Про затвердження переліку професійних захворювань

Кабінет Міністрів України Постанова, Перелік від 08.11.2000 №1662
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Перелік

Дата 08.11.2000

Номер 1662

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 8 листопада 2000 р. № 1662
Київ
Про затвердження переліку професійних захворювань
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 294 від 26.04.2017 № 394 від 13.05.2020 )
1. Затвердити перелік професійних захворювань (додається).
2. Міністерству охорони здоров'я, Академії медичних наук і Міністерству праці та соціальної політики розробити та затвердити у двомісячний термін Інструкцію про застосування переліку професійних захворювань.
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ЮЩЕНКО
Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 листопада 2000 р. № 1662
ПЕРЕЛІК
професійних захворювань
Найменування захворюванняКод згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем (МКХ-10)Небезпечні та шкідливі речовини і виробничі фактори, вплив яких може викликати професійне захворюванняПерелік робіт та виробництв, на яких можливе виникнення професійного захворювання
I. Захворювання, що виникають під впливом хімічних факторів
1. Гострі, хронічні інтоксикації та їх наслідки, для перебігу яких характерне ізольоване або сполучене ураження органів і систем хімічні речовини: первинна сировина, проміжні, побічні та кінцеві продуктиусі види робіт (включаючи лабораторні), пов'язані з одержанням, переробкою, застосуванням хімічних речовин у різних галузях промисловості, будівництві, сільському господарстві, на транспорті та у сфері обслуговування
токсичне ураження органів дихання: ринофаринголарингіт, ерозія, перфорація носової перетинки, трахеїт, бронхіт, пневмоніт, токсичний фіброзуючий альвеоліт, пневмосклероз тощоJ68-J70азотна кислота, аміак, оксиди азоту, ізоціанати, кремнійорганічні сполуки, селен, сірка та її сполуки, формальдегід, фталевий ангідрид, хлор та його сполуки, фтор та його сполуки, хром та його сполуки тощо
токсична анеміяD60-64бензол та гомологи бензолу (толуол, ксилол), похідні бензолу (аміно-, нітро- та хлоросполуки вуглеводнів ароматичного ряду), гексаметилендіамін, пестициди (хлорорганічні та інші сполуки), свинець, його неорганічні сполуки тощо
токсичний гепатит
(гострий,
хронічний персистуючий,
хронічний активний)
K71
K71.2
K71.3
K71.5
бензол та його похідні, аміно- та нітросполуки вуглеводнів ароматичного ряду, галоїдопохідні вуглеводи жирного ряду, гідразин та його сполуки, пестициди (хлорорганічні та інші сполуки), фосфор та його сполуки, фтор та його сполуки, залізо та його сполуки тощо
ураження печінки з розвитком фіброзу та цирозуK71.7
ураження печінки з іншими порушеннямиK71.8
токсична нефропатіяN14(бета)-нафтол, кадмій, тетрахлорид вуглецю та інші
токсичні ураження нервової системи: бензол та його гомологи, похідні бензолу, аміно-, нітро- та хлоросполуки, вуглеводні ароматичного ряду, гексаметилендіамін, стирол, галоїдопохідні вуглеводнів жирного ряду, гідразин та його сполуки, марганець, пестициди, ртуть та її сполуки, сірковуглець, тетраетилсвинець тощо
поліневропатіяG62
неврозоподібні станиF48
енцефалопатіяG92
токсичні ураження очей:
катарактаH26.8тринітротолуол, йод, фтор
кон'юнктивіти (гострий, хронічний)H10.9азотна кислота, аміак, ізоціанати, сірка та її сполуки, оксиди азоту - формальдегід, хлор, фтор, їх сполуки тощо
кератокон'юнктивітH16.2
токсичні ураження кісток: білий (жовтий) фосфор, фтор та його сполуки
остеопорозM80, M81
остеосклерозM34.2
некроз щелепиM87.8
2. Хвороби шкіри: продукти перегонки нафти, кам'яного вугілля та сланців (бензин, гас, уайт-спірит, мастильно-охолоджувальні рідини та мастила, крезол, лізол, гудрон, мазут, асфальт, пек та його дистиляти), хлоровані нафталіни, кислоти, луги, органічні розчинники, гідросульфіт, хлорне вапно, солі важких металів, сполуки арсену, сурми, формалін, клеї тощовиробництва хімічної, нафтопереробної, машинобудівної, металургійної, деревообробної, шкірсировинної, шкіряної, харчової галузей промисловості, будівельне, меблеве виробництво, очищення нафтоналивних суден, будівництво шахт тощо
епідерматозL25.9
контактний дерматитL25.9
токсикодерміяL25.9
фотодерматитL56.2
оніхії, параніхіїL60.8
токсична меланодерміяL81.4
мастильні фолікулітиL73.8
вітилігоL80пара-трет-бутилфенол (ПТБФ)виробництво та застосування пара-трет-бутилфенолу для одержання смол, лаків, емалей
3. Металева лихоманка, фторопластова (тефлонова) лихоманкаT56аерозолі конденсації кольорових металів: цинк, мідь, нікель, сурма та інші, аерозолі вторинної полімеризації фторопластів тощовиробництва кольорової металургії, пластмас (фторопластів) та їх переробка, обробка матеріалів з кольорових металів
II. Захворювання, викликані впливом промислових аерозолів
1. Пневмоконіози: силікоз, силікатози, металоконіози, карбоконіози, гіперсенситивні пневмоніти (бериліоз) тощоJ60-J64тривале вдихання пилу, який містить діоксид кремнію у вільному або сполученому стані, пил з вмістом вуглецю (вугілля, кокс, сажа, графіт, алмаз); пил металів та їх оксидів, у тому числі зварювальний аерозоль; пил мінеральний та органічний (у тому числі із штучних волокон), пластмаси, змішані види пилуробота в рудниках, шахтах, відкритих кар'єрах, на збагачувальних та добувних фабриках гірничорудної та вугільної промисловості; видобуток, обробка нерудних порід і матеріалів, азбесту та інших силікатів, щебеню тощо; виробництво азбестоцементу та інших азбестовмісних матеріалів (труби, шифер, панелі, дошки фрикційні, азбестотекстильні та інші вироби), виробництво фарфоро-фаянсових, скляних виробів, виробництво та застосування коксу, сажі, графітів; металургійні та ливарні виробництва, машинобудування; металообробка: зварювальні роботи; розмелювання сипких матеріалів; виробництво, обробка пластмас, сільськогосподарські та інші види робіт з виділенням пилу
2. Коніотуберкульоз (пневмоконіоз, пов'язаний з туберкульозом)J65тривале вдихання пилу, який містить діоксид кремнію у вільному або сполученому стані, пил з вмістом вуглецю (вугілля, кокс, сажа, графіт, алмаз); пил металів та їх оксидів, у тому числі зварювальний аерозоль; пил мінеральний та органічний (у тому числі із штучних волокон), пластмаси, змішані види пилуроботи в рудниках, шахтах, відкритих кар'єрах, на збагачувальних та добувних фабриках гірничорудної та вугільної промисловості; видобуток, обробка нерудних порід і матеріалів, азбесту та інших силікатів, щебеню тощо; виробництво азбестоцементу та інших азбестовмісних матеріалів (труби, шифер, панелі, дошки фрикційні, азбестотекстильні та інші вироби), виробництво фарфоро-фаянсових, скляних виробів, виробництво та застосування коксу, сажі, графітів; металургійні та ливарні виробництва, машинобудування; металообробка: зварювальні роботи; розмелювання сипких матеріалів; виробництво, обробка пластмас, сільськогосподарські та інші види робіт з виділенням пилу
3. БісинозJ66тривале вдихання різних видів волокнистого рослинного пилу (льону, бавовни, конопель та інших)переробка бавовни, льону, конопель та інших волокнистих рослинних культур (підприємства первинної переробки, текстильне виробництво)
4. Хронічний бронхіт:
пиловий,
токсико-пиловий

J44
J68.4
тривале вдихання усіх вищенаведених видів пилу, а також органічного пилу рослинного і тваринного походження (борошняний, зерновий, волосяний, вовняний, тютюновий, паперовий, цукровий та інші). Одночасна дія пилового, хімічного факторів (подразнювальні речовини, компоненти вихлопу самохідних гірничих машин тощо) та несприятливих метеофакторівроботи в рудниках, шахтах, відкритих кар'єрах, на збагачувальних та добувних фабриках гірничорудної та вугільної промисловості; видобуток, обробка нерудних порід і матеріалів, азбесту та інших силікатів, щебеню тощо; виробництво азбестоцементу та інших азбестовмісних матеріалів (труби, шифер, панелі, дошки фрикційні, азбестотекстильні та інші вироби), виробництво фарфоро-фаянсових, скляних виробів, виробництво та застосування коксу, сажі, графітів; металургійні та ливарні виробництва, машинобудування; металообробка: зварювальні роботи; розмелювання сипких матеріалів; виробництво, обробка пластмас, сільськогосподарські та інші види робіт з виділенням пилу, а також виробництва: валяльне, борошномельно-круп'яне, цукрове, первинна обробка бавовни, льону та інших луб'яних культур, а також інші види робіт, пов'язані з виділенням пилу
5. Емфізема-бронхітJ44
6. ЕмфіземаJ43.8значне фізичне напруження дихальної системиусі види робіт, пов'язані з напруженням дихальної системи (склодуви, музиканти, що грають на духових музичних та інших інструментах, тощо)
7. Хронічний ринофаринголарингітJ68.2тривале вдихання усіх вищенаведених видів пилу, а також органічного пилу рослинного і тваринного походження (борошняний, зерновий, волосяний, вовняний, тютюновий, паперовий, цукровий та інші). Одночасна дія пилового, хімічного факторів (подразнювальні речовини, компоненти вихлопу самохідних гірничих машин тощо) та несприятливих метеофакторівроботи в рудниках, шахтах, відкритих кар'єрах, на збагачувальних та добувних фабриках гірничорудної та вугільної промисловості; видобуток, обробка нерудних порід і матеріалів, азбесту та інших силікатів, щебеню тощо; виробництво азбестоцементу та інших азбестовмісних матеріалів (труби, шифер, панелі, дошки фрикційні, азбестотекстильні та інші вироби), виробництво фарфоро-фаянсових, скляних виробів, виробництво та застосування коксу, сажі, графітів; металургійні та ливарні виробництва, машинобудування; металообробка: зварювальні роботи; розмелювання сипких матеріалів; виробництво, обробка пластмас, сільськогосподарські та інші види робіт з виділенням пилу, а також виробництва: валяльне, борошномельно-круп'яне, цукрове, первинна обробка бавовни, льону та інших луб'яних культур, а також інші види робіт, пов'язані з виділенням пилу
III. Захворювання, викликані дією фізичних факторів
1. Захворювання, пов'язані з дією іонізуючих випромінювань променева хвороба гостраW88усі види іонізуючих випромінюваньроботи з радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючих випромінювань
одноразовий короткочасний загальний вплив зовнішніх іонізуючих випромінювань або надходження усередину організму значної кількості радіоактивних речовин та їх сполукроботи з радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючих випромінювань
променева хвороба хронічна вплив іонізуючої радіації у дозах, що перевищують допустимий рівень для професійного опромінення
місцеві променеві ураження (гострі або хронічні) зовнішній локальний вплив іонізуючих випромінювань радіоактивних речовин
2. Захворювання, пов'язані з впливом неіонізуючих випромінювань: систематичний вплив усіх видів електромагнітних випромінювань, когерентних та некогерентних моно- та поліхроматичних випромінювань оптичного діапазонуусі види робіт з джерелами електромагнітних випромінювань усі види робіт з випромінюванням оптичних квантових генераторів
вегетативна дисфункція, астенічний, астено-вегетативний, гіпоталамічний синдромиF45.3
місцеві ураження тканин лазерними випромінюваннями (опіки шкіри, ураження рогівки та сітківки ока)W90локальний вплив лазерних випромінюваньусі види робіт з випромінюванням оптичних квантових генераторів, потужних джерел світла тощо
3. Вібраційна хворобаT75.2тривалий систематичний вплив виробничої вібрації, що передається на верхні кінцівки працюючих, та вібрації робочих місцьробота з ручними машинами і робочі місця, що генерують вібрацію
4. Нейросенсорна приглухуватістьH903систематичний вплив виробничого шумуусі види робіт, пов'язані з впливом інтенсивного виробничого шуму у промисловості, будівництві, сільському господарстві, на транспорті, телефонних станціях тощо
5. Вегетативно-сенсорна поліневропатія верхніх кінцівок (ангіоневроз)G62.8контактна передача ультразвуку на верхні кінцівкироботи з ультразвуковими дефектоскопами та медичною апаратурою, що генерує ультразвук
6. ЕлектроофтальміяH16.1інтенсивне ультрафіолетове випромінюванняроботи в умовах інтенсивного ультрафіолетового випромінювання (газоелектрозварювання тощо)
7. КатарактаH26.8систематичний вплив променевої інфрачервоної енергії ультрафіолетове, надвисоке радіочастотне, рентгенівське, гамма-випромінювання, нейтронне, протонне випромінюванняковальсько-пресові, електрозварювальні, термічні роботи, виготовлення скловиробів, роботи, пов'язані з інфрачервоним випромінюванням у металургії, з впливом іонізуючих та неіонізуючих випромінювань
8. Декомпресійна (кесонна) хвороба та її наслідкиT70.3підвищений атмосферний тиск, порушення процесів декомпресіїроботи в кесонах, барокамерах, водолазні та інші роботи в умовах підвищеного атмосферного тиску
9. Перегрівання: гостре (тепловий та сонячний удар, теплова непритомність, теплові судоми тощо)T67нагрівальний мікроклімат та інтенсивне випромінювання у виробничому середовищіроботи у глибоких шахтах, ливарних, мартенівських, листопрокатних, трубопрокатних цехах; ремонт промислових печей, очищення топок, котлів, варіння скла та інші роботи в умовах нагрівального мікроклімату, в тому числі на відкритих територіях у жаркий період року
хронічне (вегетативно-судинна дисфункція з порушенням терморегуляції, електролітного обміну тощо)
10. Облітеруючий ендартеріїт, вегетативно-сенсорна поліневропатія (ангіотрофоневроз)I73.8охолоджувальний мікроклімат у виробничому середовищіроботи на рибо-, м'ясокомбінатах, риболовецьких суднах, холодильниках; геологічні роботи, лісозаготівля, торфорозробки, роботи на сирих, заболочених місцях, у гірничих рудниках в умовах обводнювальних виробок, шахтний видобуток нафти та інші види робіт в умовах охолоджувального мікроклімату виробничого середовища, роботи за контрактом в умовах вічної мерзлоти
11. Оніходистрофії, механічні епідермози (омозолілості тощо)L60.3
L84-85
температурні та метеорологічні фактори, тертя і тискшкіряне та хутрове виробництво, обробка міздрі, сільськогосподарські (польові) роботи, роботи на суднах і берегових підприємствах з переробки риби тощо
IV. Захворювання, пов'язані з фізичним перевантаженням та перенапруженням окремих органів і систем
1. Дисоціативні моторні розлади, у тому числі писальний спазмF44.4роботи, що потребують високої координації рухів і виконуються у швидкому нав'язаному темпіроботи на клавішних апаратах та музичних інструментах, стенографія, рукописні, машинописні, креслярські, гравірувальні роботи, оператори комп'ютерного набору тощо
2. Захворювання периферичної нервової системи: роботи, пов'язані з локальним м'язовим перенапруженням, однотипними рухами, які виконуються у швидкому темпі, з тиском на нервові стовбури, м'язи, зв'язки, сухожилля, їх травмуванням, систематичним триманням вантажу на руках, його підняттям та переміщенням вручну або з докладанням зусиль; роботи пов'язані з систематичним нахилом тіла, перебуванням у вимушеній робочій позі (на колінах, навпочіпки, лежачи, з нахилом уперед тощо)роботи на клавішних обчислювальних лічильно-перфораційних машинах, друкарських машинках, оператори комп'ютерного набору, ручне доїння; шліфувальні, бурильні, ковальські, клепальні, обрубні, формувальні, малярські роботи; робота водіїв великовантажних та самохідних, у тому числі сільськогосподарських, машин; роботи на музичних інструментах, циркові та інші види робіт усі види робіт у прохідних та очисних забоях, у тому числі в обводнювальних умовах з несприятливим мікрокліматом
моно- і полінейропатії верхніх і нижніх кінцівок, у тому числі компресійні та вегетативно-сенсорніG56, 57
радикулопатії (шийного, попереково-крижового рівнів)M54.1
радикуломієлопатії (шийного та попереково-крижового рівнів)G95.8
3. Захворювання кістково-м'язової системи та сполучної тканини:M00-M99роботи, пов'язані з локальним м'язовим перенапруженням, однотипними рухами, які виконуються у швидкому темпі, з тиском на нервові стовбури, м'язи, зв'язки, сухожилля, їх травмуванням, систематичним триманням вантажу на руках, його підняттям та переміщенням вручну або з докладанням зусиль; роботи, пов'язані з систематичним нахилом тіла, перебуванням у вимушеній робочій позі (на колінах, навпочіпки, лежачи з нахилом уперед тощо)роботи на клавішних обчислювальних лічильно-перфораційних машинах, друкарських машинках, оператори комп'ютерного набору, ручне доїння; шліфувальні, бурильні, формувальні, малярські роботи; робота водіїв високовантажних та самохідних, у тому числі сільськогосподарських, машин; роботи на музичних інструментах, циркові та інші види робіт усі види робіт у прохідних та очисних забоях, у тому числі в обводнювальних умовах з несприятливим мікрокліматом
хронічні міофібрози передпліччя і плечового поясу, тендовагінітиM65
стенозуючі лігаментози, стилоїдози (ліктьовий, плечовий), епікондилітM77
бурсити гострі та хронічні ліктьового і колінного суглобівM93
періартрози (плечо-лопатковий, ліктьовий, колінний), артрози, остеоартрози (тієї ж локалізації)M17-M19
остеохондропатії (остеонекрози), у тому числі хвороба Кінбека, остеохондрити розшаровний та іншіM93
4. Опущення і випадання матки та стінок вагіниN81.2тривалі систематичні підняття і переміщення вантажів у поєднанні з вимушеною робочою позою та впливом вібрації (чи без неї) у жінок віком до 40 років за відсутності ознак травмування м'язів тазового дна під час пологівроботи, пов'язані з підняттям та переміщенням вантажів вручну, з докладанням зусиль
5. Виражене варикозне розширення вен на ногах, ускладнене запальними (тромбофлебіт) або трофічними розладамиI83.2тривале перебування у вимушеній робочій позі стоячироботи, пов'язані з тривалим статичним напруженням, перебуванням на ногах. систематичним перенесенням значних вантажів роботи в гірничих виробках: прохідні, бурильні, кріпильні та інші, особливо на крутоспадних пластах
6. Захворювання, які викликаються перенапруженням голосового апарату: систематичне перенапруження голосових складок протягом тривалого часувикладацька робота, дикторська робота на радіо, телебаченні, вокально-розмовні види акторських робіт; робота на телефонних станціях тощо
хронічний ларингітJ37.0
вузлики голосових складок (вузлики співаків)J38.2
контактні виразки голосових складок тощоJ38
фонастеніяR49
7. Прогресуюча короткозорістьH52.1підвищене напруження зору при розрізненні дрібних предметів з близької відстані (прецизійні роботи)картографування, збирання феритових деталей до електронних машин та механізмів, огранка і контроль якості дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння, складання годинників, коректорська робота з оптичними приладами тощо
8. НеврозиF48тривале безпосереднє обслуговування психічно хворихробота медичного персоналу у психіатричних закладах, у тому числі викладачів та обслуговуючого персоналу спецшкіл для психічно неповноцінних дітей
V. Захворювання, викликані дією біологічних факторів
1. Інфекційні захворювання та паразитози: контакт з інфекційними хворими, інфікованими матеріалами чи переносниками захворювань, з хворими тваринами, продуктами тваринного та рослинного походження (шкіра, вовна, щетина, кінський волос, м'ясо, шкіряна, хутрова сировина, утильсировина, зерно, бавовна тощо), контакт з гризунами, поверхнею, що забруднена відповідними мікроорганізмами, у тому числі грибковою флороюробота в медичних закладах (інфекційних, протитуберкульозних, донорських пунктах тощо), робота обслуговуючого персоналу, а також робота та служба персоналу Державної кримінально-виконавчої служби в місцях ув’язнення, де перебувають хворі на туберкульоз, ветеринарна служба, робота у тваринницьких господарствах, на м'ясокомбінатах, консервних фабриках, на підприємствах з обробки шкіряної і хутрової сировини, на звіробійних промислах, риболовецьких суднах і підприємствах рибної промисловості; різні види робіт в умовах лісових масивів, у рудниках і на шахтах тощо
туберкульозA15
вірусні гепатитиB15-B18
сибірська виразкаA22
бруцельозA23
сапA24
лептоспірозA27
кліщовий енцефалітA84
СНІДB20-B24
сифіліс тощоA53
2. Мікози відкритих ділянок шкіри, слизових оболонок та вісцеральні (аспергільоз, легеня фермера тощо)B35-49контакт з інфекційними хворими, інфікованими матеріалами чи переносниками захворювань, з хворими тваринами, продуктами тваринного та рослинного походження (шкіра, вовна, щетина, кінський волос, м'ясо, шкіряна, хутрова сировина, утильсировина, зерно, бавовна тощо), контакт з гризунами, поверхнею, що забруднена відповідними мікроорганізмами, у тому числі грибковою флороюробота в медичних закладах (інфекційних, протитуберкульозних, донорських пунктах тощо), робота обслуговуючого персоналу, а також робота та служба персоналу Державної кримінально-виконавчої служби в місцях ув’язнення, де перебувають хворі на туберкульоз, ветеринарна служба, робота у тваринницьких господарствах, на м'ясокомбінатах, консервних фабриках, на підприємствах з обробки шкіряної і хутрової сировини, на звіробійних промислах, риболовецьких суднах і підприємствах рибної промисловості; різні види робіт в умовах лісових масивів, у рудниках і на шахтах тощо
3. Дисбактеріоз,
вісцеральний кандидоз
K52.8
B37
антибіотики гриби-продуценти, білково-вітамінні концентрати, кормові дріжджі, комбікорми тощоробота в різних галузях мікробіологічної промисловості; застосування у медичній та фармакологічній практиці антибіотиків, грибів-продуцентів, білково-вітамінних концентратів, кормових дріжджів, комбікормів тощо
4. Гостра респіраторна хвороба COVID-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2 U07.1 2019- nCoVконтакт з інфекційними хворими, інфікованими матеріалами чи переносниками захворюваньробота медичних та інших працівників, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та лікування пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
VI. Алергічні захворювання
1. Алергічні захворювання: речовини та сполуки алергізуючої дії згідно з переліком речовин алергізуючої діїроботи, пов'язані з впливом алергенів у різних галузях промисловості (підприємства хімічної, хіміко-фармацевтичної, будівельної, деревообробної, текстильної, щетино-щіткової промисловості, металургії, машинобудування; хутрові підприємства, медичні та аптечні заклади, лабораторії промислових підприємств, інститутів тощо, віварії, виробництво комбікормів, білково-вітамінних концентратів тощо); роботи у сільському господарстві (птахофабрики, ферми, робота з пестицидами тощо), на транспорті, підприємствах побутового обслуговування (хімчистки, перукарні, пральні тощо)
кон'юнктивітH10
ринофаринголарингіт риносинуситJ30
астматичний бронхітJ44
бронхіальна астмаJ45
екзогенний альвеоліт, гіперсенситивний пневмонітJ67
дерматит, екзема, токсикодерміяL23.9
набряк Квінке, кропив'янкаT78.3
анафілактичний шокT78.2
токсико-алергічний гепатитK71.6
ураження центральної та периферичної нервової системи тощоG98
VII. Злоякісні новоутворення (професійний рак)
1. Пухлини шкіри: гіперкератози, епітеліоми (у тому числі базаліома), папіломи, рак, лейкокератозиC44продукти перегонки кам'яного вугілля, нафти, сланців (смола, пек), антрацену, фенантрену, аміаноантраценова олія, похідні азосполук, гудрон, парафін, сажа тощо, вплив іонізуючих (рентгенівських, гамма-променів тощо) та ультрафіолетових випромінюваньроботи з канцерогенами, тобто з продуктами переробки нафти та кам'яного вугілля, радіоактивними речовинами, з різними видами іонізуючих та ультрафіолетових випромінювань, у тому числі сільськогосподарські роботи і роботи на риболовецьких суднах
2. Пухлини порожнини рота, органів диханняC04
C32-C34
сполуки нікелю, хрому, арсену, заліза (гематит), кам'яновугільні смоли, бензпірен, радон, пил радіоактивних руд та пил з адсорбованими на ньому вуглеводнями, поліароматичні вуглеводні, азбест та азбестовмісний пилроботи, пов'язані з одержанням та застосуванням сполук нікелю, миш'яку, хрому, заліза, геологічна розвідка, добування і переробка радіоактивних руд, азбесту та матеріалів, що містять азбест; роботи, пов'язані з одержанням штучного гранату та виробів з нього, асфальтування тощо
3. МезотеліомаC45азбест та азбестовмісний пилроботи, пов'язані із застосуванням азбесту та матеріалів, що містять азбест
4. Пухлини печінкиC22вінілхлорид, арсен, залізо, контакт з радіоактивними речовинами, тропними до тканини печінки (полоній, торій, плутоній тощо)роботи з вінілхлоридом; на радіохімічних виробництвах тощо
5. Рак шлункаC16шестивалентні сполуки хрому, миш'як, нікель, азбествиробництво сполук хрому, миш'яку, нікелю, гальванічні роботи, шкіряне виробництво тощо
роботи, пов'язані із застосуванням азбесту та матеріалів, що містять азбест
6. ЛейкозиC91-C96бензол, вплив різних видів іонізуючої радіаціїроботи з бензолом і джерелами іонізуючих випромінювань
7. Неходжкінські лімфомиC83тривалий контакт з радіоактивними речовинамироботи з джерелами іонізуючих випромінювань, у тому числі в медичній практиці
8. Пухлини сечового міхураC67 аміни бензольного і нафталінового рядів (бензидин, діазидин, нафтиламін тощо), радіоактивний цезійроботи в різних галузях промисловості з амінами бензольного і нафталінового рядів (бензидин, діазидин, нафтиламін тощо), радіоактивним цезієм
9. Пухлини кістокC40тривалий контакт з остеотропними радіоактивними речовинами (радій, стронцій, плутоній)роботи на радіохімічних виробництвах, у радіологічних і радіохімічних лабораторіях
( Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 294 від 26.04.2017, № 394 від 13.05.2020 )
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 8 листопада 2000 р. № 1662
Київ
Про затвердження переліку професійних захворювань
1. Затвердити перелік професійних захворювань (додається).
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!