Про заходи належної перевірки громадських організацій

Національний банк України Лист від 29.11.2022 №25-0005/82964
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Лист

Дата 29.11.2022

Номер 25-0005/82964

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЛИСТ
29.11.2022 № 25-0005/82964
Банки України
Незалежна асоціація банків України
Асоціація українських банків
Про заходи належної перевірки громадських організацій
Закон про ПВК/ФТ зобов'язує суб'єктів первинного фінансового моніторингу, у тому числі банків, здійснювати належну перевірку клієнтів, яка, серед іншого, включає ідентифікацію та верифікацію клієнта (його представника); встановлення кінцевого бенефіціарного власника клієнта або його відсутності, у тому числі отримання структури власності з метою її розуміння, та даних, що дають змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника, та вжиття заходів з верифікації його особи (за наявності) тощо.
Відповідно до частини сьомої статті 7 Закону про ПВК/ФТ суб'єкт первинного фінансового моніторингу щодо неприбуткових організацій, у тому числі благодійних, зобов'язаний вживати заходів для мінімізації ризику бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, зокрема з урахуванням рекомендацій відповідного суб'єкта державного фінансового моніторингу, який відповідно до цього Закону виконує функції державного регулювання та нагляду за суб'єктом первинного фінансового моніторингу.
Перелік заходів щодо неприбуткових організацій визначений у додатку 7 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банк України від 19.05.2020 № 65 (далі - Положення № 65). Так, згідно з пунктом 3 додатка 7 до Положення № 65 банк під час здійснення належної перевірки клієнта щодо неприбуткової організації має зрозуміти суть її діяльності, коригуючи глибину аналізу ризик-орієнтованим підходом та акцентуючи свою увагу на таких аспектах діяльності неприбуткової організації: її основній меті (місії) створення та діяльності, засновниках організації, активах організації тощо.
Крім того, вимога, що передбачена в пункті 22 додатка 1 до Положення № 65, зобов'язує банк формувати та вести електронні анкети клієнтів, належна перевірка яких здійснюється у випадках, передбачених в абзацах другому, третьому, сьомому та восьмому частини третьої статті 11 Закону про ПВК/ФТ. Банк має право за потреби доповнювати анкети додатковими даними.
Слід зазначити, що форма анкети клієнта - юридичної особи-резидента, передбачена в додатку 23 до Положення № 65, є універсальною для всіх без винятків юридичних осіб-резидентів, яка має заповнюватися банками з урахуванням організаційно-правової форми конкретного клієнта та містити щодо нього актуальну інформацію.
Водночас деякі банки під час здійснення належної перевірки клієнтів - неприбуткових організацій, зокрема громадських, не враховують організаційноправову форму таких організацій та вимагають у них дані про структуру власності (пряме володіння) із зазначенням частки володіння, що є неможливим. У зв'язку з цим звертаємо увагу на те, що потрібно враховувати під час здійснення належної перевірки специфіку функціонування та організаційноправову форму клієнтів, діяльність яких регулюється спеціальними Законами України, такими як "Про громадські об'єднання", "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", "Про політичні партії в Україні" тощо.
Слід зазначити, що згідно з пунктом 1 частини сьомої статті 23 Закону України "Про громадські об'єднання" громадські об'єднання зобов'язані зберігати правоустановчі документи, документи, в яких міститься інформація про діяльність, яка провадилася відповідно до мети (цілей) та завдань; зберігати і регулярно оновлювати інформацію, достатню для ідентифікації згідно з вимогами закону кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), засновників, керівників, членів керівних органів та довірених осіб громадського об'єднання, а також надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом. Ця інформація не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом.
Отже, вимоги Закону про ПВК/ФТ щодо встановлення кінцевого бенефіціарного власника (далі - КБВ) клієнта або його відсутності мають виконуватися стосовно громадських організацій. З цією метою рекомендуємо банкам виявляти фізичну особу, яка має ознаки здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність цієї організації, визначені в пункті 30 частини першої статті 1 Закону про ПВК/ФТ.
Якщо клієнтом банку є громадська спілка, засновником якої є юридичні особи, банк має встановити КБВ цих юридичних осіб.
Підсумовуючи вищенаведене, рекомендуємо банкам під час формування анкети клієнта - громадської організації, крім іншої обов'язкової інформації, зазначати:
відомості про органи управління;
КБВ (за наявності);
дані про засновників (крім померлих): прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства та постійного місця проживання. Ці дані можуть бути отримані з установчих документів або інформації, наданої клієнтом.
Поле анкети "дані про структуру власності (пряме володіння) іззазначенням частки володіння" не заповнюється.
Просимо врахувати ці рекомендації в практичній діяльності.
Заступник ГоловиДмитро ОЛІЙНИК
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЛИСТ
29.11.2022 № 25-0005/82964
Банки України
Незалежна асоціація банків України
Асоціація українських банків
Про заходи належної перевірки громадських організацій
Закон про ПВК/ФТ зобов'язує суб'єктів первинного фінансового моніторингу, у тому числі банків, здійснювати належну перевірку клієнтів, яка, серед іншого, включає ідентифікацію та верифікацію клієнта (його представника); встановлення кінцевого бенефіціарного власника клієнта або його відсутності, у тому числі отримання структури власності з метою її розуміння, та даних, що дають змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника, та вжиття заходів з верифікації його особи (за наявності) тощо.
Відповідно до частини сьомої статті 7 Закону про ПВК/ФТ суб'єкт первинного фінансового моніторингу щодо неприбуткових організацій, у тому числі благодійних, зобов'язаний вживати заходів для мінімізації ризику бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, зокрема з урахуванням рекомендацій відповідного суб'єкта державного фінансового моніторингу, який відповідно до цього Закону виконує функції державного регулювання та нагляду за суб'єктом первинного фінансового моніторингу.

30 днiв передплати безкоштовно!