• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Технічного завдання для здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України в 2023 році

Національний банк України  | Рішення від 16.05.2023 № 189-рш
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Рішення
 • Дата: 16.05.2023
 • Номер: 189-рш
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Рішення
 • Дата: 16.05.2023
 • Номер: 189-рш
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
Правління Національного банку України
Р І Ш Е Н Н Я
16.05.2023 № 189-рш
Про затвердження Технічного завдання для здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України в 2023 році
Відповідно до статей 6, 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 66, 67 та 70 Закону України "Про банки і банківську діяльність", пункту 9 розділу III Правил здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України в 2023 році, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25 квітня 2023 року № 56 (далі - Правила здійснення оцінки стійкості банків), Правління Національного банку України
вирішило:
1. Затвердити Технічне завдання для здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України в 2023 році (далі - Технічне завдання), що додається.
2. Банкам, перелік яких наведено в додатку до цього рішення, для забезпечення виконання вимог Правил здійснення оцінки стійкості банків забезпечити проведення Національним банком України (далі - Національний банк) оцінки стійкості згідно з Технічним завданням.
3. Департаменту інспектування (Андрій Казак):
1) до 01 жовтня 2023 року згідно з Технічним завданням здійснити перший етап оцінки стійкості банків, зазначених у додатку до цього рішення, шляхом проведення позапланових інспекційних перевірок;
2) подати Департаменту ризик-менеджменту (Сергій Демиденко) отримані на першому етапі оцінки стійкості банків документи та інформацію для здійснення перевірки оцінки вартості майна згідно з Технічним завданням;
3) подати на розгляд департаментів інтегрованого нагляду за банками (Андрій Котюжинський) та фінансової стабільності (Первін Дадашова):
перелік активів, відібраних згідно з Технічним завданням;
Звіт про результати першого етапу оцінки стійкості банку разом з таблицями, складеними згідно з Технічним завданням.
4. Департаментам методології регулювання діяльності банків (Оксана Присяженко), фінансової стабільності (Первін Дадашова), інтегрованого нагляду за банками (Андрій Котюжинський) до 01 вересня 2023 року для здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України в 2023 році подати на затвердження Правління Національного банку зміни до Технічного завдання щодо його доповнення моделлю стрес-тестування, базовим макроекономічним сценарієм, граничними значеннями нормативів достатності капіталу для визначення необхідних рівнів нормативів достатності капіталу банків за результатами оцінки їх стійкості із застосуванням стрес-тестування.
5. Департаментам інтегрованого нагляду за банками (Андрій Котюжинський) та фінансової стабільності (Первін Дадашова):
1) здійснити в 2023 році згідно з Технічним завданням другий і третій етапи оцінки стійкості банків;
2) погодити поданий Департаментом інспектування (Андрій Казак) перелік активів, відібраних згідно з Технічним завданням, або надати пропозиції до нього.
6. Департаменту ризик-менеджменту (Сергій Демиденко) за запитом департаментів інспектування (Андрій Казак), інтегрованого нагляду за банками (Андрій Котюжинський) та фінансової стабільності (Первін Дадашова) у межах проведення оцінки стійкості, погодження програм капіталізації/реструктуризації банків та контролю за їх виконанням:
1) здійснювати верифікацію звітів суб'єктів оціночної діяльності про оцінку майна та внутрішньобанківських документів про оцінку майна, складених оцінювачами майна - працівниками банку;
2) організовувати отримання рецензії Фонду державного майна України на звіт суб'єкта оціночної діяльності про оцінку майна (крім звіту суб'єкта оціночної діяльності з експертної грошової оцінки земельної ділянки), якщо за результатами верифікації такого звіту виявлені недоліки, що суттєво вплинули на достовірність оцінки вартості майна.
7. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Оксана Присяженко) довести зміст цього рішення до відома банків, перелік яких наведено в додатку до цього рішення.
8. Рішення набирає чинності з дня його прийняття.
9. Рішення втрачає чинність з 01 квітня 2026 року.
ГоловаАндрій ПИШНИЙ
Інд. 22
Додаток
до рішення Правління
Національного банку України
16 травня 2023 року № 189-рш
Перелік банків України, щодо яких здійснюватиметься оцінка стійкості в 2023 році

з/п
Найменування банку
12
1АТ КБ "ПриватБанк"
2АТ "Ощадбанк"
3АТ "Райффайзен Банк"
4АТ "СЕНС БАНК"
5АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"
6АТ "ПУМБ"
7АТ "Укрексімбанк"
8АБ "УКРГ АЗБАНК"
9АТ "ОТП БАНК"
10АТ "УКРСИББАНК"
11АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
12АТ "КРЕДОБАНК"
13АТ "А-БАНК"
14АТ "ТАСКОМБАНК"
15АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"
16Акціонерний банк "Південний"
17АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
18ПАТ "БАНК ВОСТОК"
19ПАТ "МТБ БАНК"
20АТ "ПРАВЕКС БАНК"
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Правління
Національного банку України
16 травня 2023 року № 189-рш
Технічне завдання для здійснення оцінки стійкості банків і
банківської системи України в 2023 році
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ )