Щодо визнання для цілей трансфертного ціноутворення операцій з відступлення права грошової вимоги за кредитним договором на користь нерезидента контрольованими операціями

Державна податкова служба України Індивідуальна податкова консультація від 07.08.2020 №3284/ІПК/99-00-05-05-02-06
Остання редакція від 07.08.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 07.08.2020

Номер 3284/ІПК/99-00-05-05-02-06

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
07.08.2020 N 3284/ІПК/99-00-05-05-02-06
Державна податкова служба України розглянула лист щодо визнання для цілей трансфертного ціноутворення операцій з відступлення права грошової вимоги за кредитним договором на користь нерезидента контрольованими операціями та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), в межах повноважень повідомляє.
За інформацією, наданою платником, у 2019 році початковий позичальник за кредитним договором з юридичною особою - нерезидентом, що зареєстрований в країні, яка включена до переліку держав (територій), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 р. N 1045(далі - Перелік N 1045), передав таку заборгованість за кредитом на товариство. В межах відступлення права вимоги було здійснено відступлення основної суми боргу та суми нарахованих і невиплачених процентів. Кредитор є пов'язаною особою з товариством - резидентом України, оскільки сума кредитного зобов'язання товариства перевищила суму власного капіталу товариства більше, ніж в 3,5 рази. Виникли питання щодо контрольованості операції з набуття кредиторської заборгованості за кредитним договором в межах основної суми боргу та нарахованих процентів за кредитом, можливий вплив цієї операції на об'єкт оподаткування податком на прибуток та який метод встановлення відповідності умов цієї операції принципу "витягнутої руки" необхідно використовувати.
Відповідно до частини "в" пп. 39.2.1.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу до контрольованих операцій зокрема відносяться господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, зареєстрованими у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 цього підпункту, або які є резидентами цих держав. Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року N 1045 (із змінами і доповненнями) визнано таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 року N 977, та затверджено новий перелік держав (територій), які відповідають критеріям, установленим пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу.
Підпунктом "г" пп. 39.2.1.4 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу встановлено, що господарською операцією для цілей трансфертного ціноутворення є всі види операцій, договорів або домовленостей, документально підтверджених або непідтверджених, що можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, зокрема фінансові операції, включаючи лізинг, участь в інвестиціях, кредитах, комісії за гарантію тощо.
Відповідно до пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу господарські операції, передбачені пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу (крім операцій, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні), визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:
річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.
Відповідно до пп. 14.1.255 п. 14.1 ст. 14 Кодексу відступлення права вимоги - операція з переуступки кредитором прав вимоги боргу третьої особи новому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу кредитору або без такої компенсації.
Підпунктом 14.1.206 п. 14.1 ст. 14 Кодексу встановлено, що проценти - дохід, який сплачується (нараховується) позичальником на користь кредитора як плата за використання залучених на визначений або невизначений строк коштів або майна. До процентів включаються, зокрема, платіж за використання коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих у кредит (пп. "а" пп. 14.1.206 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).
Відповідно до ст. 514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.
Отже, операція з відступлення права вимоги за кредитним договором (включаючи основну суму боргу за кредитом та проценти за ним) первинним кредитором нерезиденту, зареєстрованому у країні, яка включена до Переліку N 1045, підпадає під визначення контрольованої відповідно до вимог пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу з урахуванням вартісних критеріїв, встановлених пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу.
Відповідно до пп. 39.1.4 п. 39.1 ст. 39 Кодексу, встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" проводиться за методами, визначеними пунктом 39.3 цієї статті, з метою перевірки правильності, повноти нарахування та сплати податку на прибуток підприємств.
Підпунктом 39.3.2.1 п. 39.3 ст. 39 Кодексу встановлено, що відповідність умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" визначається за допомогою застосування методу трансфертного ціноутворення, який є найбільш доцільним до фактів та обставин здійснення контрольованої операції, крім випадків, коли цим Кодексом визначені вимоги щодо обов'язковості застосування конкретного методу встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки" для контрольованих операцій певного виду.
Водночас повідомляємо, що у разі виплати доходів нерезиденту із джерелом їх походження з України, зокрема у вигляді процентів, такі доходи підлягають оподаткуванню у порядку і за ставками, визначеними п. 141.4 ст. 141 Кодексу, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів, незалежно від способу виплати такого доходу, у тому числі шляхом зарахування згідно з договором уступки вимоги зобов'язання.
Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
07.08.2020 N 3284/ІПК/99-00-05-05-02-06
Державна податкова служба України розглянула лист щодо визнання для цілей трансфертного ціноутворення операцій з відступлення права грошової вимоги за кредитним договором на користь нерезидента контрольованими операціями та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), в межах повноважень повідомляє.
За інформацією, наданою платником, у 2019 році початковий позичальник за кредитним договором з юридичною особою - нерезидентом, що зареєстрований в країні, яка включена до переліку держав (територій), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 р. N 1045(далі - Перелік N 1045), передав таку заборгованість за кредитом на товариство. В межах відступлення права вимоги було здійснено відступлення основної суми боргу та суми нарахованих і невиплачених процентів. Кредитор є пов'язаною особою з товариством - резидентом України, оскільки сума кредитного зобов'язання товариства перевищила суму власного капіталу товариства більше, ніж в 3,5 рази. Виникли питання щодо контрольованості операції з набуття кредиторської заборгованості за кредитним договором в межах основної суми боргу та нарахованих процентів за кредитом, можливий вплив цієї операції на об'єкт оподаткування податком на прибуток та який метод встановлення відповідності умов цієї операції принципу "витягнутої руки" необхідно використовувати.
Відповідно до частини "в" пп. 39.2.1.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу до контрольованих операцій зокрема відносяться господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, зареєстрованими у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 цього підпункту, або які є резидентами цих держав. Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року N 1045 (із змінами і доповненнями) визнано таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 року N 977, та затверджено новий перелік держав (територій), які відповідають критеріям, установленим пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!