• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Зміна назви юрособи: чи буде ПК і що зазначати в ПН?

Державна податкова служба України | Індивідуальна податкова консультація від 17.06.2024 № 3284/ІПК/02-32-04-03-18
Реквізити
 • Видавник: Державна податкова служба України
 • Тип: Індивідуальна податкова консультація
 • Дата: 17.06.2024
 • Номер: 3284/ІПК/02-32-04-03-18
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Державна податкова служба України
 • Тип: Індивідуальна податкова консультація
 • Дата: 17.06.2024
 • Номер: 3284/ІПК/02-32-04-03-18
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
17.06.2024 № 3284/ІПК/02-32-04-03-18
Зміна назви юрособи: чи буде ПК і що зазначати в ПН?
Головне управління ДПС у Вінницькій області за результатами розгляду звернення Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - Товариство) щодо правомірності відображення в бухгалтерському та податковому обліку господарських операцій з метою отримання права на формування податкового кредиту та податкових зобов'язань у зв'язку зі зміною найменування юридичної особи, керуючись статтею 52 глави 3 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.
Як зазначено у зверненні, директором Товариства (попередня назва - Товариство А) 26 лютого 2024 року подано до державного реєстратора заяву про зміну найменування юридичної особи та проведено державну реєстрацію змін до відомостей, 27 лютого 2024 року сформовано виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських організацій Товариства та подано заяву - сертифікат у MEDoc про отримання електронної печатки підприємства та ключ ЕЦП директора та бухгалтера Товариства. 27 лютого 2024 року отримано електронну печатку підприємства та ЕЦП директора, 28 лютого 2024 року отримано ЕЦП бухгалтера. 28.02.2024 року подано запит на отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість та 29 лютого 2024 року отримано витяг Товариства.
З огляду на викладене, платник просить надати індивідуальну податкову консультацію з питань:
1. Яке найменування Товариства (старе/нове/подвійне) має бути зазначено в первинних документах та податкових накладних, складених 26.02.2024, для отримання права на формування податкового кредиту та податкових зобов'язань?
2. Яке найменування Товариства (старе/нове/подвійне) має бути прописано в первинних документах та податкових накладних, складених 27.02.2024 - 28.02.2024, для отримання права на формування податкового кредиту та податкових зобов'язань?
3. Чи отримає Товариство право на формування податкового кредиту на підставі податкових накладних, складених після 26.02.2024, із попередньою назвою Товариства А?
4. Які податкові наслідки зазначення в періоді 26 лютого 2024 року в бухгалтерському обліку старої назви Товариства?
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).
Статтею 5 розділу І ПКУ визначено, що поняття, правила та положення, установлені ПКУ та законами з питань митної справи, застосовуються виключно для регулювання відносин, передбачених статтею 1 розділу І ПКУ.
У разі якщо поняття, терміни, правила та положення інших актів суперечать поняттям, термінам, правилам та положенням ПКУ, для регулювання відносин оподаткування застосовуються поняття, терміни, правила та положення ПКУ.
Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку (частина друга статті 3 Закону України від 16 липня 1999 року №996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні").
Відповідно до пункту 44.1 статті 44 ПКУ для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.
Відповідно до абзацу 5 пункту 183.15 статті 183 ПКУ у разі перереєстрації у зв'язку із зміною найменування (крім перетворення) (прізвища, імені та по батькові) платника податку, який включений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), здійснюється контролюючим органом без подання заяви платником податку на підставі відомостей з ЄДР.
Відповідно до пункту 2 статті 13 Закону України від 15.05.2003 №755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (із змінами і доповненнями) технічний адміністратор Єдиного державного реєстру в день проведення реєстраційної дії забезпечує передачу до інформаційних систем, зокрема, до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, одночасно з відомостями Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію створення юридичної особи, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі.
Відповідно до пункту 4.3 розділу IV Наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість" №1130 від 14.11.2014, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.11.2014 за №1456/23233 (зі змінами) (далі - Положення №1130), до дати перереєстрації платник ПДВ використовує попередні реквізити податкової реєстрації.
Якщо зміни у даних платника ПДВ стосуються найменування юридичної особи і такі зміни не пов'язані з реорганізацією юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, а також у разі зміни прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця при використанні попередніх реквізитів податкової реєстрації такий платник ПДВ зазначає одночасно нове та попереднє найменування (прізвище, ім'я, по батькові).
Відповідно до пункту 187.1 статті 187 ПКУ датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:
а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на рахунок платника податку в банку / небанківському надавачу платіжних послуг як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг, оплата яких здійснюється електронними грошима, - дата зарахування електронних грошей платнику податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, на електронний гаманець, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;
б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку. Для документів, складених в електронній формі, датою оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку, вважається дата, зазначена у самому документі як дата його складення відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", незалежно від дати накладення електронного підпису.
Відповідно до пункту 201.1 статті 201 ПКУ на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, уповноваженої платником особи відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги" та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений цим Кодексом термін.
Відповідно до пункту 201.10 статті 201 ПКУ при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою.
Податкова накладна, складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.
Помилки в реквізитах, визначених пунктом 201.1 цієї статті (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов'язань, не можуть бути причиною неприйняття податкових накладних у електронному вигляді.
Правила складання податкової накладної (у тому числі заповнення її обов'язкових реквізитів) регулюються статтею 201 ПКУ та Порядком заповнення податкової накладної, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 №1307 (зі змінами та доповненнями), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за №137/28267 (далі - Порядок №1307).
Пунктом 201.1 статті 201 ПКУ визначено перелік обов'язкових реквізитів податкової накладної, зокрема, до яких належить повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи, або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, - як продавця товарів/послуг, так і покупця (отримувача) товарів/послуг. При цьому зазначений реквізит має відповідати формуванню у первинних документах, якими супроводжується постачання товарів/послуг.
Пунктом 198.6 статті 198 ПКУ визначено, що не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними / розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями (тимчасовими, додатковими та іншими видами митних декларацій, за якими сплачуються суми податку до бюджету при ввезенні товарів на митну територію України), іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу.
Щодо питань 1 та 2
Якщо зміни у даних платника ПДВ стосуються найменування юридичної особи і такі зміни не пов'язані з реорганізацією юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, а також у разі зміни прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця при використанні попередніх реквізитів податкової реєстрації такий платник ПДВ зазначає одночасно нове та попереднє найменування (прізвище, ім'я, по батькові). Оскільки 26 лютого 2024 року проведено державну реєстрацію змін до відомостей у зв'язку із зміною найменування Товариства, перереєстрація платника податку на додану вартість здійснена також 26 лютого 2024 року. Таким чином, у первинних документах та податкових накладних, виписаних 26 лютого 2024 року, має бути зазначено нове та попереднє найменування підприємства та у виписаних податкових накладних 27 лютого та 28 лютого 2024 року зазначено виключно нове найменування підприємства.
Щодо питань 3 та 4
Відповідно до пункту 44.1 статті 44 ПКУ для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.
Податкова накладна, складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту. Помилки в реквізитах, визначених пунктом 201.1 цієї статті (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов'язань, не можуть бути причиною неприйняття податкових накладних у електронному вигляді. Податкова накладна, в якій зазначено назву покупця, яка на дату складання такої податкової накладної не відповідає формуванню у його статутних документах, є такою, що складена з порушенням норм ПКУ, заважає ідентифікувати здійснену операцію, а також суми ПДВ за такою податковою накладною не можуть бути віднесені до податкового кредиту. З метою виправлення помилки, допущеної у заголовній частині податкової накладної у назві покупця (отримувача) товарів/послуг (при цьому індивідуальний податковий номер (покупця (отримувача) зазначений правильно), постачальник (продавець) таких товарів/послуг має право скласти згідно з Порядком №1307 на дату виявлення помилки розрахунок коригування. Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем) товарів/послуг, та після такої реєстрації є підставою для включення до податкового кредиту сум ПДВ, зазначених у податковій накладній, до якої його складено.
Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (пункт 52.2 статті 52 глави 3 розділу ІІ ПКУ).