Щодо податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Державна податкова служба України Індивідуальна податкова консультація від 14.09.2020 №3842/ІПК/99-00-04-05-03-06
Остання редакція від 14.09.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 14.09.2020

Номер 3842/ІПК/99-00-04-05-03-06

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
14.09.2020 N 3842/ІПК/99-00-04-05-03-06
Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула звернення щодо податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та в межах компетенції повідомляє.
Платник податків, має у власності об'єкти нерухомого майна: свинарник, будівлю для волів, склад для кормів, кормокухню.
У платника постали питання:
- чи звільняються зазначені будівлі відповідно до підпункту "ж" підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Кодексу від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
- чи підлягає сільськогосподарська діяльність платника у 2019 році під визначення "Сільськогосподарський товаровиробник" згідно абзацу одинадцятого статті 1 Закону України від 18 січня 2001 року N 2238-III "Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001 - 2004 років" та статті 1 Закону України від 23 вересня 2008 року N 575-VI "Про сільськогосподарський перепис";
- чи відноситься діяльність фізичної особи з вирощення в домашніх господарствах чи особистих селянських господарствах сільськогосподарської продукції з подальшою її реалізацією на переробні підприємства чи кінцевому споживачеві до відповідних видів діяльності розділу 1 "Сільське господарство" за КВЕД 2010.
Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, у тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості (підпункт 266.1.1 пункту 266.1 статті 266 Кодексу).
Об'єктом оподаткування податком є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, у тому числі його частка (підпункт 266.2.1 пункту 266.2 статті 266 Кодексу).
Підпунктом 14.1.1291 пункту 14.1 статті 14 Кодексу визначено, що об'єкти нежитлової нерухомості - будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду.
Згідно з підпунктом "ж" підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Кодексу не є об'єктами оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу "Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства" (код 1271) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000 (далі - Класифікатор ДК 018-2000), та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку.
Щодо віднесення сільськогосподарської діяльності платника у 2019 році до визначення "Сільськогосподарський товаровиробник" згідно абзацу одинадцятого статті 1 Закону України від 18 січня 2001 року N 2238-III "Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001 - 2004 років" та статті 1 Закону України від 23 вересня 2008 року N 575-VI "Про сільськогосподарський перепис"
Абзацом одинадцятим статті 1 Закону України від 18 січня 2001 року N 2238-III "Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 років" (далі - Закон N 2238), визначено, що сільськогосподарський товаровиробник - фізична або юридична особа, яка займається виробництвом сільськогосподарської продукції, переробкою власновиробленої сільськогосподарської продукції та її реалізацією.
Крім того, згідно із ст. 1 Закону України від 23 вересня 2008 року N 575-VI "Про сільськогосподарський перепис" виробники сільськогосподарської продукції - це юридичні особи всіх організаційно-правових форм господарювання та їх відокремлені підрозділи, фізичні особи (фізичні особи - підприємці, домогосподарства), які займаються сільськогосподарською діяльністю, передбаченою класифікацією видів економічної діяльності (далі - КВЕД), мають у володінні, користуванні або розпорядженні землі сільськогосподарського призначення чи сільськогосподарських тварин.
Продукція сільського господарства (сільськогосподарська продукція) - це продукція, що виробляється в сільському господарстві та відповідає кодам Державного класифікатора продукції та послуг (абзац восьмий ст. 1 Закону N 2238).
Коди продукції сільського господарства та пов'язані з ними послуги визначені розділом 1 секції А "Продукція сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства" Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 (далі - Класифікатор ДК 016:2010), затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 р. N 457.
Отже, фізичні особи, які займаються сільськогосподарською діяльністю, передбаченою КВЕД з урахуванням Класифікатора ДК 016:2010, мають у володінні, користуванні або розпорядженні землі сільськогосподарського призначення чи сільськогосподарських тварин, володіють та використовують будівлі, споруди, віднесені до класу "Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства" (код 1271) Класифікатора ДК 018-2000, відносяться до сільськогосподарських товаровиробників з метою визначення об'єкта оподаткування згідно підпунктом "ж" підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Кодексу.
Щодо звільнення від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, об'єктів нерухомого майна: свинарника, будівлі для волів, складу для кормів, кормокухні відповідно до підпункту "ж" підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Кодексу
Визначення належності будівлі до того чи іншого класу проводиться на підставі документів, що підтверджують їх право власності з урахуванням класифікаційних ознак та функціонального призначення такого об'єкта нерухомості згідно з Класифікатором ДК 018-2000, затвердженого наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 17.08.2000 р. N 507.
Відповідно до Класифікатора ДК 018-2000 будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності, відносяться до підрозділу "Будівлі нежитлові"група 127 "Будівлі нежитлові інші" клас 1271 "Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства".
До будівель сільськогосподарського призначення належать об'єкти нерухомості, які відповідно до Класифікатора ДК 018-2000 належать до класу 1271 "Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства", який зі свого боку включає підкласи: 1271.1 - "Будівлі для тваринництва", 1271.2 - "Будівлі для птахівництва", 1271.3 - "Будівлі для зберігання зерна", 1271.4 - "Будівлі силосні та сінажні", 1271.5 - "Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства", 1271.6 - "Будівлі тепличного господарства", 1271.7 - "Будівлі рибного господарства", 1271.8 - "Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва", 1271.9 - "Будівлі сільськогосподарського призначення інші".
Враховуючи зазначене, об'єкти нежитлової нерухомості, віднесені до класу "Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства" (код 1271) Класифікатора ДК 018-2000, які належать на праві власності юридичним та фізичним особам - сільськогосподарським товаровиробникам та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку, не є об'єктами оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з підпунктом "ж" підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Кодексу.
Щодо віднесення діяльності фізичної особи з вирощення в домашніх господарствах чи особистих селянських господарствах сільськогосподарської продукції з подальшою її реалізацією на переробні підприємства чи кінцевому споживачеві до відповідних видів діяльності розділу 1 "Сільське господарство" за КВЕД 2010
Методологічні основи та пояснення до позицій Класифікації видів економічної діяльності затверджено наказом Державного комітету статистики України від 23.12.2011 р. N 396.
Слід зауважити, що роз'яснення щодо застосування нормативно-правових актів надаються органом, що їх видав, тобто з зазначеного питання Ви можете звернутися до Державної служби статистики України.
Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
14.09.2020 N 3842/ІПК/99-00-04-05-03-06
Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула звернення щодо податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та в межах компетенції повідомляє.
Платник податків, має у власності об'єкти нерухомого майна: свинарник, будівлю для волів, склад для кормів, кормокухню.
У платника постали питання:
- чи звільняються зазначені будівлі відповідно до підпункту "ж" підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Кодексу від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
- чи підлягає сільськогосподарська діяльність платника у 2019 році під визначення "Сільськогосподарський товаровиробник" згідно абзацу одинадцятого статті 1 Закону України від 18 січня 2001 року N 2238-III "Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001 - 2004 років" та статті 1 Закону України від 23 вересня 2008 року N 575-VI "Про сільськогосподарський перепис";
- чи відноситься діяльність фізичної особи з вирощення в домашніх господарствах чи особистих селянських господарствах сільськогосподарської продукції з подальшою її реалізацією на переробні підприємства чи кінцевому споживачеві до відповідних видів діяльності розділу 1 "Сільське господарство" за КВЕД 2010.
Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, у тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості (підпункт 266.1.1 пункту 266.1 статті 266 Кодексу).
Об'єктом оподаткування податком є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, у тому числі його частка (підпункт 266.2.1 пункту 266.2 статті 266 Кодексу).

30 днiв передплати безкоштовно!