Про надання розяснень з питань фінансового моніторингу

Національний банк України Лист від 20.07.2021 №25-0006/65537
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Лист

Дата 20.07.2021

Номер 25-0006/65537

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЛИСТ
20.07.2021 № 25-0006/65537
Асоціація фінансових інституцій
Про надання роз'яснень з питань фінансового моніторингу
Національний банк України (далі - Національний банк) розглянув лист Асоціації фінансових інституцій від 15.06.2021 № 01-97 щодо практичного застосування норм Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон), Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку від 28.07.2020 № 107 (далі - Положення № 107), та повідомляє таке.
Як визначено у частині четвертій статті 11 Закону, ідентифікація та верифікація клієнта здійснюються до встановлення ділових відносин, вчинення правочинів (крім випадків, передбачених цим Законом), проведення фінансової операції, відкриття рахунка.
Порядок здійснення установою1 ідентифікації, верифікації клієнта (представника клієнта) наведений у додатку 2 до Положення № 107.
Відповідно до пункту 4 додатку 2 до Положення № 107 установа під час розроблення процедур ідентифікації та верифікації має керуватися ризикорієнтованим підходом, дотримуючись вимог та обмежень, установлених в Положенні № 107, та враховувати те, що результатом здійснення ідентифікації та верифікації має бути:
1) однозначне встановлення особи клієнта (представника клієнта);
2) впевненість у тому, що отримані ідентифікаційні дані належать клієнту (представнику клієнта);
1 Установами є юридичні особи, визначені пунктом 3 розділу І Положення № 107
3) переконання в тому, що клієнт (представник клієнта) не є самозванцем, а дійсно є особою, якою він/вона назвався/назвалася.
Установа зобов'язана здійснювати верифікацію на підставі офіційних документів або інформації, отриманої з офіційних джерел або інших надійних джерел, визначених у додатку 1 до Положення № 107. Під час здійснення верифікації установа має перевірити (підтвердити) належність відповідній особі ідентифікаційних даних (пункт 6 додатку 2 до Положення № 107).
Згідно з пунктом 8 додатку 2 до Положення № 107 установа забезпечує перевірку відповідності оформлення офіційних документів вимогам законодавства України та їх чинності (дійсності), а також ужиття інших заходи з метою мінімізації ризику використання підробок та документів з ознаками фальсифікації під час ідентифікації та верифікації.
Ідентифікаційні дані клієнта - фізичної особи, щодо яких установа здійснює верифікацію такої особи, визначені в пункті 9 додатка 2 до Положення № 107.
Також, у додатку 2 до Положення № 107 визначені повноцінні та спрощені способи верифікації клієнта - фізичної особи, які передбачають, зокрема отримання установою ідентифікаційних даних фізичної особи за допомогою системи BankID Національного банку України (далі - Система BankID НБУ).
Так, повноцінний спосіб верифікації клієнта - фізичної особи з використанням Системи BankID НБУ зазначений у підпункті 1 пункту 30 додатку 2 до Положення № 107, згідно з яким установа може здійснити верифікацію клієнта - фізичної особи за допомогою Системи BankID НБУ в такому порядку:
отримати ідентифікаційні дані такої фізичної особи за допомогою засобів Системи BankID НБУ;
отримати від фізичної особи копію ідентифікаційного документа (копії сторінок ідентифікаційного документа, що містять ідентифікаційні дані), на яку накладений кваліфікований електронний підпис (далі - КЕП) клієнта;
здійснити перевірку ідентифікаційних даних, що містяться в копії ідентифікаційного документа, КЕП та файлі, отриманому за допомогою Системи BankID НБУ від банку, що є абонентом-ідентифікатором, на їх відповідність.
Звертаємо увагу, що установа може вважати верифікацію клієнта - фізичної особи завершеною лише за умови здійснення нею успішної перевірки відповідності отриманих ідентифікаційних даних (останній абзац пункту 30 додатку 2 до Положення № 107).
У свою чергу, спрощений спосіб верифікації клієнта - фізичної особи з використанням Системи BankID НБУ передбачає одночасне дотримання установою визначених пунктом 32 додатка 2 до Положення № 107 умов, що дозволяє установі скористатися зазначеним в підпункті 2 пункту 31 додатка 2 до Положення № 107 правом отримати через Систему BankID НБУ ідентифікаційні дані такої фізичної особи.
Ураховуючи зазначене, установи можуть самостійно обирати способи верифікації клієнта - фізичної особи з використанням Системи BankID НБУ, передбачені Положенням № 107. При цьому, установа має керуватися ризикорієнтованим підходом, дотримуючись вимог та обмежень, установлених в Положенні № 107, у тому числі зазначених у пунктах 4, 6, 8 додатку 2 до Положення № 107, з метою однозначного встановлення особи клієнта (представника клієнта); впевненості у тому, що отримані ідентифікаційні дані належать клієнту (представнику клієнта); переконання в тому, що клієнт (представник клієнта) не є самозванцем, а дійсно є особою, якою він/вона назвався/назвалася.
Водночас зазначаємо, що порядок дій, який забезпечує здійснення всіх заходів з належної перевірки клієнта (зокрема заходів з ідентифікації та верифікації) має бути визначений у внутрішніх документах установи з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (підпункт 2 пункту 23 розділу ІІІ Положення № 107).
Установа документує проведення належної перевірки клієнта (зокрема заходів з ідентифікації та верифікації) та прийняті установою рішення в спосіб, що дасть змогу продемонструвати їх належне здійснення та обґрунтованість, та зберігає відповідні документи та/або інформацію у справі клієнта протягом строків, визначених Законом (пункт 23 додатку 1 до Положення № 107).
Насамкінець зазначаємо, що згідно абзацом шостим частини сімнадцятої статті 11 Закону у разі здійснення агентом ідентифікації та верифікації клієнтів, а також у разі використання суб'єктом первинного фінансового моніторингу інформації, отриманої від третьої особи відповідно до абзацу третього цієї частини, відповідальність за здійснення належної перевірки клієнта несе такий суб'єкт первинного фінансового моніторингу.
Директор Департаменту фінансового моніторингуОлексій БЕРЕЖНИЙ
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЛИСТ
20.07.2021 № 25-0006/65537
Асоціація фінансових інституцій
Про надання роз'яснень з питань фінансового моніторингу
Національний банк України (далі - Національний банк) розглянув лист Асоціації фінансових інституцій від 15.06.2021 № 01-97 щодо практичного застосування норм Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон), Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку від 28.07.2020 № 107 (далі - Положення № 107), та повідомляє таке.
Як визначено у частині четвертій статті 11 Закону, ідентифікація та верифікація клієнта здійснюються до встановлення ділових відносин, вчинення правочинів (крім випадків, передбачених цим Законом), проведення фінансової операції, відкриття рахунка.
Порядок здійснення установою1 ідентифікації, верифікації клієнта (представника клієнта) наведений у додатку 2 до Положення № 107.
Відповідно до пункту 4 додатку 2 до Положення № 107 установа під час розроблення процедур ідентифікації та верифікації має керуватися ризикорієнтованим підходом, дотримуючись вимог та обмежень, установлених в Положенні № 107, та враховувати те, що результатом здійснення ідентифікації та верифікації має бути:
1) однозначне встановлення особи клієнта (представника клієнта);
2) впевненість у тому, що отримані ідентифікаційні дані належать клієнту (представнику клієнта);
1 Установами є юридичні особи, визначені пунктом 3 розділу І Положення № 107
3) переконання в тому, що клієнт (представник клієнта) не є самозванцем, а дійсно є особою, якою він/вона назвався/назвалася.

30 днiв передплати безкоштовно!