Про внесення зміни до рішення Правління Національного банку України від 21 липня 2022 року № 360-рш

Національний банк України Рішення від 29.07.2022 №380-рш
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Рішення

Дата 29.07.2022

Номер 380-рш

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Правління Національного банку України
Р І Ш Е Н Н Я
29.07.2022 № 380-рш
Про внесення зміни до рішення Правління Національного банку України від 21 липня 2022 року № 360-рш
Відповідно до вимог статей 6, 7, 15, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", Положення про порядок встановлення Національним банком України лімітів відкритої валютної позиції та контроль за їх дотриманням банками, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2005 року № 290, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 946/11226 (зі змінами), з метою вдосконалення розрахунку лімітів відкритої валютної позиції Правління Національного банку України
вирішило:
1. У пункті 4 рішення Правління Національного банку України від 21 липня 2022 року № 360-рш "Про внесення зміни до Методики розрахунку уповноваженими банками лімітів відкритої валютної позиції" цифри та слово "01 серпня" замінити цифрами та словом "01 вересня".
2. Департаменту відкритих ринків (Олексій Лупін) довести зміст цього рішення до відома банків України для використання в роботі.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного банку України Юрія Гелетія.
4. Рішення набирає чинності з дня його прийняття.
ГоловаКирило ШЕВЧЕНКО
Інд. 40
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
Правління Національного банку України
Р І Ш Е Н Н Я
29.07.2022 № 380-рш
Про внесення зміни до рішення Правління Національного банку України від 21 липня 2022 року № 360-рш
Відповідно до вимог статей 6, 7, 15, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", Положення про порядок встановлення Національним банком України лімітів відкритої валютної позиції та контроль за їх дотриманням банками, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2005 року № 290, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 946/11226 (зі змінами), з метою вдосконалення розрахунку лімітів відкритої валютної позиції Правління Національного банку України
вирішило:
1. У пункті 4 рішення Правління Національного банку України від 21 липня 2022 року № 360-рш "Про внесення зміни до Методики розрахунку уповноваженими банками лімітів відкритої валютної позиції" цифри та слово "01 серпня" замінити цифрами та словом "01 вересня".
2. Департаменту відкритих ринків (Олексій Лупін) довести зміст цього рішення до відома банків України для використання в роботі.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного банку України Юрія Гелетія.
4. Рішення набирає чинності з дня його прийняття.
ГоловаКирило ШЕВЧЕНКО
Інд. 40
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)

30 днiв передплати безкоштовно!