• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Повернення помилково сплаченого в бюджет ПДВ

Державна податкова служба України | Індивідуальна податкова консультація від 24.06.2024 № 3405/ІПК/99-00-04-02-03/ІПК
Реквізити
 • Видавник: Державна податкова служба України
 • Тип: Індивідуальна податкова консультація
 • Дата: 24.06.2024
 • Номер: 3405/ІПК/99-00-04-02-03/ІПК
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Державна податкова служба України
 • Тип: Індивідуальна податкова консультація
 • Дата: 24.06.2024
 • Номер: 3405/ІПК/99-00-04-02-03/ІПК
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
24.06.2024 № 3405/ІПК/99-00-04-02-03/ІПК
Повернення помилково сплаченого в бюджет ПДВ
Державна податкова служба України за результатами розгляду звернення Товариства щодо застосування норми пункту 43.4-1 статті 43 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) у разі повернення помилково сплачених коштів, які не є податковим зобов'язанням з податку на додану вартість (далі - ПДВ), керуючись статтею 52 Кодексу, повідомляє.
Як зазначено у зверненні, Товариство, маючи намір поповнити рахунок у системі електронного адміністрування ПДВ (далі - СЕА ПДВ), помилково перерахувало кошти на бюджетний розрахунковий рахунок для сплати штрафних санкцій в сумі гривень згідно з платіжною інструкцією №__. На даний момент Товариство не має податкового боргу з ПДВ і має намір повернути на свій розрахунковий рахунок помилково сплачену суму коштів.
Враховуючи вищевикладене, Товариство просить надати індивідуальну податкову консультацію з питання щодо застосування норми пункту 43.4-1 статті 43 Кодексу у разі повернення помилково сплачених коштів, які не є податковим зобов'язанням з ПДВ.
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами Кодексу (пункт 1.1 статті 1 Кодексу).
Підпунктом 14.1.115 пункту 14.1 статті 14 Кодексу визначено, що надміру сплачені грошові зобов'язання - це суми коштів, які на певну дату зараховані до відповідного бюджету або на єдиний рахунок понад нараховані суми грошових зобов'язань, граничний строк сплати яких настав на таку дату.
Відповідно до підпункту 14.1.39 пункту 14.1 статті 14 Кодексу грошове зобов'язання платника податків - сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету або на єдиний рахунок як податкове зобов'язання та/або інше зобов'язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючі органи, та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності та пеня.
Умови повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені визначено статтею 43 Кодексу.
Згідно з пунктом 43.1 статті 43 Кодексу помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов'язання підлягають поверненню платнику відповідно до статті 43 Кодексу та статті 301 Митного кодексу України, крім випадків наявності у такого платника податкового боргу.
Обов'язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов'язання є подання платником податків заяви про таке повернення (крім повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку з доходів фізичних осіб, які повертаються контролюючим органом на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік за результатами проведення перерахунку його загального річного оподатковуваного доходу) протягом 1 095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми та/або пені (пункт 43.3 статті 43 Кодексу).
Пунктом 43.4 статті 43 Кодексу визначено, що платник податків подає заяву про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені у довільній формі, в якій зазначає напрям перерахування коштів: на рахунок платника податків у банку, небанківському надавачу платіжних послуг; на єдиний рахунок (у разі його використання); на погашення грошового зобов'язання та/або податкового боргу з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, незалежно від виду бюджету; повернення у готівковій формі коштів у разі відсутності у платника податків рахунку в банку, небанківському надавачу платіжних послуг.
У разі повернення надміру сплачених податкових зобов'язань з ПДВ, зарахованих до бюджету з рахунку платника податку в СЕА ПДВ, у порядку, визначеному пунктом 200-1.5 статті 200-1 Кодексу, такі кошти підлягають поверненню виключно на рахунок платника в СЕА ПДВ, а в разі його відсутності на момент звернення платника податків із заявою на повернення надміру сплачених податкових зобов'язань з ПДВ чи на момент фактичного повернення коштів - шляхом перерахування на рахунок платника податків у банку, небанківському надавачу платіжних послуг (пункт 43.4-1 статті 43 Кодексу).
Пунктом 200-1.5 статті 200-1 Кодексу визначено, зокрема, що з рахунку у СЕА ПДВ платника перераховуються кошти до державного бюджету в сумі податкових зобов'язань з ПДВ, що підлягає сплаті за наслідками звітного податкового періоду.
Таким чином, з бюджетного рахунку на поточний рахунок платника в установі банку можливе повернення сум ПДВ, що обліковуються як зайво сплачені, за виключенням сум податку, зарахованих до бюджету з рахунку платника податку в СЕА ПДВ, у порядку, визначеному пунктом 200-1.5 статті 200-1 Кодексу, за умови відсутності податкового боргу.
Правила ведення в податкових органах оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування визначені Порядком ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2021 №5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.03.2021 №321/35943 (далі - Порядок №5).
Підпунктом 1 пункту 1 розділу II Порядку №5 зазначено, зокрема, що з метою обліку нарахованих і сплачених, повернутих та відшкодованих сум платежів територіальними органами ДПС відкриваються інтегровані картки платника (далі - ІКП) за кожним платником та кожним видом платежу, які мають сплачуватися такими платниками на рахунки, відкриті в розрізі адміністративно-територіальних одиниць.
ІКП містить інформацію про облікові операції та облікові показники, які характеризують стан розрахунків платника з бюджетом та фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування за відповідним видом платежу та відповідною адміністративно-територіальною одиницею.
Облік платежів ведеться в ІКП окремими обліковими операціями в хронологічному порядку. При цьому кожна операція фіксується в окремому рядку із зазначенням виду операції та дати її проведення. Інформаційна система після відображення облікової операції забезпечує автоматичне проведення в ІКП розрахункових операцій.
Отже, в ІКП погашення суми за узгодженими податковими зобов'язаннями здійснюється в порядку черговості платежів, сплачених/перерахованих до бюджету в автоматичному режимі.
Враховуючи хронологію відображення даних в ІКП з ПДВ Товариства, перераховані грошові кошти в сумі __ грн згідно з платіжною інструкцією від __.04.2024 №__, були зараховані в рахунок погашення нарахувань за податковою декларацією з ПДВ від __.04.2024 №__ в сумі __ гривень.
Довідково інформуємо, що на момент розгляду звернення відповідно до ІКП з ПДВ у Товариства наявна переплата в розмірі __ грн, яка сформована за рахунок коштів, зарахованих до бюджету з рахунку в СЕА ПДВ.
Отже, грошовими коштами в розмірі __ грн, що надійшли на бюджетний рахунок згідно з платіжною інструкцією від __.04.2024 №__, погашено податкові зобов'язання з ПДВ, задекларовані в податковій декларації з ПДВ за березень 2024 року в хронологічному порядку надходження платежів. А кошти, що надійшли на електронний рахунок платника __.04.2024 на загальну суму в розмірі __ грн, у тому числі __ грн та __ грн, що були перераховані до бюджету з рахунку платника податку в СЕА ПДВ, обліковуються як зайво сплачені, тому такі кошти підлягають поверненню виключно на електронний рахунок платника податку в СЕА ПДВ згідно з пунктом 43.4-1 статті 43 Кодексу.
Зазначаємо, що кошти, повернуті за статтею 43 Кодексу на електронний рахунок платника, не збільшують показник формули сума ПопРах на суму повернутих надміру сплачених грошових зобов'язань з податку на додану вартість та можуть бути використанні для погашення податкових зобов'язань з ПДВ наступних періодів або повернуті відповідно до додатка 4 у складі податкової декларації з ПДВ за наступний звітний період, проте зі зменшенням показника сума Накл на суму повернення.
Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (пункт 52.2 статті 52 Кодексу).