Щодо надання індивідуальної податкової консультації з питань практичного застосування окремих норм ст. 39 "Трансфертне ціноутворення" Податкового кодексу України

Державна податкова служба України Індивідуальна податкова консультація від 20.07.2021 №2818/ІПК/99-00-21-02-03-06
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 20.07.2021

Номер 2818/ІПК/99-00-21-02-03-06

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
20.07.2021 N 2818/ІПК/99-00-21-02-03-06
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо надання індивідуальної податкової консультації з питань практичного застосування окремих норм ст. 39 "Трансфертне ціноутворення" Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та, керуючись ст. 52 Кодексу,в межах своїх повноважень повідомляє наступне.
У зверненні зазначено, що Підприємствощорічно подає до Державної податкової служби України звіти про контрольовані операції. Однак в 2020 р. Підприємством контрольовані операції не здійснювались, тому звіт про контрольовані операції за 2020 р. до Державної податкової служби України не буде надаватися.
Також в зверненні зазначено, що Підприємство не входить до складу будь-яких міжнародних груп компаній.
Враховуючи вищезазначене у Підприємства виникає наступне питання:
чи зобов'язане Підприємство згідно з пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Кодексу надати до Державної податкової служби України повідомлення, що Підприємство не належить до міжнародних груп компаній, якщо Підприємство не буде надавати до Державної податкової служби України звіт про контрольовані операції за 2020 р. і не входить до складу будь-яких міжнародних груп компаній?
Згідно пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Кодексу платники податків, які у звітному році здійснювали контрольовані операції, зобов'язані подавати до 1 жовтня року, що настає за звітним, звіт про контрольовані операції та повідомлення про участь у міжнародній групі компаній.
Звіт про контрольовані операції та повідомлення про участь у міжнародній групі компаній подаються центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".
Отже, якщо платник податків у звітному році не здійснював контрольовані операції, то він не зобов'язаний подавати до 1 жовтня року, що настає за звітним, звіт про контрольовані операції та повідомлення про участь у міжнародній групі компаній.
Разом з тим зауважуємо, що неподання або несвоєчасне подання платником податків звіту про контрольовані операції та/або повідомлення про участь у міжнародній групі компаній відповідно до вимог статті 39 Кодексу або надання недостовірної інформації в податковій звітності тягне за собою накладення штрафу (штрафів) у розмірі, визначеному у ст. 120 Кодексу.
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
20.07.2021 N 2818/ІПК/99-00-21-02-03-06
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо надання індивідуальної податкової консультації з питань практичного застосування окремих норм ст. 39 "Трансфертне ціноутворення" Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та, керуючись ст. 52 Кодексу,в межах своїх повноважень повідомляє наступне.
У зверненні зазначено, що Підприємствощорічно подає до Державної податкової служби України звіти про контрольовані операції. Однак в 2020 р. Підприємством контрольовані операції не здійснювались, тому звіт про контрольовані операції за 2020 р. до Державної податкової служби України не буде надаватися.
Також в зверненні зазначено, що Підприємство не входить до складу будь-яких міжнародних груп компаній.
Враховуючи вищезазначене у Підприємства виникає наступне питання:
чи зобов'язане Підприємство згідно з пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Кодексу надати до Державної податкової служби України повідомлення, що Підприємство не належить до міжнародних груп компаній, якщо Підприємство не буде надавати до Державної податкової служби України звіт про контрольовані операції за 2020 р. і не входить до складу будь-яких міжнародних груп компаній?
Згідно пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Кодексу платники податків, які у звітному році здійснювали контрольовані операції, зобов'язані подавати до 1 жовтня року, що настає за звітним, звіт про контрольовані операції та повідомлення про участь у міжнародній групі компаній.
Звіт про контрольовані операції та повідомлення про участь у міжнародній групі компаній подаються центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".

30 днiв передплати безкоштовно!