Про внесення змін до деяких розпорядчих актів Національного банку України

Національний банк України Рішення від 13.07.2021 №327-рш
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Рішення

Дата 13.07.2021

Номер 327-рш

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
Правління Національного банку України
Р І Ш Е Н Н Я
13.07.2021 № 327-рш
Про внесення змін до деяких розпорядчих актів Національного банку України
Відповідно до статей 7, 15, 55, 56, 58 Закону України "Про Національний банк України", статті 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою підвищення ефективності та забезпечення стабільної діяльності банків України Правління Національного банку України
вирішило:
1. Унести до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні, схваленої рішенням Правління Національного банку України від 15 грудня 2017 року № 803-рш (зі змінами), такі зміни:
1) абзац другий пункту 55 розділу X після цифр та літери "2942П" доповнити знаками, цифрами та літерами "+ 3302/К077(5)П + + 3306/R011(5)/К077(5)АП + 3308/R011(5)/К077(5)П + 3312/К077(5)П + + 3315/R011(4)/К077(5)АП +3316/R011(4)/К077(5)АП +3318/R011(4)/К077(5)П";
2) у додатках до Методики:
у колонці 3 рядка 53 таблиці додатка 1 цифри та літеру "2060/S245(1)" замінити цифрами та літерами "2060/R011(1)/S245(1)";
додаток 3:
після цифр "2644" доповнити знаком та цифрами "+ 2645";
після цифр "3301" доповнити знаком та цифрами "+ 3302";
після цифр "3310" доповнити знаком та цифрами "+ 3312";
після цифр "3330" доповнити знаками, цифрами та літерами "+ 3335АП";
додаток 5:
після цифр "2644" доповнити знаком та цифрами "+ 2645";
після цифр "3301" доповнити знаком та цифрами "+ 3302";
після цифр "3310" доповнити знаком та цифрами "+ 3312".
2. У колонці 3 рядка 41 таблиці 1 додатка 2 до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR), схваленої рішенням Правління Національного банку України від 15 лютого 2018 року № 101-рш (зі змінами), слово "(депозитні)" виключити.
3. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Наталія Іваненко) довести до відома банків України зміст цього рішення для використання в роботі.
4. Рішення набирає чинності з 13 серпня 2021 року.
ГоловаКирило ШЕВЧЕНКО
Інд. 22
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
Правління Національного банку України
Р І Ш Е Н Н Я
13.07.2021 № 327-рш
Про внесення змін до деяких розпорядчих актів Національного банку України
Відповідно до статей 7, 15, 55, 56, 58 Закону України "Про Національний банк України", статті 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою підвищення ефективності та забезпечення стабільної діяльності банків України Правління Національного банку України
вирішило:
1. Унести до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні, схваленої рішенням Правління Національного банку України від 15 грудня 2017 року № 803-рш (зі змінами), такі зміни:
1) абзац другий пункту 55 розділу X після цифр та літери "2942П" доповнити знаками, цифрами та літерами "+ 3302/К077(5)П + + 3306/R011(5)/К077(5)АП + 3308/R011(5)/К077(5)П + 3312/К077(5)П + + 3315/R011(4)/К077(5)АП +3316/R011(4)/К077(5)АП +3318/R011(4)/К077(5)П";
2) у додатках до Методики:
у колонці 3 рядка 53 таблиці додатка 1 цифри та літеру "2060/S245(1)" замінити цифрами та літерами "2060/R011(1)/S245(1)";
додаток 3:
після цифр "2644" доповнити знаком та цифрами "+ 2645";
після цифр "3301" доповнити знаком та цифрами "+ 3302";
після цифр "3310" доповнити знаком та цифрами "+ 3312";
після цифр "3330" доповнити знаками, цифрами та літерами "+ 3335АП";
додаток 5:
після цифр "2644" доповнити знаком та цифрами "+ 2645";
після цифр "3301" доповнити знаком та цифрами "+ 3302";
після цифр "3310" доповнити знаком та цифрами "+ 3312".

30 днiв передплати безкоштовно!