• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Застосовуються нові форми податкової звітності!

Державна податкова служба України | Розяснення від 20.01.2023
Реквізити
  • Видавник: Державна податкова служба України
  • Тип: Розяснення
  • Дата: 20.01.2023
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Державна податкова служба України
  • Тип: Розяснення
  • Дата: 20.01.2023
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
РОЗ'ЯСНЕННЯ
від 20.01.2023
Застосовуються нові форми податкової звітності!
У Головному управлінні ДПС у Житомирській області нагадують про застосування нових форм деякої податкової звітності.
Податкова декларація з податку на прибуток підприємств
Нова форма податкової декларації з податку на прибуток підприємств діє згідно з Наказом Міністерства фінансів України від 13.09.2022 №274 "Про затвердження змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств", чинним з 18.11.2022.
Зміни внесено з метою приведення форми декларації до положень Податкового кодексу України щодо спеціального режиму оподаткування резидентами Дія.Сіті за особливими умовами.
Першим звітним періодом є 2022 календарний рік.
Податкова декларація про майновий стан і доходи
Відтак форма декларації про майновий стан і доходи має нові додатки:
Додаток Ф4 - розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, оподатковуваних доходів від продажу протягом звітного (податкового) року об'єкта(ів) нерухомого та/або рухомого майна;
Додаток МПЗ - розрахунок загального мінімального податкового зобов'язання за податковий (звітний) рік, що розраховується фізичним особами - підприємцями (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) - власниками, орендарями, користувачами на інших умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь.
Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Нова форма податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, діє згідно з Наказом Міністерства фінансів України від 10.11.2022 №371 "Про внесення змін до форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки", чинним з дня офіційного опублікування.
Наказом затверджується нова форма Податкової декларації, в якій передбачені місця для зазначення коду Кодифікатора (КАТОТТГ), інформації щодо адреси місць розташування об'єктів оподаткування, строку користування податковою пільгою у звітному періоді, виокремлення нарахованих до збільшення сум податкового зобов'язання.
З метою зменшення помилок (розбіжностей) при поданні уточнюючих податкових декларацій, забезпечення спрощення ведення автоматизованого обліку та аналізу поданих документів, як з боку платників, так і контролюючих органів, а також розширення надалі сервісного обслуговування платників запроваджується позиція "Реєстраційний номер декларації в контролюючому органі, яка уточнюється".
Податкова декларація з плати за землю
Вказаним наказом викладено в новій редакції Податкову декларацію з плати за землю, яка повинна подаватись з 2023 року.
Основні зміни:
- за наявності у платника податку кількох об'єктів оподаткування, що знаходяться на території адміністративно-територіальних одиниць, що входять до складу різних територіальних громад, а отже, відповідають різним кодам за КАТОТТГ адміністративно-територіальних одиниць, якщо такі адміністративно-територіальні одиниці обслуговуються одним податковим органом, то кількість податкових Декларацій має відповідати кількості адміністративно-територіальних одиниць;
- у колонці "Категорія земельних ділянок" розділу І "Розрахунок суми земельного податку" Декларації зазначається інформація щодо категорії / цільового призначення земельних ділянок, яка має відповідати інформації, що зазначена у документах, які засвідчують право власності / користування земельними ділянками;
- у колонці "Нормативна грошова оцінка" розділу І "Розрахунок суми земельного податку" та розділу ІІ "Розрахунок суми орендної плати" Декларації вказується нормативна грошова оцінка з урахуванням кумулятивної величини коефіцієнта індексації, який застосовується з дати останньої затвердженої нормативної грошової оцінки: в разі проведення оцінки земельної ділянки - зазначається оцінка одиниці площі земельної ділянки, якщо оцінку не проведено - зазначається оцінка одиниці площі ріллі по АР Крим або по області.