Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку. Наказ від 29.12.2015 №1219

Міністерство фінансів України Наказ від 29.12.2015 №1219
Остання редакція від 29.12.2015. Прийняття
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ

Дата 29.12.2015

Номер 1219

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
29.12.2015 № 1219 ( z0085-16 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2016 р.
за № 89/28219
ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку
1. У пункті 2 наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1541 "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за № 103/17398; у пункті 5 наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року № 1629 "Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 року за № 87/18825; у пункті 4 наказу Міністерства фінансів України від 11 серпня 2011 року № 1022 "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 130 "Вплив змін валютних курсів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 вересня 2011 року за № 1040/19778; у пункті 4 наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2011 року № 1798 "Про затвердження деяких національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 січня 2012 року за № 120/20433; у пункті 4 наказу Міністерства фінансів України від 25 січня 2012 року № 52 "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 105 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за № 200/20513; у пункті 6 наказу Міністерства фінансів України від 18 травня 2012 року № 568 "Про затвердження деяких національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та змін до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 червня 2012 року за № 901/21213; у пункті 4 наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2013 року № 1203 "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2014 року за № 161/24938, цифри "2016" замінити цифрами "2017".
2. У Плані рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2013 року № 1203, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 25 січня 2014 року за № 161/24938:
1) у розділі 1 Балансові рахунки:
у класі 1 Нефінансові активи:
у рахунку 13 Капітальні інвестиції:
субрахунок 131 Капітальні інвестиції розпорядників бюджетних коштів доповнити новим субрахунком "1314 Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи";
субрахунок 132 Капітальні інвестиції державних цільових фондів доповнити новим субрахунком "1325 Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи";
у рахунку 18 Інші нефінансові активи:
у субрахунку 181 Інші нефінансові активи розпорядників бюджетних коштів субрахунок 1813 Господарські матеріали і канцелярське приладдя виключити;
у субрахунку 182 Інші нефінансові активи державних цільових фондів субрахунок 1823 Господарські матеріали і канцелярське приладдя виключити;
у класі 2 Фінансові активи:
у рахунку 20 Довгострокова дебіторська заборгованість:
субрахунок 203 Довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету доповнити новим субрахунком "2039 Інша довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету";
субрахунок 204 Довгострокова дебіторська заборгованість місцевих бюджетів доповнити новим субрахунком "2049 Інша довгострокова дебіторська заборгованість місцевих бюджетів";
у рахунку 21 Поточна дебіторська заборгованість:
субрахунок 211 Поточна дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів доповнити новим субрахунком "2118 Розрахунки із спільної діяльності";
субрахунок 212 Поточна дебіторська заборгованість державних цільових фондів доповнити новим субрахунком "2129 Розрахунки із спільної діяльності";
субрахунок 213 Поточна дебіторська заборгованість державного бюджету доповнити новим субрахунком "2138 Інша поточна дебіторська заборгованість державного бюджету";
субрахунок 214 Поточна дебіторська заборгованість місцевих бюджетів доповнити новим субрахунком "2148 Інша поточна дебіторська заборгованість місцевих бюджетів";
субрахунок 215 Поточна дебіторська заборгованість за коштами ЄКР доповнити новим субрахунком "2159 Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками";
у класі 3 Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів:
у субрахунку 355 Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки інших клієнтів рахунку 35 Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки інших клієнтів:
доповнити новим субрахунком "3550 Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість";
у найменуванні субрахунку 3557 слова "у тимчасовому розпорядженні" виключити;
доповнити новим субрахунком "3559 Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість сільськогосподарських підприємств, що обрали спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість";
у субрахунку 375 Технічні та інші транзитні рахунки органів Казначейства рахунку 37 Рахунки органів Казначейства:
найменування субрахунку 3754 Внутрішній транзитний рахунок Казначейства викласти в такій редакції: "3754 Внутрішній транзитний рахунок Рахункової палати Казначейства";
найменування субрахунку 3755 Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені СЕП НБУ викласти в такій редакції: "Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені системою електронних платежів";
найменування субрахунку 3756 Внутрішній транзитний рахунок Казначейства для ВПС викласти в такій редакції: "3756 Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені у внутрішній платіжній системі Казначейства";
доповнити новим субрахунком "3757 Інші рахунки органів Казначейства";
у рахунку 52 Капітал у підприємствах класу 5 Капітал та фінансовий результат:
у субрахунку 521 Капітал у підприємствах розпорядників бюджетних коштів найменування субрахунку 5213 Капітал у підприємствах в інших цінних паперах викласти в такій редакції: "5213 Капітал у частках (паях)";
доповнити новим субрахунком "522 Капітал у підприємствах державних цільових фондів";
субрахунок 522 Капітал у підприємствах державних цільових фондів доповнити новими субрахунками "5221 Капітал у підприємствах у формі акцій, 5222 Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі, 5223 Капітал у частках (паях)";
у рахунку 64 Інші поточні зобов'язання класу 6 Зобов'язання:
субрахунок 641 Інші поточні зобов'язання розпорядників бюджетних коштів доповнити новим субрахунком "6417 Розрахунки за зобов'язаннями зі спільної діяльності";
субрахунок 642 Інші поточні зобов'язання державних цільових фондів доповнити новим субрахунком "6427 Розрахунки за зобов'язаннями зі спільної діяльності";
у рахунку 82 Витрати з продажу активів класу 8 Витрати:
субрахунок 821 Витрати розпорядників бюджетних коштів з продажу активів доповнити новим субрахунком "8212 Витрати, пов'язані з реалізацією майна";
субрахунок 822 Витрати державних цільових фондів з продажу активів доповнити новим субрахунком "8222 Витрати, пов'язані з реалізацією майна";
2) у розділі 2. Позабалансові рахунки клас 9. Позабалансові рахунки бюджетів та державних цільових фондів викласти в такій редакції:
"
Клас 9. Позабалансові та управлінські рахунки бюджетів та державних цільових фондів
90Пропозиції та відкриті асигнування
901Відкриті асигнування
9011Відкриті асигнування за узагальненими показниками державного бюджету
9012Відкриті асигнування на виконання програм державного бюджету
9013Відкриті асигнування державного бюджету
902Пропозиції про відкриття асигнувань
9021Пропозиції про відкриття асигнувань загального фонду державного бюджету
903Ліміти органів Казначейства для здійснення платежів
9031Ліміти органів Казначейства для здійснення платежів за витратами
91Асигнування
912Асигнування державних цільових фондів
9121Асигнування державних цільових фондів
913Бюджетні асигнування державного бюджету
9130Затверджені зведені бюджетні асигнування державного бюджету
9131Затверджені бюджетні асигнування державного бюджету
9132Поточні зведені бюджетні асигнування державного бюджету
9133Поточні бюджетні асигнування державного бюджету
9134Затверджені зведені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету
9135Затверджені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету
9136Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету
9137Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету
9138Зведення показників спеціального фонду
914Бюджетні асигнування місцевих бюджетів
9141Затверджені зведені бюджетні асигнування місцевих бюджетів
9142Затверджені бюджетні асигнування місцевих бюджетів
9143Поточні зведені бюджетні асигнування місцевих бюджетів
9144Поточні бюджетні асигнування місцевих бюджетів
9145Затверджені зведені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів
9146Затверджені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів
9147Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів
9148Поточні помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів
915Асигнування на взяття зобов'язань за коштами державного бюджету
9151Асигнування на взяття зобов'язань за коштами державного бюджету
9152Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань
916Асигнування на взяття зобов'язань за коштами місцевих бюджетів
9161Асигнування на взяття зобов'язань за коштами місцевих бюджетів
9162Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань
92Показники розпису
920Показники розпису доходів державного бюджету
9201Затверджений розпис доходів державного бюджету
9202Поточний розпис доходів державного бюджету
9203Затверджений помісячний розпис доходів державного бюджету
9204Поточний помісячний розпис доходів державного бюджету
921Показники розпису фінансування державного бюджету
9211Затверджений розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання
9212Поточний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання
9213Затверджений помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання
9214Поточний помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання
922Показники розпису повернення кредитів до державного бюджету
9221Затверджений розпис повернення кредитів до державного бюджету
9222Поточний розпис повернення кредитів до державного бюджету
9223Затверджений помісячний розпис повернення кредитів до державного бюджету
9224Поточний помісячний розпис повернення кредитів до державного бюджету
923Показники розпису асигнувань державного бюджету
9231Затверджений зведений розпис асигнувань державного бюджету
9232Затверджений розпис асигнувань державного бюджету
9233Поточний зведений розпис асигнувань державного бюджету
9234Поточний розпис асигнувань державного бюджету
9235Затверджений зведений помісячний розпис асигнувань державного бюджету
9236Затверджений помісячний розпис асигнувань державного бюджету
9237Поточний зведений помісячний розпис асигнувань державного бюджету
9238Поточний помісячний розпис асигнувань державного бюджету
924Показники розпису витрат спеціального фонду державного бюджету
9241Затверджений розпис витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень
9242Затверджений помісячний розпис витрат спеціального фонду державного бюджету
925Узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників
9251Затверджені узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету
9252Поточні узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету
9253Затверджені узагальнені помісячні бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету
9254Поточні узагальнені помісячні бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету
926Показники розпису доходів місцевих бюджетів
9261Затверджений розпис доходів місцевих бюджетів
9262Поточний розпис доходів місцевих бюджетів
9263Затверджений помісячний розпис доходів місцевих бюджетів
9264Поточний помісячний розпис доходів місцевих бюджетів
927Показники розпису фінансування місцевих бюджетів
9271Затверджений розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання
9272Поточний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання
9273Затверджений помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання
9274Поточний помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання
928Показники розпису повернення кредитів до місцевих бюджетів
9281Затверджений розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів
9282Поточний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів
9283Затверджений помісячний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів
9284Поточний помісячний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів
929Показники розпису асигнувань місцевих бюджетів
9291Затверджений зведений розпис асигнувань місцевих бюджетів
9292Затверджений розпис асигнувань місцевих бюджетів
9293Поточний зведений розпис асигнувань місцевих бюджетів
9294Поточний розпис асигнувань місцевих бюджетів
9295Затверджений зведений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів
9296Затверджений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів
9297Поточний зведений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів
9298Поточний помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів
93Бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, розрахункові документи, не оплачені
933Бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету
9331Бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету
9332Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду
9333Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з державного бюджету звітного періоду
9334Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету минулих бюджетних періодів
934Бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів
9341Бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів
9342Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів звітного періоду
9343Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з місцевих бюджетів звітного періоду
9344Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів минулих бюджетних періодів
935Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів державного бюджету, не оплачені
9351Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за захищеними видатками державного бюджету, не оплачені
9352Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками державного бюджету, крім захищених, не оплачені
936Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів місцевого бюджету, не оплачені
9361Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за захищеними видатками місцевого бюджету, не оплачені
9362Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками місцевого бюджету, крім захищених, не оплачені
937Розрахункові документи за коштами інших клієнтів, не оплачені
9371Розрахункові документи за узгодженими податковими зобов'язаннями платника податку
94Нараховані відсотки, плата за надання державних гарантій і кредитів (позик), залучених державою, та штрафні санкції
943Нараховані відсотки, плата за користування кредитами, залученими державою або під державні гарантії та штрафні санкції
9431Нараховані відсотки за кредитами (позиками), наданими з державного бюджету
9432Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими державою та під державні гарантії
9433Нарахована плата за надання державних гарантій і кредитів (позик), залучених державою
9434Нараховані штрафні санкції за кредитами, наданими з державного бюджету
9435Нараховані штрафні санкції за кредитами (позиками), залученими державою та під державні гарантії
944Нараховані відсотки, плата за надання місцевих гарантій і кредитів (позик), залучених місцевими бюджетами та штрафні санкції
9441Нараховані відсотки за кредитами (позиками), наданими з місцевого бюджету
9442Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії
9443Нарахована плата за надання місцевих гарантій та надання кредитів за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами
9444Нараховані штрафні санкції за кредитами, наданими з місцевого бюджету
9445Нараховані штрафні санкції за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії
945Нараховані резерви
9451Нараховані доходи фінансового резерву
95Зобов'язання і вимоги за кредитуванням, всіма видами гарантій та цінними паперами
953Зобов'язання і вимоги за кредитуванням, всіма видами гарантій та цінними паперами державного бюджету
9531Боргові зобов'язання суб'єктів господарювання щодо кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями
9532Боргові зобов'язання суб'єктів господарювання щодо іноземних кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями
9533Нараховані відсотки за користування кредитами, залученими державою
9534Комісії та/або інші платежі з обслуговування державного боргу
9535Нараховані відсотки за цінними паперами держави
9536Премії, що надходять до державного бюджету від розміщення державних цінних паперів
9537Дисконт при розміщенні дисконтних державних цінних паперів
9538Дисконт при погашенні дисконтних державних цінних паперів
954Зобов'язання і вимоги за кредитуванням та всіма видами гарантій місцевого бюджету
9541Боргові зобов'язання суб'єктів господарювання щодо кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями
9542Боргові зобов'язання суб'єктів господарювання щодо іноземних кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями
9543Платежі з обслуговування місцевого боргу
96Емітовані цінні папери
963Емітовані внутрішні цінні папери державного бюджету
9631Емітовані короткострокові облігації внутрішньої державної позики
9632Емітовані середньострокові облігації внутрішньої державної позики
9633Емітовані довгострокові облігації внутрішньої державної позики
9634Емітовані інші внутрішні цінні папери державного бюджету
9635Емітовані короткострокові облігації зовнішньої державної позики
9636Емітовані середньострокові облігації зовнішньої державної позики
9637Емітовані довгострокові облігації зовнішньої державної позики
9638Емітовані інші зовнішні цінні папери державного бюджету
964Емітовані цінні папери місцевих бюджетів
9641Емітовані короткострокові облігації місцевих бюджетів
9642Емітовані середньострокові облігації місцевих бюджетів
9643Емітовані довгострокові облігації місцевих бюджетів
9644Емітовані інші цінні папери місцевих бюджетів
965Фінансові казначейські векселі
9651Фінансові казначейські векселі
966Державні деривативи
9661Державні деривативи
97Рахунки для обліку коштів та розрахунків, отриманих
971Рахунки для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів
9711Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків
9712Рахунок для обліку коштів державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків
9713Розрахунки за асигнуваннями державного бюджету, отримані розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів
972Рахунки для обліку коштів та розрахунків державного бюджету, отриманих
9721Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих
9722Рахунок для обліку коштів, отриманих як підкріплення для здійснення повернення надходжень
9723Розрахунки за коштами державного бюджету, отримані
973Рахунки для обліку коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів
9731Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків
974Рахунки для обліку коштів державних цільових фондів, отриманих
9741Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами
9742Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами від вищестоящих органів Казначейства
9743Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами від вищестоящих органів Казначейства
9744Рахунок для обліку коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, отримані
98Рахунки для обліку коштів, переданих
981Рахунок для обліку асигнувань та розрахунків державного бюджету, переданих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів
9811Рахунок для обліку асигнувань державного бюджету, переданих розпорядниками бюджетних коштів
9812Рахунок для обліку асигнувань державного бюджету, переданих розпорядниками бюджетних коштів, що обслуговуються базовими органами Казначейства
9813Розрахунки за асигнуваннями державного бюджету, передані розпорядниками бюджетних коштів
982Рахунки для обліку коштів та розрахунків державного бюджету, переданих
9821Рахунок для обліку коштів державного бюджету, переданих
9822Рахунок для обліку коштів, переданих як підкріплення для здійснення повернення надходжень
9823Розрахунки за коштами державного бюджету, передані
983Рахунки для обліку коштів місцевих бюджетів, переданих розпорядниками бюджетних коштів
9831Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, переданих розпорядниками бюджетних коштів
984Рахунки для обліку коштів місцевих бюджетів, переданих
9841Рахунок для обліку коштів, переданих органами Казначейства з державного бюджету місцевим бюджетам
9842Рахунок для обліку коштів, переданих з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам за міжбюджетними трансфертами
985Рахунки для обліку інших коштів, переданих
9851Рахунок для обліку коштів державних цільових фондів, направлених на здійснення видатків
9852Рахунок для обліку коштів, переданих державними цільовими фондами вищестоящим органам Казначейства
9853Рахунок для обліку коштів, переданих державними цільовими фондами нижчестоящим органам Казначейства
9854Рахунок для обліку коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, переданих
99Контррахунки до рахунків позабалансового обліку
991Контррахунки для активних рахунків позабалансового обліку
9911Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
992Контррахунки для пасивних рахунків позабалансового обліку
9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
".
Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського обліку
Ю.П. Романюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
29.12.2015 № 1219 ( z0085-16 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2016 р.
за № 89/28219
ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

30 днiв передплати безкоштовно!