• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні

Національний банк України  | Рішення від 16.05.2023 № 188-рш
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Рішення
 • Дата: 16.05.2023
 • Номер: 188-рш
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Рішення
 • Дата: 16.05.2023
 • Номер: 188-рш
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
Правління Національного банку України
Р І Ш Е Н Н Я
16.05.2023 № 188-рш
Про внесення змін до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні
Відповідно до статей 7, 15, 55, 56, 58 Закону України "Про Національний банк України" та статті 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою приведення розпорядчого акта у відповідність до вимог нормативноправового акта Національного банку України Правління Національного банку України вирішило:
1. Унести до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні, схваленої рішенням Правління Національного банку України від 15 грудня 2017 року № 803-рш (зі змінами), такі зміни:
1) в абзацах дванадцятому, двадцять шостому, тридцять восьмому пункту 6 розділу II цифри "2023" замінити цифрами "2024";
2) в абзаці дев'ятнадцятому пункту 14 розділу III цифри "2023" замінити цифрами "2024".
2. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Оксана Присяженко) довести зміст цього рішення до відома банків України для використання в роботі.
3. Рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його прийняття.
ГоловаАндрій ПИШНИЙ
Інд. 22
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)