Щодо коригування фінансового результату до оподаткування

Державна податкова служба України Індивідуальна податкова консультація від 31.07.2020 №3164/ІПК/99-00-05-05-02-06
Остання редакція від 31.07.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 31.07.2020

Номер 3164/ІПК/99-00-05-05-02-06

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
31.07.2020 N 3164/ІПК/99-00-05-05-02-06
Державна податкова служба України розглянула лист щодо коригування фінансового результату до оподаткування відповідно до пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та, керуючись ст. 52 Кодексу, повідомляє.
Відповідно до наданої інформації, підприємство здійснює операції з нерезидентом, який зареєстрований у Федеративній Республіці Німеччина і має організаційно-правову форму GmbH& Co.KG. При цьому виникли питання щодо віднесення до контрольованих операцій операції з нерезидентом з організаційно-правовою формою GmbH& Co.KG у 2019 році та 2020 році та необхідності здійснення коригування фінансового результату до оподаткування відповідно до вимог пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу за операціями з таким нерезидентом.
Згідно із пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу.
Відповідно до абзацу четвертого пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів (крім активів з права користування за договорами оренди), робіт та послуг (крім операцій, зазначених у пункті 140.2 та підпункті 140.5.6 цього пункту, та операцій, визнаних контрольованими відповідно до статті 39 цього Кодексу), придбаних у нерезидентів, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту "г" підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи.
Вимоги пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу не застосовуються платником податку, якщо операція не є контрольованою та сума таких витрат підтверджується платником податку за цінами, визначеними за принципом "витягнутої руки" відповідно до процедури, встановленої статтею 39 цього Кодексу, але без подання звіту.
При цьому якщо ціна придбання товарів, у тому числі необоротних активів (крім активів з права користування за договорами оренди), робіт та послуг перевищує їх ціну, визначену за принципом "витягнутої руки" відповідно до процедури, встановленої статтею 39 цього Кодексу, коригування фінансового результату до оподаткування здійснюється на розмір різниці між вартістю придбання та вартістю, визначеною виходячи з рівня ціни, визначеної за принципом "витягнутої руки" (абзац шостий пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу).
Контрольованими операціями, відповідно до пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, є господарські операції платника податків, що можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, а саме:
а) господарські операції, що здійснюються з пов'язаними особами - нерезидентами, в тому числі у випадках, визначених підпунктом 39.2.1.5 цього підпункту;
б) зовнішньоекономічні господарські операції з продажу та/або придбання товарів та/або послуг через комісіонерів - нерезидентів;
в) господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, зареєстрованими у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 цього підпункту, або які є резидентами цих держав;
г) господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи. Перелік організаційно-правових форм таких нерезидентів в розрізі держав (територій) затверджується Кабінетом Міністрів України;
ґ) господарські операції (у тому числі внутрішньогосподарські розрахунки), що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні.
При цьому, пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу встановлено, що господарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1 (крім операцій, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні) і 39.2.1.5 цього підпункту, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:
річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.
На виконання пп. "г" пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.1 ст. 39 Кодексу Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову від 04 липня 2017 року N 480 "Про затвердження переліку організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи" (далі - Перелік N 480).
У 2019 році до Переліку N 480 не було включено резидентів Федеративної Республіки Німеччина з організаційно-правовою формою GmbH& Co.KG.
Міністерство фінансів України листом від 28.08.2019 р. N 11420-09-5/21677 надало роз'яснення, що операції з нерезидентами, які мають організаційно-правові форми, які прямо не визначені в Переліку N 480, не визнаються контрольованими відповідно до пп. "г" пп. 39.2.1.1 ст. 39 Кодексу до внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 р. N 480. Постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року N 1100 "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 04 липня 2017 року N 480" (далі - Постанова N 1100), яка набрала чинності з 01.01.2020 р., внесено зміни до Переліку, якими зокрема включено резидентів Федеративної Республіки Німеччина з організаційно-правовими формами (скорочена назва (абревіатура), назва українською мовою) GmbH& Co.KG, Командитне партнерство.
Таким чином, у разі якщо господарські операції з нерезидентом з організаційно-правовою формою GmbH& Co.KG підпадають під вартісні критерії, встановлені пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, то, починаючи з 01.01.2020 р., такі операції визнаються контрольованими.
Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
31.07.2020 N 3164/ІПК/99-00-05-05-02-06
Державна податкова служба України розглянула лист щодо коригування фінансового результату до оподаткування відповідно до пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та, керуючись ст. 52 Кодексу, повідомляє.
Відповідно до наданої інформації, підприємство здійснює операції з нерезидентом, який зареєстрований у Федеративній Республіці Німеччина і має організаційно-правову форму GmbH& Co.KG. При цьому виникли питання щодо віднесення до контрольованих операцій операції з нерезидентом з організаційно-правовою формою GmbH& Co.KG у 2019 році та 2020 році та необхідності здійснення коригування фінансового результату до оподаткування відповідно до вимог пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу за операціями з таким нерезидентом.
Згідно із пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!