• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Щодо документального оформлення закупівлі продукції на ринках у фізичних осіб, не зареєстрованих субєктами підприємницької діяльності

Міністерство фінансів України  | Лист від 30.07.2004 № 31-03430-03-29/13806
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Лист
 • Дата: 30.07.2004
 • Номер: 31-03430-03-29/13806
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Лист
 • Дата: 30.07.2004
 • Номер: 31-03430-03-29/13806
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Л И С Т
30.07.2004 N 31-03430-03-29/13806
Щодо документального оформлення закупівлі продукції на ринках у фізичних осіб, не зареєстрованих суб'єктами підприємницької діяльності
Міністерство фінансів України розглянуло <...> лист щодо надання роз'яснень з питань документального оформлення закупівлі продукції на ринках у фізичних осіб, не зареєстрованих суб'єктами підприємницької діяльності, і повідомляє.
Відповідно до статті 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинний документ, згідно із зазначеним Законом, має містити такі обов'язкові реквізити: назву документа; дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.
З метою вироблення методики бухгалтерського обліку господарських операцій із урахуванням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у сфері громадського харчування і побутових послуг Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України видано наказ від 17.06.2003 р. N 157 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у сфері громадського харчування і побутових послуг, гармонізованих з міжнародними стандартами". Цим наказом затверджена форма закупівельного акта, яку можна використовувати при оформленні закупівлі продукції на ринках у фізичних осіб, не зареєстрованих суб'єктами підприємницької діяльності.
Стосовно доцільності ведення журналу реєстрації закупівельних актів, зазначаємо, що Методичними рекомендаціями по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами, затвердженими відповідним наказом Міністерства фінансів України від 25.06.2003 р. N 422, малі підприємства при застосуванні простої форми бухгалтерського обліку дані первинних документів про господарські операції заносять у хронологічній послідовності до Журналу обліку господарських операцій.
Заступник міністра В.Чалий