Про надання розяснення

Державна фіскальна служба України Лист від 12.02.2019 №4417/7/99-99-08-01-01-17
Остання редакція від 12.02.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Лист

Дата 12.02.2019

Номер 4417/7/99-99-08-01-01-17

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
12.02.2019 N 4417/7/99-99-08-01-01-17
Головним управлінням ДФС в областях та місті Києві,
Головному управлінню ДФС у Херсонській області,
АР Крим та м. Севастополі
Державна фіскальна служба України повідомляє, що 07.02.2019 р. набули чинності закони України від 15 травня 2018 року N 2418-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій" та від 21 червня 2018 року N 2473-VIII "Про валюту і валютні операції", відповідно до яких юридичні особи - нерезиденти набули право відкривати рахунки в банках України.
Національний банк України листом від 07.02.2019 р. N 57-0007/7109 рекомендував банкам керуватися, зокрема, таким.
Банки відкривають рахунки юридичним особами - нерезидентам та представництвам юридичних осіб - нерезидентів в Україні (у тому числі представництву іноземного інвестора за угодою про розподіл продукції на території України) за умови подання копії документа про взяття їх на облік у контролюючих органах. Ця вимога не застосовується під час відкриття рахунків іноземним інвесторам (фізичних і юридичних осіб, банків), номінальних утримувачів та кореспондентських рахунків, які відкриваються банкам - нерезидентам в банках України.
Банк зобов'язаний надіслати повідомлення до відповідного контролюючого органу про відкриття або закриття рахунку платника податків клієнта банку та проводити видаткові операції за рахунком такого клієнта в порядку, визначеному статтею 69 Податкового кодексуУкраїни.
Враховуючи викладене, ДФС рекомендує керуватись таким.
Взяття на облік іноземної компанії, організації, що планує відкрити рахунок в банку або іншій фінансовій установі України та яка не має майнових прав на нерухомість та землю в Україні, здійснюється у контролюючому органі за місцезнаходженням банку або іншої фінансової установи на підставі поданих до такого органу документів, визначених в абзацах другому, третьому та п'ятому пункту 4.4 розділу IV Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. N 1588 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22.04.2014 р. N 462), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.05.2014 р. за N 503/25280, зі змінами (далі - Порядок обліку).
А саме для взяття на облік зазначена іноземна компанія, організація подає такі документи:
заяву за формою N 1-ОПП (у розділі 9 заяви замість даних про керівника зазначаються дані про представника);
копію витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, виданого в країні реєстрації іноземної компанії, організації та легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України що супроводжується нотаріально засвідченим перекладом українською мовою (крім дипломатичних місій);
копії документів (з пред'явленням оригіналів), якими підтверджуються повноваження представника платника податку та відомості, зазначені у заяві.
Звертаємо увагу, що обов'язковим є отримання від заявника та внесення до облікових даних відомостей про ідентифікаційний номер нерезидента у країні його реєстрації. Такі дані повинні бути підтверджені документально (у витягу, свідоцтві про реєстрацію в іноземній країні або іншим належним документом).
Під час взяття на облік іноземній компанії, організації присвоюється реєстраційний (обліковий) номер платника податків.
Не пізніше наступного робочого дня після взяття на облік іноземній компанії, організації видається довідка про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру, за формою N 34-ОПП, у якій після рядка "(найменування та код контролюючого органу)" зазначається "як іноземна компанія, що планує відкрити рахунок в банку".
З метою недопущення подвійного обліку під час взяття на облік іноземної компанії, організації, що планує відкрити рахунок в банку або іншій фінансовій установі України, контролюючому органу необхідно пересвідчитись, що така іноземна компанія, організація не перебуває на обліку в інших контролюючих органах (у тому числі, не взята на облік, відповідно до пункту 4.4 розділу IV Порядку обліку).
В. о. заступника ГоловиЄ. Бамбізов
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
12.02.2019 N 4417/7/99-99-08-01-01-17
Головним управлінням ДФС в областях та місті Києві,
Головному управлінню ДФС у Херсонській області,
АР Крим та м. Севастополі
Державна фіскальна служба України повідомляє, що 07.02.2019 р. набули чинності закони України від 15 травня 2018 року N 2418-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій" та від 21 червня 2018 року N 2473-VIII "Про валюту і валютні операції", відповідно до яких юридичні особи - нерезиденти набули право відкривати рахунки в банках України.
Національний банк України листом від 07.02.2019 р. N 57-0007/7109 рекомендував банкам керуватися, зокрема, таким.
Банки відкривають рахунки юридичним особами - нерезидентам та представництвам юридичних осіб - нерезидентів в Україні (у тому числі представництву іноземного інвестора за угодою про розподіл продукції на території України) за умови подання копії документа про взяття їх на облік у контролюючих органах. Ця вимога не застосовується під час відкриття рахунків іноземним інвесторам (фізичних і юридичних осіб, банків), номінальних утримувачів та кореспондентських рахунків, які відкриваються банкам - нерезидентам в банках України.
Банк зобов'язаний надіслати повідомлення до відповідного контролюючого органу про відкриття або закриття рахунку платника податків клієнта банку та проводити видаткові операції за рахунком такого клієнта в порядку, визначеному статтею 69 Податкового кодексуУкраїни.
Враховуючи викладене, ДФС рекомендує керуватись таким.

30 днiв передплати безкоштовно!