• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Які податки сплачує адвокат-ФОП з ознакою "незалежника"?

Державна податкова служба України | Індивідуальна податкова консультація від 18.06.2024 № 3297/ІПК/99-00-24-03-03/ІПК
Реквізити
 • Видавник: Державна податкова служба України
 • Тип: Індивідуальна податкова консультація
 • Дата: 18.06.2024
 • Номер: 3297/ІПК/99-00-24-03-03/ІПК
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Державна податкова служба України
 • Тип: Індивідуальна податкова консультація
 • Дата: 18.06.2024
 • Номер: 3297/ІПК/99-00-24-03-03/ІПК
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
18.06.2024 № 3297/ІПК/99-00-24-03-03/ІПК
Які податки сплачує адвокат-ФОП з ознакою "незалежника"?
Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула Ваше звернення '...' щодо практичного застосування норм податкового законодавства та в межах компетенції повідомляє.
Платник податків у своєму запиті повідомив, що зареєстрований фізичною особою - підприємцем - платником єдиного податку третьої групи за ставкою 5 відсотків та здійснює основний вид підприємницької діяльності за кодом КВЕД 69.10 - діяльність у сфері права.
Водночас взятий на облік як платник податків, а саме як фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність (адвокат).
У зв'язку з чим платник податків просить надати індивідуальну податкову консультацію з таких питань:
1. Яким чином проводити податковий облік та які податки і збори сплачувати з доходів від надання правової допомоги (здійснення адвокатської діяльності) у випадку реєстрації як фізична особа - підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності - адвокат?
2. Чи потрібно фізичній особі - підприємцю з ознакою провадження незалежної професійної діяльності вести облік та сплачувати єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) окремо як фізична особа - підприємець та окремо як адвокат, за умови ведення діяльності за одним КВЕДом (69.10)?
3. Чи може адвокат, оформлений як фізична особа - підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності, бути на єдиному податку та сплачувати останній за результатами своєї діяльності?
Відповідно до п. 2 частини першої ст. 1 Закону України від 05 липня 2012 року №5076 "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" зі змінами та доповненнями (далі - Закон №5076) адвокатською діяльністю визнається незалежна професійна діяльність адвоката зі здійснення захисту, представництва та надання інших видів правничої допомоги клієнту (п. 2 частини першої ст. 1 Закону №5076).
До інших видів правничої допомоги відносяться види адвокатської діяльності з надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань, правового супроводу діяльності клієнта, складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру, спрямованих на забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів клієнта, недопущення їх порушень, а також на сприяння їх відновленню в разі порушення (п. 6 частини першої ст. 1 Закону №5076).
Адвокат, який здійснює свою діяльність індивідуально, є самозайнятою особою (ст. 13 Закону №5076).
Згідно з пп. 14.1.226 п. 14.1 ст. 14 Кодексу самозайнята особа - платник податку, який є фізичною особою - підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником у межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності.
Незалежна професійна діяльність - це діяльність адвокатів за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою - підприємцем (за винятком випадку, передбаченого п. 65.9 ст. 65 Кодексу) та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб.
Отже, фізична особа, яка здійснює незалежну адвокатську діяльність, не може бути підприємцем у межах такої адвокатської діяльності. Адвокатська діяльність не є підприємницькою і не може здійснюватися фізичною особою - підприємцем.
Разом з тим згідно з нормами Закону №5076 та Кодексу для фізичної особи, яка провадить незалежну адвокатську діяльність, не передбачено обмежень щодо одночасного здійснення підприємницької (відмінної від адвокатської) діяльності, не забороненої законом, у разі реєстрації такої особи підприємцем.
При цьому фізична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність та одночасно провадить незалежну професійну діяльність, веде окремий облік доходів/витрат, отриманих/понесених від провадження незалежної професійної діяльності і підприємницької діяльності, та здійснює окремо розрахунки з бюджетом.
Порядок оподаткування доходів, отриманих фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, встановлено у ст. 178 Кодексу.
Оподаткування доходів фізичних осіб - підприємців - платників єдиного податку визначено главою 1 розділу XIV Кодексу.
Відповідно до п. 178.6 ст. 178 Кодексу фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов'язані вести облік доходів і витрат від такої діяльності. Облік доходів і витрат може вестися в паперовому та/або електронному вигляді, у тому числі через електронний кабінет.
Типова форма такого обліку та порядок його ведення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
Так, наказом Міністерства фінансів України від 13.05.2021 №261, який набрав чинності 16.07.2021, затверджена Типова форма, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність.
Крім того, згідно з п. 296.1 ст. 296 Кодексу фізичні особи - підприємці - платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть облік у довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів.
Облік доходів та витрат може вестися в паперовому та/або електронному вигляді. Наказом Міністерства фінансів України від 26.11.2020 №728 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року №579" з 01 січня 2021 року втратили чинність, зокрема, форма Книги обліку доходів та порядок її ведення, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 №579, та скасовано реєстрацію Книги обліку доходів у податкових органах.
Водночас зміни, запроваджені з 01.01.2021 Законом України від 14 липня 2020 року №786 IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб - підприємців" щодо форми обліку доходів у довільній формі в паперовому вигляді (зошиті, журналі тощо) чи в електронному вигляді (в електронній таблиці у файлі Excel, Word тощо)), не скасовують обов'язку дотримуватися платниками єдиного податку першої - третьої груп (неплатниками ПДВ) вимог щодо ведення обліку доходів та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів та їх належне зберігання відповідно до ст. 44 Кодексу.
Таким чином, фізична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність та одночасно провадить незалежну професійну діяльність, веде окремий облік доходів/витрат, отриманих/понесених від провадження незалежної професійної діяльності і підприємницької діяльності.
Крім того, такий платник податку подає дві податкові декларації:
- декларацію про майновий стан і доходи за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 №859 із змінами, з додатком Ф2, для відображення доходів, отриманих від незалежної професійної діяльності (подає до 01 травня року, що настає за звітним, та сплачує податок на доходи фізичних осіб та військовий збір до 1 серпня року, що настає за звітним);
- декларацію платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 №578 зі змінами, для відображення доходів, отриманих від підприємницької діяльності (3 група - подає протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного (податкового) кварталу, та сплачує єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання декларації).
Правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску, умови та порядок нарахування і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку, визначає Закон України від 08 липня 2010 року №2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон №2464).
Згідно з п. 4 частини першої ст. 4 Закону№2464 платниками єдиного внеску є фізичні особи - підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, а згідно з п. 5 - особи, які провадять незалежну професійну діяльність.
Відповідно до п. 2 частини першої ст. 7 Закону №2464 єдиний внесок для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, нараховується на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць, у якому отримано дохід (прибуток).
Для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, єдиний внесок нараховується на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом №2464. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (п. 3 частини першої ст. 7 Закону №2464).
Відповідно до частини п'ятої ст. 4 Закону №2464 особи, зазначені у п. 5 частини першої ст. 4 Закону №2464, звільняються від сплати за себе єдиного внеску за умови взяття їх на облік фізичних осіб - підприємців та провадження ними одного виду діяльності одночасно як осіб, зазначених у пунктах 4 і 5 частини першої ст. 4 Закону №2464.
Крім того, відповідно до п. 1 та 4 частини другої ст. 6 Закону №2464 платник єдиного внеску зобов'язаний своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок до податкового органу за основним місцем обліку платника єдиного внеску і подавати звітність, у тому числі про основне місце роботи працівника, про нарахування єдиного внеску в розмірах, визначених відповідно до Закону №2464, у складі звітності з податку на доходи фізичних осіб (єдиного податку) до податкового органу за основним місцем обліку платника єдиного внеску у строки та порядку, встановлені Кодексом. Форма, за якою подається звітність про нарахування єдиного внеску у складі звітності з податку на доходи фізичних осіб (єдиного податку), встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, за погодженням з Пенсійним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Таким чином, особа, яка здійснює незалежну адвокатську діяльність та одночасно перебуває на обліку як фізична особа - підприємець, з 01.01.2021 звільняється від сплати за себе єдиного внеску як за особу, яка здійснює незалежну професійну діяльність, за умови здійснення одного виду діяльності. При цьому додаток ЄСВ 1 до декларації особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, не заповнюється.
Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.