Щодо можливості обрання четвертої групи платників єдиного податку фізичною особою - підприємцем

Державна податкова служба України Індивідуальна податкова консультація від 27.07.2020 №3064/ІПК/99-00-04-05-03-06
Остання редакція від 27.07.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 27.07.2020

Номер 3064/ІПК/99-00-04-05-03-06

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 27.07.2020 р. № 3064/ІПК/99-00-04-05-03-06
Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) розглянула звернення щодо можливості обрання четвертої групи платників єдиного податку фізичною особою - підприємцем, яка планує здійснювати господарську діяльність в межах фермерського господарства, розташованого за місцем податкової адреси та з урахуванням фактичних обставин, викладених у запиті, повідомляє таке.
Щодо законодавчого формулювання поняття "фізична особа - підприємець, зареєстрований відповідно до Закону України "Про фермерське господарство".
Відповідно до абзацу другого частини п'ятої статті 1 Закону України від 19.06.2003 р. № 973-IV "Про фермерське господарство" (далі - Закон № 973) фермерське господарство без статусу юридичної особи організовується на основі діяльності фізичної особи - підприємця і має статус сімейного фермерського господарства, за умови використання праці членів такого господарства, якими є виключно фізична особа - підприємець та члени її сім'ї відповідно до статті 3 Сімейного кодексу України. Особливості створення та діяльності сімейного фермерського господарства без набуття статусу юридичної особи регулюються положеннями статті 81 Закону № 973.
Державна реєстрація фізичних осіб - підприємців (далі - ФОП) здійснюється згідно з вимогами Закону України від 15.05.2003 р. № 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку визначено главою 1 розділу XIV ПКУ.
Згідно з підпунктом "б" підпункту 4 пункту 291.4 статті 291 до платників єдиного податку четвертої групи належать ФОП, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону № 973, за умови виконання сукупності таких вимог:
здійснюють виключно вирощування, відгодовування сільськогосподарської продукції, збирання, вилов, переробку такої власновирощеної або відгодованої продукції та її продаж;
провадять господарську діяльність (крім постачання) за місцем податкової адреси;
не використовують працю найманих осіб;
членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише члени її сім'ї у визначенні частини другої статті 3 Сімейного кодексу України;
площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у власності та/або користуванні членів фермерського господарства становить не менше двох гектарів, але не більше 20 гектарів.
Отже, ФОП щодо якої в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань містяться відомості про створення ним сімейного фермерського господарства, які надійшли від державного реєстратора до органу ДПС, має право обрати або перейти на четверту групу платників єдиного податку за умови дотримання вимог підпункту "б" підпункту 4 пункту 291.4 статті 291 ПКУ.
Щодо реєстрації ФОП платником єдиного податку четвертої групи.
Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування або відмова від спрощеної системи оподаткування регулюється статтею 298 ПКУ, згідно з підпунктом 298.1.1 пункту 298.1 якої для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб'єкт господарювання подає до контролюючого органу за місцем податкової адреси заяву.
Підпунктом 298.8.5 пункту 298.8 статті 298 ПКУ зазначено, що зареєстровані в установленому порядку ФОП, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для четвертої групи, вважаються платниками єдиного податку з дня державної реєстрації.
Зважаючи на викладена, ФОП, зареєстрована в установленому порядку, відповідно до вимог підпункту 298.8.5 пункту 298.8 статті 298 ПКУ подала заяву для обрання спрощеної системи оподаткування четвертої групи, вважається платником єдиного податку з дня державної реєстрації.
Щодо здійснення діяльності ФОП - платника єдиного податку четвертої групи за місцем податкової адреси в межах фермерського господарства.
Фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, здійснювати її переробку та реалізацію з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм у власність та/або користування, у тому числі в оренду, для ведення фермерського господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства, відповідно до закону (частина перша статті 1 Закону № 973).
Відповідно до пункту 45.1 статті 45 ПКУ податковою адресою платника податків - фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у контролюючому органі.
Отже, враховуючи вимоги підпункту "б" підпункту 4 пункту 291.4 статті 291 ФОП платник єдиного податку четвертої групи може здійснювати діяльність виключно в межах фермерського господарства (крім постачання) за місцем податкової адреси.
Зазначаємо, що відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 27.07.2020 р. № 3064/ІПК/99-00-04-05-03-06
Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) розглянула звернення щодо можливості обрання четвертої групи платників єдиного податку фізичною особою - підприємцем, яка планує здійснювати господарську діяльність в межах фермерського господарства, розташованого за місцем податкової адреси та з урахуванням фактичних обставин, викладених у запиті, повідомляє таке.
Щодо законодавчого формулювання поняття "фізична особа - підприємець, зареєстрований відповідно до Закону України "Про фермерське господарство".
Відповідно до абзацу другого частини п'ятої статті 1 Закону України від 19.06.2003 р. № 973-IV "Про фермерське господарство" (далі - Закон № 973) фермерське господарство без статусу юридичної особи організовується на основі діяльності фізичної особи - підприємця і має статус сімейного фермерського господарства, за умови використання праці членів такого господарства, якими є виключно фізична особа - підприємець та члени її сім'ї відповідно до статті 3 Сімейного кодексу України. Особливості створення та діяльності сімейного фермерського господарства без набуття статусу юридичної особи регулюються положеннями статті 81 Закону № 973.
Державна реєстрація фізичних осіб - підприємців (далі - ФОП) здійснюється згідно з вимогами Закону України від 15.05.2003 р. № 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку визначено главою 1 розділу XIV ПКУ.
Згідно з підпунктом "б" підпункту 4 пункту 291.4 статті 291 до платників єдиного податку четвертої групи належать ФОП, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону № 973, за умови виконання сукупності таких вимог:

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!