Щодо відображення у податковій звітності внутрішніх державних позик

Державна податкова служба України Індивідуальна податкова консультація від 23.11.2021 №4442/ІПК/99-00-21-02-01-06
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 23.11.2021

Номер 4442/ІПК/99-00-21-02-01-06

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
23.11.2021 N 4442/ІПК/99-00-21-02-01-06
Державна податкова служба України розглянула звернення товариства щодо відображення у податковій звітності внутрішніх державних позик та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
Як зазначено у зверненні, практична необхідність отримання податкової консультації пов'язана із складністю застосування положень Кодексу у зв'язку з набранням чинності Закону України від 19 червня 2020 року N 738-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів" (далі - Закон), яким у новій редакції викладено закони України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", "Про товарні біржі".
У платника виникає питання щодо відображення у додатку ЦП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств операцій з придбання та погашення облігацій внутрішніх державних позик України у 2021 році та наступних звітних періодах.
Відповідно до пп. 14.1.44-1 п. 14.1 ст. 14 Кодексу державні цінні папери - облігації внутрішніх і зовнішніх державних позик та казначейські зобов'язання України, розміщені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику та/або реалізує державну бюджетну політику у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом.
Згідно з частиною другою та третьою ст. 16 Закону державні облігації України поділяються на облігації внутрішньої державної позики України та облігації зовнішніх державних позик України. Зокрема, облігації внутрішньої державної позики України - це цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішніх ринках капіталу і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їхньої номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій. Номінальна вартість облігацій внутрішньої державної позики України може бути визначена в іноземній валюті.
Об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу (пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу).
Різниці щодо операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, які враховуються при визначенні фінансового результату до оподаткування передбачені п. 141.2 ст. 141 Кодексу.
Відповідно до пп. 141.2.1 п. 141.2 ст. 141 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму від'ємного фінансового результату від продажу або іншого відчуження цінних паперів, відображеного в складі фінансового результату до оподаткування звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.
Підпунктом 141.2.2 п. 141.2 ст. 141 Кодексу передбачено, що фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму позитивного фінансового результату від продажу або іншого відчуження цінних паперів, відображеного у складі фінансового результату до оподаткування звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.
Платники податку окремо визначають загальний фінансовий результат за операціями з продажу або іншого відчуження цінних паперів звітного періоду відповідно до національних або міжнародних стандартів фінансової звітності (пп. 141.2.3 п. 141.2 ст. 141 Кодексу).
У разі якщо за результатами звітного періоду отримано від'ємний загальний фінансовий результат від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів (загальна сума збитків від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів з урахуванням суми від'ємного фінансового результату від таких операцій та/або від'ємного загального результату переоцінки цінних паперів, не врахованих у попередніх податкових (звітних) періодах, перевищує загальну суму прибутків від таких операцій), сума такого від'ємного значення загального фінансового результату за операціями з продажу або іншого відчуження цінних паперів зменшує загальний фінансовий результат від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів наступних податкових (звітних) періодів, що наступають за податковим (звітним) періодом виникнення зазначеного від'ємного значення фінансового результату (пп. 141.2.4 п. 141.2 ст. 141 Кодексу).
Якщо за результатами звітного періоду платником податку отримано позитивний загальний фінансовий результат від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів (загальна сума прибутків від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів перевищує загальну суму збитків від таких операцій з урахуванням суми від'ємного фінансового результату від таких операцій та/або від'ємного загального результату переоцінки цінних паперів, не врахованих у попередніх податкових (звітних) періодах), сума позитивного загального фінансового результату від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів збільшує фінансовий результат до оподаткування податкового (звітного) періоду платника податку (пп. 141.2.5 п. 141.2 ст. 141 Кодексу).
У додатку ЦП до рядків 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 р. N 897(із змінами та доповненнями), дохід від продажу та інших способів відчуження цінних паперів, зокрема, облігацій внутрішніх державних позик, відображається у рядку 01.3 та у складі рядка 01. Витрати, пов'язані з придбанням цінних паперів, зокрема, облігацій внутрішніх державних позик, відображаються у рядку 02.3 та у складі рядка 02.
Фінансовий результат від продажу та інших способів відчуження цінних паперів відображається у рядку 4.1.4 РІ, який розраховується за формулою (рядок 01 - рядок 02 - рядок 03 - рядок 04), де:
рядок 01 - дохід від продажу та інших способів відчуження цінних паперів;
рядок 02 - витрати, пов'язані з придбанням цінних паперів;
рядок 03 - від'ємне значення фінансового результату за операціями з цінними паперами попереднього звітного року;
рядок 04 - від'ємний загальний результат переоцінки цінних паперів, не врахований у попередніх податкових періодах.
Позитивне значення рядка 4.1.4 РІ переноситься до рядка 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.
Водночас, згідно з пп. 141.2.6 п. 141.2 ст. 141 Кодексу положення п. 141.2 ст. 141 Кодексу не поширюються, зокрема, на операції платників податку з розміщення, погашення, викупу та наступного продажу, конвертації цінних паперів власного випуску, а також векселедавців, заставодавців та інших осіб, що видали неемісійний цінний папір, під час видачі та погашення таких цінних паперів.
Таким чином, операції з придбання та погашення облігацій внутрішніх державних позик відображаються платником податку на прибуток при формуванні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку. Різниці за такими операціями для коригування фінансового результату до оподаткування податком на прибуток підприємств не виникають, і тому такі операції не підлягають відображенню у додатку ЦП.
Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
23.11.2021 N 4442/ІПК/99-00-21-02-01-06
Державна податкова служба України розглянула звернення товариства щодо відображення у податковій звітності внутрішніх державних позик та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
Як зазначено у зверненні, практична необхідність отримання податкової консультації пов'язана із складністю застосування положень Кодексу у зв'язку з набранням чинності Закону України від 19 червня 2020 року N 738-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів" (далі - Закон), яким у новій редакції викладено закони України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", "Про товарні біржі".
У платника виникає питання щодо відображення у додатку ЦП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств операцій з придбання та погашення облігацій внутрішніх державних позик України у 2021 році та наступних звітних періодах.
Відповідно до пп. 14.1.44-1 п. 14.1 ст. 14 Кодексу державні цінні папери - облігації внутрішніх і зовнішніх державних позик та казначейські зобов'язання України, розміщені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику та/або реалізує державну бюджетну політику у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом.
Згідно з частиною другою та третьою ст. 16 Закону державні облігації України поділяються на облігації внутрішньої державної позики України та облігації зовнішніх державних позик України. Зокрема, облігації внутрішньої державної позики України - це цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішніх ринках капіталу і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їхньої номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій. Номінальна вартість облігацій внутрішньої державної позики України може бути визначена в іноземній валюті.

30 днiв передплати безкоштовно!