посередники та товариства покупців подають до центрів сертифікатних аукціонів заявки та готівкові сертифікати у порядку, встановленому Фондом державного майна України.
Облік майнових сертифікатів за їх власниками, видами заявок та об'єктами приватизації здійснюється центром сертифікатних аукціонів у порядку, визначеному Фондом державного майна.
8.5. Приватизаційні майнові сертифікати, що надійшли до центру сертифікатних аукціонів, зараховуються установами банків на позабалансовий рахунок 9946 центру (за готівковою формою випуску сертифікатів) у порядку, встановленому пунктами 3.2 і 3.3 Положення Національного банку України N 53. Приватизаційні майнові сертифікати, які надійшли до центру сертифікатних аукціонів від фінансових посередників або товариств покупців, зараховуються на рахунок 9946 центру сертифікатних аукціонів. Документом, що підтверджує зарахування сертифікатів, є другий примірник позабалансового прибуткового ордера, який передається центром сертифікатних аукціонів кожному фінансовому посереднику або товариству покупців у обсязі належних йому приватизаційних коштів.
Зарахування сертифікатів, що надійшли до центру сертифікатних аукціонів за заявками громадян, здійснюється у погашеному вигляді згідно з вимогами, встановленими пунктом 3.7 Положення Національного банку України N 53.
8.6. За результатами аукціону центр сертифікатних аукціонів передає кожному переможцю аукціону довідку, у якій вказується кількість акцій, які відповідно до наданої заявки придбані переможцем. Форма довідки встановлюється Фондом державного майна України.
Приватизаційні майнові сертифікати учасників аукціону, які за результатами аукціону не прийняті до сплати за акції, залишаються на рахунку 9946 центрів сертифікатних аукціонів. Вони беруть участь у наступних аукціонах згідно з встановленим порядком їх проведення.
8.7. Приватизаційні майнові сертифікати, які за результатами проведеного аукціону підлягають обміну на акції (паї) підприємств, що приватизуються, передаються банком службовим особам центру сертифікатних аукціонів у порядку, визначеному пунктом 3.4 Положення Національного банку України N 53. Одержані сертифікати погашаються службовими особами центру сертифікатних аукціонів у порядку, визначеному пунктом 3.7 Положення Національного банку України N 53. При цьому зміст обмінної операції може проставлятися у скороченому вигляді, а саме: код ЗКПО об'єкта приватизації, печатка та підпис службових осіб, які здійснили обмінну операцію.
Службові особи центру сертифікатних аукціонів складають три примірники реєстрів погашених майнових сертифікатів окремо за кожним об'єктом приватизації, які засвідчуються їх підписами та печаткою центру.
Центр сертифікатних аукціонів складає, засвідчує та подає до органу приватизації тієї області, в якій знаходиться цей центр, витяг з протоколу про результати аукціону та заявку на проведення сплати за придбаний об'єкт (згідно з додатком 5).
Витяг з протоколу містить окремо за кожним об'єктом дані про кількість майнових сертифікатів, прийнятих до сплати від заявників цієї області.
На підставі заяви на проведення оплати та витягу з протоколу орган приватизації видає центру сертифікатних аукціонів доручення на зарахування відповідних сум окремо за кожним об'єктом приватизації згідно з додатком 6. Доручення складаються у двох примірниках.
Зарахування погашених майнових сертифікатів до позабалансових рахунків відповідних позабюджетних фондів приватизації здійснюється представниками центрів сертифікатних аукціонів на підставі доручення власника рахунку у порядку, встановленому пунктом 8.10 Положення.
8.8. Комісії з продажу акцій, які створені на підприємствах, що приватизуються, під час проведення пільгового продажу акцій приймають від громадян приватизаційні майнові сертифікати у готівковій формі. Прийняті сертифікати зберігаються на позабалансовому рахунку 9946 в установах банківської системи на підставі укладеної угоди.
Після затвердження відповідним органом приватизації результатів пільгового продажу акцій комісією здійснюється погашення сертифікатів у порядку, визначеному пунктом 3.7 Положення Національного банку України N 53. При погашенні сертифікати засвідчуються підписами службових осіб комісії та печаткою відповідного підприємства, на якому створена комісія. Комісія складає три примірники реєстрів погашених майнових сертифікатів. Складені реєстри засвідчуються печаткою підприємства, на якому створено комісію, та підписами відповідальних осіб - членів комісії.
Комісія подає до органу приватизації, який здійснює продаж вказаного підприємства, затверджений протокол про результати пільгового продажу та заяву на проведення оплати (додаток 5).
На підставі заяви на проведення оплати та протоколу орган приватизації видає комісії доручення на зарахування готівкових приватизаційних майнових сертифікатів (додаток 6). Доручення складається у двох примірниках.
Зарахування погашених майнових сертифікатів на позабалансові рахунки відповідних позабюджетних фондів приватизації, здійснюється представниками комісії на підставі доручення власника рахунку у порядку, встановленому пунктом 8.10 Положення.
8.9. Сплата об'єктів, придбаних згідно з Законом України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", здійснюється покупцями на підставі укладених з відповідними органами приватизації договорів купівлі-продажу об'єктів.
Покупці подають до органу приватизації, який здійснює продаж відповідного об'єкта приватизації, укладений договір купівлі-продажу об'єкта приватизації та заяву на зарахування коштів (додаток 5). На підставі цих документів орган приватизації видає покупцю доручення на зарахування погашених готівкових майнових сертифікатів (додаток 6). Доручення складається у двох примірниках.
Покупець здійснює погашення сертифікатів у порядку, визначеному пунктом 3.7 Положення Національного банку України N 53. При погашенні сертифікати засвідчуються підписами службових осіб та печаткою покупця.
Покупець складає три примірники реєстрів погашених майнових сертифікатів. Складені реєстри засвідчуються підписами службових осіб та печаткою покупця.
Зарахування погашених майнових сертифікатів до відповідного позабюджетного фонду приватизації здійснюється представниками покупця на підставі доручення власника рахунку у порядку, встановленому пунктом 8.10 Положення.
8.10. Установи банківської системи, які ведуть рахунки відповідних позабюджетних фондів приватизації, приймають погашені приватизаційні майнові сертифікати разом із трьома примірниками реєстрів окремо за кожним об'єктом приватизації згідно з пунктами 3.8 і 3.9 Положення Національного банку України N 53 на підставі доручення (додаток 6).
Документами, що підтверджують зарахування майнових сертифікатів установою банку до відповідного позабюджетного фонду приватизації, є треті примірники реєстрів та прибуткового позабалансового ордера, а також другий примірник доручення, засвідчені печаткою та підписами службових осіб банку-отримувача сертифікатів.
Другий примірник доручення повертається уповноваженою особою до органу приватизації для підтвердження сплати об'єкта приватизації.
8.11. При анулюванні Фондом державного майна дозволу (ліцензії) на здійснення діяльності фінансового посередника з приватизаційними паперами, або невиконанні товариством покупців взятих на себе зобов'язань, майнові сертифікати, які не вкладені в об'єкти приватизації, підлягають переданню іншим юридичним особам для придбання об'єктів приватизації.
Передання майнових сертифікатів іншим юридичним особам здійснюється згідно з рішенням Фонду державного майна України у встановленому ним порядку.
Додаток 5
до Положення "Про порядок
розрахунків за придбані
об'єкти приватизації"
Заявка
N ____ від "___"__________ 199__ р.
(на проведення оплати за придбані об'єкти приватизації)
Платник: _________________________________________________________
(повна назва юридичної особи)
__________________________________________________________________
звертається до органу приватизації _______________________________
__________________________________________________________________
(повна назва органу приватизації)
для одержання дозволу на проведення оплати за об'єкти
приватизації, придбані згідно з документом: ______________________
(назва документа -
________________________________ N ____ від "___"_______ 199__ р.
протоколу, договору купівлі-продажу)
Особа, уповноважена платником провести оплату: ___________________
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
__________________________________________________________________
(серія та номер паспорта)
зразок підпису: ________________
Придбаний об'єкт приватизації: _________________ _________________
(код за ЗКПО)
__________________________________________________________________
(повна назва об'єкта приватизації)
Загальна сума до оплати __________________________________________
(цифрами та літерами)
__________________________________________________________________
У тому числі:
1) депозитних рахунків ___________________________________________
(загальна кількість, цифрами)
на загальну суму _________________________________________________
(цифрами та літерами)
__________________________________________________________________
2) готівкових сертифікатів _______________________________________
(загальна кількість, цифрами)
на загальну суму _________________________________________________
(цифрами та літерами)
__________________________________________________________________
М.П. ________________ _________________
платника підпис керівника підпис бухгалтера
Додаток 6
до Положення "Про порядок
розрахунків за придбані
об'єкти приватизації"
Доручення
N ___ від "___"__________ 199__ р.
(на погашення та зарахування готівкових приватизаційних
майнових сертифікатів)
Орган приватизації _______________________________________________
(повна назва органу приватизації)
доручає вказаному нижче платнику погасити та подати погашені
готівкові приватизаційні майнові сертифікати для зарахування до
позабюджетного фонду приватизації згідно з документом: ___________
_________________________________________________________________
(назва документу - протоколу, договору купівлі-продажу)
N ______ від "___"________ 199__ р.
Платник: _________________________________________________________
(повна назва юридичної особи)
Уповноважена особа платника: _____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
__________________________________________________________________
(серія та номер паспорта)
зразок підпису: ________________
Об'єкт приватизації: _____________ _______________________________
(код за ЗКПО)
__________________________________________________________________
(повна назва об'єкта приватизації)
Сертифікати зарахувати на позабалансовий рахунок N _______________
позабюджетного фонду приватизації у банку: _______________________
(реквізити банку)
______________________________________________ МФО _______________
Загальна сума за номіналом _______________________________________
(цифрами та літерами)
__________________________________________________________________
Загальна кількість сертифікатів __________________________________
М.П. ________________ _________________
органу підпис керівника підпис бухгалтера
приватизації
==================================================================
Фактично зараховано:
Загальна сума за номіналом _______________________________________
(цифрами та літерами)
__________________________________________________________________
Загальна кількість сертифікатів _________________________
Дата зарахування: М.П. _______________________
"___"________ 199__ р. банку Підписи банку
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Н А К А З
N 690/63 від 09.06.95
м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 червня 1995 р.
за N 197/733
Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок розрахунків за придбані об'єкти приватизації, затвердженого наказом Фонду державного майна України N 467 від 02.11.92 р. та Національного банку України 30.10.92 р.
На виконання пункту 4 Заходів щодо введення в готівковий обіг приватизаційних майнових сертифікатів, створення центрів проведення сертифікаційних аукціонів та інформування населення про умови участі в таких аукціонах, затверджених Першим віце-прем'єром В.Пинзеником 4 січня 1995 року за N 258/96,
НАКАЗУЄМО:
1. Внести такі зміни та доповнення до Положення про порядок розрахунків за придбані об'єкти приватизації (додаються).
Голова Фонду державного
майна України
Голова Правління Національного
банку України

Г.Єхануров

В.Ющенко
Затверджено
наказом Фонду державного майна України
та Національного банку України
від 9 червня 1995 року N 690/63
Зміни та доповнення до Положення про порядок розрахунків за придбані об'єкти приватизації
На виконання Указу Президента України "Про заходи щодо введення у готівковий обіг приватизаційних майнових сертифікатів" від 27 грудня 1994 року N 809/94 до "Положення про порядок розрахунків за придбані об'єкти приватизації", що затверджене наказом Голови Фонду державного майна України від 02.11.92 р. та Головою Правління Національногобанку України 30.10.92 р. (далі - Положення), вносяться такі зміни та доповнення.
1. Пункти 1.3-1.5 викласти в такій редакції: