Щодо порядку визначення кодів товарів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, які необхідно зазначати у заяві про відмову від використання пільги та при заповненні податкової накладної

Державна податкова служба України Індивідуальна податкова консультація від 09.10.2020 №4207/ІПК/99-00-05-06-02-06
Остання редакція від 09.10.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 09.10.2020

Номер 4207/ІПК/99-00-05-06-02-06

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
09.10.2020 N 4207/ІПК/99-00-05-06-02-06
Державна податкова служба України розглянула звернення, надіслане до ДПС листом Офісу великих платників податків ДПС, щодо порядку визначення кодів товарів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТ ЗЕД), які необхідно зазначати у заяві про відмову від використання пільги та при заповненні податкової накладної і, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
Як зазначено у зверненні, платник податку здійснює операції з постачання на митній території України вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД. У червні 2020 року платником податку до органу ДПС надано Заяву про відмову від використання пільги (далі - Заява) за звітний (податковий) період липень 2020 року за товарними позиціями згідно з УКТ ЗЕД, чинним на дату подання заяви. Відповідно, у липні 2020 року платник податку застосовував касовий метод визначення податкових зобов'язань з ПДВ.
У червні 2020 року платником було поставлено попередньо ввезений на митну територію України товар за товарними позиціями згідно з УКТ ЗЕД, зазначеними в Заяві. Оплата за такий товар отримана платником податку у липні 2020 року, при цьому на дату отримання оплати код такого товару згідно з УКТ ЗЕД, який було зазначено в Заяві, змінився.
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами Кодексу (пункт 1.1 статті 1 Кодексу).
Пунктом 44.1 статті 44 Кодексу визначено, що для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.
Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим пункту 44.1 статті 44 Кодексу.
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX Кодексу.
Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 Кодексу об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Кодексу.
Датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг відповідно до пункту 187.1 статті 187 Кодексу вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше (перша подія):
дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;
дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.
Відповідно до пункту 44 підрозділу 2 розділу XX Кодексу тимчасово, до 1 січня 2022 року, платники податку, які здійснюють постачання, передачу, розподіл електричної та/або теплової енергії, надають послуги із забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії", постачання вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702 та товарної підпозиції 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД, надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, визначають дату виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту за касовим методом.
Норма цього пункту поширюється на операції, за якими дата виникнення першої з подій, визначених у пункті 187.1 статті 187 та у пункті 198.2 статті 198 Кодексу, припадає на звітні (податкові) періоди до 1 січня 2022 року.
З метою застосування пункту 44 підрозділу 2 розділу XX Кодексу слід враховувати визначення терміну "касовий метод", надане підпунктом 14.1.266 пункту 14.1 статті 14 Кодексу, згідно з яким касовий метод для цілей оподаткування - метод податкового обліку, за яким дата виникнення податкових зобов'язань визначається як дата зарахування (отримання) коштів на рахунки платника податку, відкриті в установах банків та/або в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, у касу платника податків або дата отримання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) ним товарів (послуг), а дата віднесення сум податку до податкового кредиту визначається як дата списання коштів з рахунків платника податку, відкритих в установах банків, та/або в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, дата видачі з каси платника податків або дата надання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) йому товарів (послуг).
Пунктом 45 підрозділу 2 розділу XX Кодексу визначено, що тимчасово, до 1 січня 2022 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання на митній території України вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД.
Платник податків може відмовитися від використання зазначеної пільги чи зупинити її використання на один або декілька звітних (податкових) періодів шляхом подання заяви.
Правила складання податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних і їх реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) встановлено статтями 187 і 201 Кодексу. Порядок заповнення податкової накладної затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. N 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 р. за N 137/28267, зі змінами (далі - Порядок N 1307).
Пунктами 201.1 і 201.10 статті 201 Кодексу визначено, що при здійсненні операцій з постачання товарів на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений Кодексу термін.
Перелік обов'язкових реквізитів, які зазначаються у податковій накладній, визначено у підпунктах "а" - "й" пункту 201.1 статті 201 Кодексу. Одним із таких реквізитів є код товару згідно з УКТ ЗЕД (підпункт "і" пункту 201.1 статті 201 Кодексу).
Згідно з пунктом 16 Порядку N 1307 код товару згідно з УКТ ЗЕД зазначається у графі 3.1 розділу Б табличної частини податкової накладної та заповнюється на всіх етапах постачання товарів.
Законом України від 04 червня 2020 року N 674-IX "Про Митний тариф України" (далі - Закон N 674) встановлено Митний тариф України та визнано таким, що втратив чинність, Закон України "Про Митний тариф України" від 19 вересня 2013 року N 584-VII (далі - Закон N 584). Закон N 674 набрав чинності 03.07.2020 р.
Згідно зі статтею 1 Закону N 674 митний тариф України є невід'ємною частиною Закону N 674 та містить перелік ставок загальнодержавного податку - ввізного мита на товари, що ввозяться на митну територію України і систематизовані згідно з УКТ ЗЕД, складеною на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів.
Коди товарів згідно з УКТ ЗЕД (версії 2017 року), затверджені Законом N 674, застосовуються, починаючи з 03.07.2020 р.
Окремі позиції кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД (версії 2017 року), визначених у митному тарифі України, встановленому Законом N 674, відрізняються від тих кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД (версії 2012 року), які були визначені у митному тарифі України, встановленому Законом України N 584-VII, чинному до 02.07.2020 р. (включно).
Наказом Державної митної служби України від 01.07.2020 р. N 234 затверджено Перехідні таблиці від УКТ ЗЕД версії 2012 року до УКТ ЗЕД версії 2017 року, які є довідковим матеріалом для використання УКТ ЗЕД (версії 2017 року).
Щодо питань 1 і 4
Якщо платником податку, який постачає товари, перераховані у пункті 44 підрозділу 2 розділу XX Кодексу, що були попередньо ввезені на митну територію України, у червні 2020 року було подано Заяву про відмову від використання пільги у звітному (податковому) періоді липень 2020 року, та в такій Заяві зазначено товарні позиції згідно з УКТ ЗЕД версії 2012 року, то у разі отримання оплати за такі товари у липні 2020 року (після затвердження УКТ ЗЕД версії 2017 року, у якій змінено коди товарів згідно з УКТ ЗЕД, зазначені в такій Заяві), платник податку не втрачає право на відмову від застосування пільги, передбачену пунктом 45 підрозділу 2 розділу XX Кодексу.
При цьому платником податку, який відмовився від застосування пільги та використовує касовий метод визначення податкових зобов'язань, у податковій накладній, що складається починаючи з 03.07.2020 р. при отриманні коштів за товар, попередньо ввезений на митну територію України та зазначений у Заяві згідно з УКТ ЗЕД версії 2012 року, зазначається код відповідного товару згідно з УКТ ЗЕД версії 2012 року, що був вказаний у митній декларації, оформленій при його ввезенні на митну територію України.
Щодо питання 3
Оскільки за такими товарами платник податку подав Заяву про відмову від використання пільги у звітному періоді липень 2020 року, то за операціями з постачання товарів, зазначених у такій Заяві, у такому звітному періоді податкові зобов'язання з ПДВ визначаються за касовим методом, та на дату отримання від покупця коштів в оплату таких товарів податкова накладна складається із застосуванням ставки ПДВ 20 відсотків.
Щодо питання 2
Якщо платник податку починаючи з 03.07.2020 р. планує постачати товари, що були ввезені на митну територію України до зазначеної дати із застосуванням коду згідно з УКТ ЗЕД версії 2012 року, то у Заяві про відмову від податкової пільги, що подається до контролюючого органу щодо таких товарів, необхідно зазначати коди таких товарів згідно з УКТ ЗЕД, які були вказані у відповідних митних деклараціях, оформлених при ввезенні таких товарів на митну територію України.
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
09.10.2020 N 4207/ІПК/99-00-05-06-02-06
Державна податкова служба України розглянула звернення, надіслане до ДПС листом Офісу великих платників податків ДПС, щодо порядку визначення кодів товарів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТ ЗЕД), які необхідно зазначати у заяві про відмову від використання пільги та при заповненні податкової накладної і, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
Як зазначено у зверненні, платник податку здійснює операції з постачання на митній території України вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД. У червні 2020 року платником податку до органу ДПС надано Заяву про відмову від використання пільги (далі - Заява) за звітний (податковий) період липень 2020 року за товарними позиціями згідно з УКТ ЗЕД, чинним на дату подання заяви. Відповідно, у липні 2020 року платник податку застосовував касовий метод визначення податкових зобов'язань з ПДВ.
У червні 2020 року платником було поставлено попередньо ввезений на митну територію України товар за товарними позиціями згідно з УКТ ЗЕД, зазначеними в Заяві. Оплата за такий товар отримана платником податку у липні 2020 року, при цьому на дату отримання оплати код такого товару згідно з УКТ ЗЕД, який було зазначено в Заяві, змінився.
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами Кодексу (пункт 1.1 статті 1 Кодексу).
Пунктом 44.1 статті 44 Кодексу визначено, що для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.
Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим пункту 44.1 статті 44 Кодексу.

30 днiв передплати безкоштовно!