Про затвердження Інструкції про застосування переліку професійних захворювань

Міністерство охорони здоровя України , Національна академія медичних наук України, Міністерство праці та соціальної політики України Наказ, Інструкція від 29.12.2000 №374/68/338
Реквізити

Видавник: Міністерство охорони здоровя України , Національна академія медичних наук України, Міністерство праці та соціальної політики України

Тип Наказ, Інструкція

Дата 29.12.2000

Номер 374/68/338

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 374/68/338 від 29.12.2000 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 січня 2001 р.
за N 68/5259
Про затвердження Інструкції про застосування переліку професійних захворювань
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 2911/99/738 від 29.12.2021 )
На виконання постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку професійних захворювань" від 08.11.2000 N 1662 НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити Інструкцію про застосування переліку професійних захворювань, що додається.
2. Вважати такими, що втратили чинність, Список професійних захворювань, Інструкцію по застосуванню Списку професійних захворювань та наказ Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства соціального захисту населення України та Міністерства праці України від 02.02.95 N 23/36/9 про їх затвердження, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 24.03.95 за N 85/621 (Список) та за N 86/622 (наказ та Інструкція).
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров'я Картиша А.П., віце-президента Академії медичних наук Кундієва Ю.І., заступника Міністра праці та соціальної політики Гарячу О.В.
Міністр охорониздоров'я України В.Ф.МоскаленкоПрезидент Академіїмедичних наук України В.Ф.ВозіановМіністр праці тасоціальної політики України І.Я.Сахань
Затверджено
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України, Академії
медичних наук України,
Міністерства праці та
соціальної політики України
29.12.2000 N 374/68/338
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 січня 2001 р.
за N 68/5259
Інструкція про застосування переліку професійних захворювань
1. Перелік професійних захворювань, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 N 1662, - основний документ, яким слід керуватися при встановленні діагнозу професійного захворювання, зв'язку його з виконуваною роботою або професією, вирішенні питань експертизи працездатності, медичної і трудової реабілітації, а також при розгляді питань, пов'язаних з відшкодуванням власником підприємства, установи чи організації або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я, пов'язаного з виконанням ним трудових обов'язків.
До професійних захворювань належать такі захворювання, які виникли внаслідок професійної діяльності працюючого та зумовлені виключно або переважно впливом шкідливих речовин, певних видів робіт та інших факторів, пов'язаних з роботою.
До гострих професійних захворювань (інтоксикацій) належать хвороби, які виникають раптово, після одноразового (протягом не більше однієї робочої зміни) впливу відносно високих концентрацій хімічних речовин, що знаходяться в повітрі робочої зони, або рівнів чи доз інших несприятливих факторів.
2. Перелік професійних захворювань подано у вигляді таблиці, в якій професійні захворювання розподілено на 7 груп згідно з причинними факторами, вплив яких може викликати професійне захворювання.
3. Слід враховувати, що перелік небезпечних та шкідливих речовин і виробничих факторів, вплив яких може викликати професійне захворювання, робіт та виробництв, на яких можливе виникнення професійного захворювання, не є вичерпним.
4. Кодування діагнозів професійних захворювань проведено на підставі Міжнародної класифікації хвороб і споріднених проблем (МКХ-10), впровадження якої для використання органами і закладами охорони здоров'я затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я від 08.10.98 N 297.
Клас XX дає змогу класифікувати події, умови та обставини як причину травми, отруєння та інших негативних впливів. У випадках, коли використовується код даного класу, мається на увазі, що він буде застосований як додаток до коду з іншого класу класифікації, який вказує на характер стану. Інші стани, які можуть бути зумовлені зовнішніми причинами, класифікуються в класах I-XVIII.
Для цих станів коди класу XX слід використовувати тільки як додаткові при проведенні статистичного аналізу за множинними причинами.
Якщо етіологія професійного захворювання не вказана в Міжнародній класифікації хвороб і споріднених проблем (МКХ-10), застосовують код Y 96 (фактори, пов'язані з умовами праці).
5. Діагноз гострого професійного захворювання (інтоксикації) встановлюється лікарем закладу охорони здоров’я, до якого звернувся пацієнт за медичною допомогою, в разі наявності інформації (від пацієнта або інших осіб), що захворювання може бути спричинене впливом факторів виробничого середовища та трудового процесу.
Заклад охорони здоров’я, до якого за отриманням медичної допомоги звернувся пацієнт із ознаками гострого професійного захворювання (інтоксикації), вживає заходів щодо надання екстреного повідомлення про звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок / гостре професійне захворювання відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року N 337.
( Пункт 5 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 2911/99/738 від 29.12.2021 )
6. Діагноз гострого контактного дерматиту, що виник на виробництві, встановлюється лікарем-дерматовенерологом за погодженням з лікарем-профпатологом.
( Пункт 6 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 2911/99/738 від 29.12.2021 )
7. При захворюваннях інфекційного походження діагноз гострого професійного захворювання (інтоксикації) встановлюється у порядку, визначеному пунктом 5 цієї Інструкції, та з урахуванням результатів епідеміологічного обстеження (розслідування).
Діагноз професійного захворювання "гостра респіраторна хвороба COVID-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2" (далі - COVID-19), для медичних та інших працівників, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання поширенню COVID-19 та лікування пацієнтів із випадками COVID-19, встановлюється у порядку, визначеному пунктом 5 цієї Інструкції.
( Пункт 7 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 2911/99/738 від 29.12.2021 )( Установити, що Положення абзацу другого пункту 7 застосовуються до випадків захворювання гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19), медичних та інших працівників, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання поширенню COVID-19 і лікування пацієнтів із випадками COVID-19, що виникли до 25 лютого 2022 року - дня набрання чинності Наказом Міністерства охорони здоров'я N 2911/99/738 від 29.12.2021, та щодо яких на дату набрання чинності зазначеним Наказом не завершені розслідування професійного захворювання )
8. Якщо виявлене у працюючих у шкідливих умовах захворювання має змішану етіологію (професійну та непрофесійну), його слід розглядати як професійне з урахуванням відповідних даних, наведених у санітарно-гігієнічній характеристиці умов праці.
9. Питання про постекспозиційний період, протягом якого може робитися висновок про зв'язок захворювання з умовами праці, повинно вирішуватись індивідуально, з урахуванням характеру захворювання та особливостей етіологічного чинника.
10. Встановлення зв’язку захворювання з умовами праці здійснюється відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року N 337, Переліку професійних захворювань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 року N 1662 та цієї Інструкції.
( Пункт 10 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 2911/99/738 від 29.12.2021 )
11. Контроль за обґрунтованістю встановлення професійного захворювання покладено на Міністерство охорони здоров'я та Академію медичних наук.
Начальник Головного управлінняорганізації медичної допомоги населенню Н.Г.Гойда
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 374/68/338 від 29.12.2000 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 січня 2001 р.
за N 68/5259
Про затвердження Інструкції про застосування переліку професійних захворювань
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!