• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України

Міністерство фінансів України  | Наказ від 17.12.2012 № 1343
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 17.12.2012
 • Номер: 1343
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 17.12.2012
 • Номер: 1343
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
17.12.2012 № 1343
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 січня 2013 р.
за № 8/22540
Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України
Відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
НАКАЗУЮ:
1. У пункті 2 наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1541 "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за № 103/17398; пункті 4 наказу Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року № 1202 "Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1017/18312; у пункті 5 наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року № 1629 "Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 року за № 87/18825; у пункті 4 наказу Міністерства фінансів України від 11 серпня 2011 року № 1022 "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 130 "Вплив змін валютних курсів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 вересня 2011 року за № 1040/19778; у пункті 4 наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2011 року № 1798 "Про затвердження деяких національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 січня 2012 року за № 120/20433; у пункті 4 наказу Міністерства фінансів України від 25 січня 2012 року № 52 "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 105 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за № 200/20513; у пункті 6 наказу Міністерства фінансів України від 18 травня 2012 року № 568 "Про затвердження деяких національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та змін до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 червня 2012 року за № 901/21213, цифри "01.01.2013" замінити цифрами і словами "01 січня 2015 року".
2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В.П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.
4. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2013 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А.І.
В.о. МіністраА. Мярковський