Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі. План від 31.12.2013 №1203

Міністерство фінансів України Наказ, План від 31.12.2013 №1203
Остання редакція від 21.01.2020. Внесення змін (наказ від 09.12.2019 N 514 /z0025-20/)
Документ підготовлено в системі iplex
375Технічні та інші транзитні рахунки органів Казначейства
3751Технічні рахунки Головних управлінь Казначейства
3752Рахунки Казначейства за операціями з придбання іноземної валюти
3753Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені отримувачами
3754Внутрішній транзитний рахунок Рахункової палати Казначейства
3755Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені системою електронних платежів
3756Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені у внутрішній платіжній системі Казначейства
3757Інші рахунки органів Казначейства
38Рахунки, відкриті в системі електронного адміністрування податків
385Рахунки, відкриті в системі електронного адміністрування податків
3850Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість
3851Рахунки з електронного адміністрування реалізації пального
3852Рахунок для обліку коштів бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам
Клас 4. Розрахунки
41Розрахунки за фінансовими операціями
413Розрахунки за фінансовими операціями державного бюджету
4131Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами державного бюджету
4132Розрахунки за зобов’язаннями за фінансовими операціями державного бюджету
414Розрахунки за фінансовими операціями місцевого бюджету
4141Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами місцевих бюджетів
4142Розрахунки за зобов’язаннями за фінансовими операціями місцевих бюджетів
42Інші розрахунки
423Інші розрахунки за коштами державного бюджету
4231Інші розрахунки за коштами державного бюджету
4232Інші розрахунки з виконання державного бюджету
4233Інші внутрішньосистемні розрахунки
424Інші розрахунки за коштами місцевих бюджетів
4241Інші розрахунки за коштами місцевих бюджетів
4242Інші розрахунки з виконання місцевих бюджетів
425Внутрішньосистемні розрахунки за операціями у внутрішній платіжній системі Казначейства
4251Внутрішньосистемні розрахунки за операціями у внутрішній платіжній системі Казначейства
43Розрахунки за коштами, які підлягають розподілу
433Розрахунки державного бюджету за коштами, які підлягають розподілу
4331Розрахунки державного бюджету за коштами, які підлягають розподілу
434Розрахунки місцевих бюджетів за коштами, які підлягають розподілу
4341Розрахунки місцевих бюджетів за коштами, які підлягають розподілу
435Розрахунки за іншими коштами, які підлягають розподілу
4351Розрахунки за надходженнями єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, які підлягають розподілу
44Позиція щодо іноземної валюти та балансуючі рахунки
443Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету
4431Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету
4432Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)
444Позиція Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів
4441Позиція Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів
4442Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів (контррахунок)
45Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до бюджетів, які підлягають розподілу
453Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до бюджетів, які підлягають розподілу
4531Рахунок для обліку надходжень, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами
4532Рахунок для обліку надходжень державного бюджету, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами
4533Рахунок для обліку коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного бюджету, які підлягають розподілу
4534Рахунок для обліку інших коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного бюджету, які підлягають розподілу
4535Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами
454Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до місцевих бюджетів, які підлягають розподілу
4541Рахунок для обліку надходжень, які підлягають розподілу між рівнями місцевих бюджетів
4542Рахунок для обліку коштів, тимчасово віднесених до надходжень місцевих бюджетів, які підлягають розподілу
4543Рахунок для обліку інших коштів, тимчасово віднесених до надходжень місцевих бюджетів, які підлягають розподілу
455Накопичувальні рахунки для обліку надходжень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, які підлягають розподілу
4551Рахунок для обліку надходжень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, які підлягають розподілу
46Технічні рахунки
465Технічні рахунки
4651Технічний рахунок
Клас 5. Капітал та фінансовий результат
51Внесений капітал
511Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів
5111Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів
512Внесений капітал державним цільовим фондам
5121Внесений капітал державним цільовим фондам
52Капітал у підприємствах
521Капітал у підприємствах розпорядників бюджетних коштів
5211Капітал у підприємствах у формі акцій
5212Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі
5213Капітал у частках (паях)
522Капітал у підприємствах державних цільових фондів
5221Капітал у підприємствах у формі акцій
5222Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі
5223Капітал у частках (паях)
53Капітал у дооцінках
531Капітал у дооцінках розпорядників бюджетних коштів
5311Дооцінка (уцінка) необоротних активів
5312Дооцінка (уцінка) інших активів
532Капітал у дооцінках державних цільових фондів
5321Дооцінка (уцінка) необоротних активів
5322Дооцінка (уцінка) інших активів
54Цільове фінансування
541Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів
5411Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів
542Цільове фінансування державних цільових фондів
5421Цільове фінансування державних цільових фондів
55Фінансовий результат
551Фінансовий результат розпорядників бюджетних коштів
5511Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду
5512Накопичені фінансові результати виконання кошторису
552Фінансовий результат державних цільових фондів
5521Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду
5522Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)
553Фінансовий результат виконання державного бюджету
5531Результат виконання державного бюджету звітного періоду
5532Накопичені фінансові результати виконання державного бюджету
554Фінансовий результат виконання місцевих бюджетів
5541Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду
5542Накопичені фінансові результати виконання місцевих бюджетів
56Резервний капітал
562Резервний капітал державних цільових фондів
5621Резервний капітал державних цільових фондів
Клас 6. Зобов’язання
60Довгострокові зобов’язання
601Довгострокові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів
6011Довгострокові кредити банків
6012Відстрочені довгострокові кредити банків
6013Інші довгострокові позики
6014Зобов’язання за довгостроковими цінними паперами
6015Довгострокові зобов’язання за операціями з оренди
6016Інші довгострокові фінансові зобов’язання
602Довгострокові зобов’язання державних цільових фондів
6021Довгострокові кредити банків
6022Відстрочені довгострокові кредити банків
6023Інші довгострокові позики
6024Зобов’язання за довгостроковими цінними паперами
6025Довгострокові зобов’язання за операціями з оренди
6026Інші довгострокові фінансові зобов’язання
603Довгострокові зобов’язання державного бюджету
6031Внутрішні зобов’язання за довгостроковими цінними паперами державного бюджету
6032Зовнішні зобов’язання за довгостроковими цінними паперами державного бюджету
6033Довгострокові внутрішні кредити, залучені до державного бюджету
6034Довгострокові зовнішні кредити, залучені до державного бюджету
6035Інші довгострокові внутрішні зобов’язання державного бюджету
6036Інші довгострокові зовнішні зобов’язання державного бюджету
604Довгострокові зобов’язання місцевих бюджетів
6041Зобов’язання за довгостроковими цінними паперами місцевих бюджетів
6042Довгострокові внутрішні кредити, залучені до місцевих бюджетів
6043Довгострокові зовнішні кредити, залучені до місцевих бюджетів
6044Інші довгострокові внутрішні зобов’язання місцевих бюджетів
6045Інші довгострокові зовнішні зобов’язання місцевих бюджетів
61Поточна заборгованість за кредитами та позиками
611Поточна заборгованість розпорядників бюджетних коштів за кредитами та позиками
6111Поточна заборгованість за довгостроковими кредитами
6112Поточна заборгованість за зобов’язаннями за довгостроковими цінними паперами
6113Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов’язаннями
6114Короткострокові кредити банків
6115Відстрочені короткострокові кредити банків
6116Короткострокові позики
6117Інші короткострокові фінансові зобов’язання
612Поточна заборгованість державних цільових фондів за кредитами та позиками
6121Поточна заборгованість за довгостроковими кредитами
6122Поточна заборгованість за зобов’язаннями за довгостроковими цінними паперами
6123Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов’язаннями
6124Короткострокові кредити банків
6125Відстрочені короткострокові кредити банків
6126Короткострокові позики
6127Інші короткострокові фінансові зобов’язання
613Поточна заборгованість державного бюджету за довгостроковими зобов’язаннями за кредитами та позиками
6130Поточна заборгованість за внутрішніми зобов’язаннями за довгостроковими цінними паперами державного бюджету
6131Поточна заборгованість за зовнішніми зобов’язаннями за довгостроковими цінними паперами державного бюджету
6132Поточна заборгованість за довгостроковими внутрішніми кредитами, залученими до державного бюджету
6133Поточна заборгованість за довгостроковими зовнішніми кредитами, залученими до державного бюджету
6134Поточна заборгованість за іншими довгостроковими внутрішніми зобов’язаннями державного бюджету
6135Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зовнішніми зобов’язаннями державного бюджету
6136Короткострокові внутрішні кредити, залучені до державного бюджету
6137Короткострокові зовнішні кредити, залучені до державного бюджету
6138Інші поточні внутрішні зобов’язання за позиками державного бюджету
6139Інші поточні зовнішні зобов’язання за позиками державного бюджету
614Поточна заборгованість місцевих бюджетів за довгостроковими зобов’язаннями за кредитами та позиками
6141Поточна заборгованість за зобов’язаннями за довгостроковими цінними паперами місцевих бюджетів
6142Поточна заборгованість за довгостроковими внутрішніми кредитами, залученими до місцевих бюджетів
6143Поточна заборгованість за довгостроковими зовнішніми кредитами, залученими до місцевих бюджетів
6144Поточна заборгованість за іншими довгостроковими внутрішніми зобов’язаннями місцевих бюджетів
6145Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зовнішніми зобов’язаннями місцевих бюджетів
6146Короткострокові внутрішні кредити, залучені до місцевих бюджетів
6147Короткострокові зовнішні кредити, залучені до місцевих бюджетів
6148Інші поточні внутрішні зобов’язання за позиками місцевих бюджетів
6149Інші поточні зовнішні зобов’язання за позиками місцевих бюджетів
62Розрахунки за товари, роботи, послуги
621Розрахунки за товари, роботи, послуги розпорядників бюджетних коштів
6211Розрахунки з постачальниками та підрядниками
6212Розрахунки із замовниками за роботи і послуги
6213Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи
6214Розрахунки за одержаними авансами
622Розрахунки за товари, роботи, послуги державних цільових фондів
6221Розрахунки з постачальниками та підрядниками
6222Розрахунки із замовниками за роботи і послуги
6223Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи
6224Розрахунки за одержаними авансами
63Розрахунки за податками і зборами
631Розрахунки за податками і зборами розпорядників бюджетних коштів
6311Розрахунки з бюджетом за податками і зборами
6312Інші розрахунки з бюджетом
6313Розрахунки із загальнообов’язкового державного соціального страхування
632Розрахунки за податками і зборами державних цільових фондів
6321Розрахунки з бюджетом за податками і зборами
6322Інші розрахунки з бюджетом
6323Розрахунки із загальнообов’язкового державного соціального страхування
64Інші поточні зобов’язання
641Інші поточні зобов’язання розпорядників бюджетних коштів
6411Поточні зобов’язання за цінними паперами
6412Розрахунки з депонентами
6413Розрахунки за депозитними сумами
6414Розрахунки за спеціальними видами платежів
6415Розрахунки з іншими кредиторами
6416Розрахунки за страхуванням
6417Розрахунки за зобов’язаннями зі спільної діяльності
642Інші поточні зобов’язання державних цільових фондів
6421Поточні зобов’язання за цінними паперами
6422Розрахунки з депонентами
6423Розрахунки за депозитними сумами
6424Розрахунки за спеціальними видами платежів
6425Розрахунки з іншими кредиторами
6426Розрахунки за страхуванням
6427Розрахунки за зобов’язаннями зі спільної діяльності
643Інші поточні зобов’язання державного бюджету
6431Депозити, отримані до державного бюджету
6432Короткострокові внутрішні зобов’язання за цінними паперами державного бюджету
6433Короткострокові зовнішні зобов’язання за цінними паперами державного бюджету
6434Середньострокові внутрішні зобов’язання за цінними паперами державного бюджету
6435Середньострокові зовнішні зобов’язання за цінними паперами державного бюджету
644Інші поточні зобов’язання місцевих бюджетів
6441Депозити, отримані до місцевих бюджетів
6442Короткострокові зобов’язання за цінними паперами місцевих бюджетів
6443Середньострокові зобов’язання за цінними паперами місцевих бюджетів
65Розрахунки з оплати праці
651Розрахунки з оплати праці розпорядників бюджетних коштів
6511Розрахунки із заробітної плати
6512Розрахунки з виплати стипендій, пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню
6513Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит
6514Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках
6515Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування
6516Розрахунки з членами профспілки за безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків
6517Розрахунки з працівниками за позиками банків
6518Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання
6519Інші розрахунки за виконані роботи
652Розрахунки з оплати праці державних цільових фондів
6521Розрахунки із заробітної плати
6522Розрахунки з виплати пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню
6523Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит
6524Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках
6525Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування
6526Розрахунки з членами профспілки за безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків
6527Розрахунки з працівниками за позиками банків
6528Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання
6529Інші розрахунки за виконані роботи
66Зобов’язання за внутрішніми розрахунками
661Зобов’язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів
6611Зобов’язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів
662Зобов’язання за внутрішніми розрахунками державних цільових фондів
6621Зобов’язання за внутрішніми розрахунками за операціями з переміщення активів
6622Зобов’язання за внутрішніми розрахунками
663Зобов’язання за внутрішніми розрахунками державного бюджету
6631Зобов’язання державного бюджету за взаємними розрахунками
664Зобов’язання за внутрішніми розрахунками місцевих бюджетів
6641Зобов’язання місцевих бюджетів за взаємними розрахунками
6642Зобов’язання місцевих бюджетів за короткостроковими позиками, отриманими з єдиного казначейського рахунку
6643Зобов’язання місцевих бюджетів за середньостроковими позиками, отриманими з єдиного казначейського рахунку
665Інші зобов’язання за внутрішніми розрахунками
6651Зобов’язання за іншими коштами перед органами Казначейства
67Забезпечення майбутніх витрат і платежів
671Забезпечення майбутніх витрат і платежів розпорядників бюджетних коштів
6711Довгострокові забезпечення майбутніх витрат і платежів
6712Поточні забезпечення майбутніх витрат і платежів
672Забезпечення майбутніх витрат і платежів державних цільових фондів
6721Довгострокові забезпечення майбутніх витрат і платежів
6722Поточні забезпечення майбутніх витрат і платежів
68Зобов’язання за надходженнями до бюджету
681Зобов’язання за надходженнями до бюджету органів, що контролюють їх справляння
6811Зобов’язання за податковими надходженнями
6812Зобов’язання за неподатковими надходженнями
6813Зобов’язання за іншими надходженнями
6814Зобов’язання за коштами, які підлягають розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування
69Доходи майбутніх періодів
691Доходи майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів
6911Доходи майбутніх періодів
692Доходи майбутніх періодів державних цільових фондів
6921Доходи майбутніх періодів
Клас 7. Доходи
70Доходи за бюджетними асигнуваннями
701Бюджетні асигнування розпорядників бюджетних коштів
7011Бюджетні асигнування
702Асигнування державних цільових фондів на утримання апарату
7021Асигнування державних цільових фондів на утримання апарату
71Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)
711Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) розпорядників бюджетних коштів
7111Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)
7112Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі
712Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) державних цільових фондів
7121Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)
7122Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі
713Доходи державного бюджету від надання послуг
7131Доходи державного бюджету від наданих послуг
714Доходи місцевого бюджету від надання послуг
7141Доходи місцевого бюджету від наданих послуг
72Доходи від продажу активів
721Доходи від продажу розпорядників бюджетних коштів
7211Дохід від реалізації активів
722Доходи від продажу державних цільових фондів
7221Дохід від реалізації активів
723Доходи державного бюджету від продажу
7231Доходи державного бюджету від продажу майна
724Доходи місцевого бюджету від продажу
7241Доходи місцевого бюджету від продажу майна
73Фінансові доходи
731Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів
7311Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів
732Фінансові доходи державних цільових фондів
7321Фінансові доходи державних цільових фондів
733Фінансові доходи державного бюджету
7331Фінансові доходи державного бюджету
734Фінансові доходи місцевого бюджету
7341Фінансові доходи місцевого бюджету
74Інші доходи за обмінними операціями
741Інші доходи за обмінними операціями розпорядників бюджетних коштів
7411Інші доходи за обмінними операціями
742Інші доходи за обмінними операціями державних цільових фондів
7421Інші доходи за обмінними операціями
743Інші доходи за обмінними операціями державного бюджету
7431Інші доходи за обмінними операціями
744Інші доходи за обмінними операціями місцевого бюджету
7441Інші доходи за обмінними операціями
75Доходи за необмінними операціями
751Доходи за необмінними операціями розпорядників бюджетних коштів
7511Доходи за необмінними операціями
7512Трансферти
752Доходи за необмінними операціями державних цільових фондів
7521Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
7522Трансферти
7523Інші надходження
753Доходи за необмінними операціями державного бюджету
7531Податкові надходження
7532Неподаткові надходження
7533Трансферти
7534Інші доходи за необмінними операціями
754Доходи за необмінними операціями місцевих бюджетів
7541Податкові надходження
7542Неподаткові надходження
7543Трансферти
7544Інші доходи за необмінними операціями
76Умовні доходи
763Умовні доходи державного бюджету
7631Надходження до державного бюджету від повернення бюджетних кредитів
7632Надходження до державного бюджету від операцій з фінансування
764Умовні доходи місцевих бюджетів
7641Надходження до місцевих бюджетів від повернення бюджетних кредитів
7642Надходження до місцевих бюджетів від операцій з фінансування
80Витрати на виконання бюджетних програм
801Витрати розпорядників бюджетних коштів на виконання бюджетних програм
8011Витрати на оплату праці
8012Відрахування на соціальні заходи
8013Матеріальні витрати
8014Амортизація
802Витрати на утримання державних цільових фондів
8021Витрати на оплату праці
8022Відрахування на соціальні заходи
8023Матеріальні витрати
8024Амортизація
803Витрати державного бюджету
8031Витрати на оплату праці
8032Відрахування на соціальні заходи
8033Матеріальні витрати
804Витрати місцевого бюджету
8041Витрати на оплату праці
8042Відрахування на соціальні заходи
8043Матеріальні витрати
81Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)
811Витрати розпорядників бюджетних коштів на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)
8111Витрати на оплату праці
8112Відрахування на соціальні заходи
8113Матеріальні витрати
8114Амортизація
8115Інші витрати
812Витрати державних цільових фондів на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)
8121Витрати на оплату праці
8122Відрахування на соціальні заходи
8123Матеріальні витрати
8124Амортизація
8125Інші витрати
82Витрати з продажу активів
821Витрати розпорядників бюджетних коштів з продажу активів
8211Собівартість проданих активів
8212Витрати, пов’язані з реалізацією майна
822Витрати державних цільових фондів з продажу активів
8221Собівартість проданих активів
8222Витрати, пов’язані з реалізацією майна
83Фінансові витрати
831Фінансові витрати розпорядників бюджетних коштів
8311Фінансові витрати
832Фінансові витрати державних цільових фондів
8321Фінансові витрати
833Фінансові витрати державного бюджету
8331Фінансові витрати державного бюджету
834Фінансові витрати місцевого бюджету
8341Фінансові витрати місцевого бюджету
84Інші витрати за обмінними операціями
841Інші витрати за обмінними операціями розпорядників бюджетних коштів
8411Інші витрати за обмінними операціями
842Інші витрати за обмінними операціями державних цільових фондів
8421Інші витрати за обмінними операціями
843Інші витрати за обмінними операціями державного бюджету
8431Інші витрати за обмінними операціями
844Інші витрати за обмінними операціями місцевого бюджету
8441Інші витрати за обмінними операціями
85Витрати за необмінними операціями
851Витрати за необмінними операціями розпорядників бюджетних коштів
8511Витрати за необмінними операціями
852Витрати за необмінними операціями державних цільових фондів
8521Витрати на утримання апарату фонду
8522Витрати на державне соціальне страхування
8523Трансферти
8524Інші витрати за необмінними операціями
853Витрати за необмінними операціями державного бюджету
8531Трансферти
8532Інші витрати за необмінними операціями
854Витрати за необмінними операціями місцевого бюджету
8541Трансферти
8542Інші витрати за необмінними операціями
86Умовні витрати
863Умовні витрати державного бюджету
8631Витрати державного бюджету за операціями з надання кредитів
8632Витрати державного бюджету за операціями з фінансування
864Умовні витрати місцевих бюджетів
8641Витрати місцевих бюджетів за операціями з надання кредитів
8642Витрати місцевих бюджетів за операціями з фінансування
8643Надання кредитів із спеціального фонду місцевого бюджету з рахунків, відкритих в банках в національній валюті
Розділ 2. Позабалансові рахунки
Клас 9. Позабалансові та управлінські рахунки бюджетів та державних цільових фондів
90Пропозиції та відкриті асигнування
901Відкриті асигнування
9011Відкриті асигнування за узагальненими показниками державного бюджету
9012Відкриті асигнування на виконання програм державного бюджету
9013Відкриті асигнування державного бюджету
902Пропозиції про відкриття асигнувань
9021Пропозиції про відкриття асигнувань загального фонду державного бюджету
903Ліміти органів Казначейства для здійснення платежів
9031Ліміти органів Казначейства для здійснення платежів за витратами
91Асигнування
912Асигнування державних цільових фондів
9121Асигнування державних цільових фондів
913Бюджетні асигнування державного бюджету
9130Затверджені зведені бюджетні асигнування державного бюджету
9131Затверджені бюджетні асигнування державного бюджету
9132Поточні зведені бюджетні асигнування державного бюджету
9133Поточні бюджетні асигнування державного бюджету
9134Затверджені зведені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету
9135Затверджені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету
9136Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету
9137Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету
9138Зведення показників спеціального фонду
914Бюджетні асигнування місцевих бюджетів
9141Затверджені зведені бюджетні асигнування місцевих бюджетів
9142Затверджені бюджетні асигнування місцевих бюджетів
9143Поточні зведені бюджетні асигнування місцевих бюджетів
9144Поточні бюджетні асигнування місцевих бюджетів
9145Затверджені зведені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів
9146Затверджені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів
9147Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів
9148Поточні помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів
915Асигнування на взяття зобов'язань за коштами державного бюджету
9151Асигнування на взяття зобов'язань за коштами державного бюджету
9152Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань
916Асигнування на взяття зобов'язань за коштами місцевих бюджетів
9161Асигнування на взяття зобов'язань за коштами місцевих бюджетів
9162Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань
92Показники розпису
920Показники розпису доходів державного бюджету
9201Затверджений розпис доходів державного бюджету
9202Поточний розпис доходів державного бюджету
9203Затверджений помісячний розпис доходів державного бюджету
9204Поточний помісячний розпис доходів державного бюджету
921Показники розпису фінансування державного бюджету
9211Затверджений розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання
9212Поточний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання
9213Затверджений помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання
9214Поточний помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання
922Показники розпису повернення кредитів до державного бюджету
9221Затверджений розпис повернення кредитів до державного бюджету
9222Поточний розпис повернення кредитів до державного бюджету
9223Затверджений помісячний розпис повернення кредитів до державного бюджету
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
31.12.2013 № 1203
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 січня 2014 р.
за № 161/24938
Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2007 року № 34 "Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 774-р "Про Стратегію розвитку системи управління державними фінансами"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, що додається.
2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В.П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.
4. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2017 року.
Установити, що до 01 січня 2019 року норми цього наказу не застосовуються при здійсненні операцій з виконання державного та місцевих бюджетів органами Державної казначейської служби України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А.І.
МіністрЮ. Колобов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
31.12.2013 № 1203
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 січня 2014 р.
за № 161/24938
ПЛАН

30 днiв передплати безкоштовно!