• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

Міністерство фінансів України  | Наказ від 04.01.2024 № 6
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 04.01.2024
 • Номер: 6
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 04.01.2024
 • Номер: 6
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
04.01.2024 м. Київ № 6
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 січня 2024 р. за № 93/41438
Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
Відповідно до пункту 46.6 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України, Закону України від 10 серпня 2023 року № 3325-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки діяльності з охорони людського життя на морі відповідно до міжнародних договорів України", підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року № 897, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за № 1415/27860 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 20 лютого 2023 року № 101), що додаються.
2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України.
 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
податкової служби України

Тетяна КІРІЄНКО

Голова Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку

Руслан МАГОМЕДОВ
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
04 січня 2024 року № 6
Зміни
до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року № 897, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за № 1415/27860 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 20 лютого 2023 року № 101)
1. У цій Податковій декларації:
1) у рядку 10 слова "суб'єкта, що провадить азартні ігри з використанням гральних автоматів", "суб'єкта, що провадить букмекерську діяльність та азартні ігри (у тому числі казино), крім азартних ігор з використанням гральних автоматів" замінити словами "суб'єкта, що здійснює організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів", "суб'єкта, що здійснює діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор, крім організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів" відповідно;
2) у показниках:
рядки 11 - 13 викласти в такій редакції:
"
Сума доходу, отриманого від організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів 11  
Податок на дохід, отриманий від організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів за звітний (податковий) період (рядок 11 х ____-8/100) 12  
Сума доходу, отриманого від діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, крім доходу, отриманого від організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів 13  
";
рядок 15 викласти в такій редакції:
"
Податок на дохід, отриманий від діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, крім доходу, отриманого від організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, за звітний (податковий) період (позитивне значення (рядок 13 - рядок 14) х ____-9/100) 15  
".
2. У додатку ВП до цієї Податкової декларації (рядки 29 - 32, 34 - 36, 38 - 40, 42):
рядки 11 - 13 викласти в такій редакції:
"
Сума доходу, отриманого від організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів 11  
Податок на дохід, отриманий від організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів за звітний (податковий) період (рядок 11 х ____-5/100) 12  
Сума доходу, отриманого від діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, крім доходу, отриманого від організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів 13  
";
рядок 15 викласти в такій редакції:
"
Податок на дохід, отриманий від діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, крім доходу, отриманого від організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, за звітний (податковий) період (позитивне значення (рядок 13 - рядок 14) х ____-6/100) 15  
".
 

В. о. директора Департаменту
податкової політики

Лариса МАКСИМЕНКО