Про внесення змін до Класифікаторів, затверджених наказом Держмитслужби України від 12.12.07 N 1048. Наказ від 11.12.2008 №1384

Державна митна служба України Наказ від 11.12.2008 №1384
Остання редакція від 15.02.2011 втрата чинності (наказ від 15.02.2011 N 107 /v0107342-11/)
Реквізити

Видавник: Державна митна служба України

Тип Наказ

Дата 11.12.2008

Номер 1384

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
11.12.2008 N 1384
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної митної служби N 107 від 15.02.2011 )
Про внесення змін до Класифікаторів, затверджених наказом Держмитслужби України від 12.12.07 N 1048 ( v1048342-07 )
Відповідно до Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України", затвердженого дорученням Першого віце-прем'єр-міністра України О.Турчинова від 10.11.08 N 54171/2/1-08, та з метою вдосконалення відомчих класифікаторів з питань митної статистики, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій,
НАКАЗУЮ:
------------------------------------------------------------------
| Код | Підстава для надання | Назва товару |
| пільги | пільги | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
| 126 |Закон України "Про податок|У період з 1 січня 2009 до|
| |на додану вартість" |1 січня 2012 року, |
| | ( 168/97-ВР ), стаття 11, |племінні чистопородні |
| |пункт 11.46 |тварини великої рогатої |
| | |худоби або генетичного |
| | |матеріалу (коди УКТ ЗЕД |
| | | ( 2371а-14 ) 0102 10 10 |
| | |00, 0102 10 30 00, 0102 10|
| | |90 00, 0511 10 00 00, 0511|
| | |99 90 10), при ввезенні |
| | |суб'єктами спеціального |
| | |режиму оподаткування, |
| | |встановленого статтею 81 |
| | |Закону України "Про |
| | |податок на додану |
| | |вартість" ( 168/97-ВР ) |
------------------------------------------------------------------
2. Унести зміни до розділу I Класифікатора пільг в обкладенні товарів увізним митом, виклавши назву товару за кодом пільги "014" в такій редакції: "У період з 1 січня 2004 року до 1 січня 2015 року товари, які не виробляються в Україні і ввозяться на митну територію України для використання у видавничій діяльності та діяльності з виготовлення книжкової продукції, яка виробляється в Україні, та мають згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) такі коди:
------------------------------------------------
| Код товару | Опис товару |
| згідно | |
| з УКТЗЕД | |
|-----------------+----------------------------|
| 3211 00 00 |Готові сикативи |
|-----------------+----------------------------|
| 3212 90 31 00, |Тільки пігменти (включаючи |
| 3212 90 38 00 |металеві порошки та |
| |пластівці диспергованих у |
| |неводному середовищі у |
| |вигляді рідини, пасти або |
| |густої маси, видів, які |
| |використовують для |
| |виробництва друкарських фарб|
| |(включаючи емалі), крім тих,|
| |що на основі алюмінієвого |
| |порошку (1) |
|-----------------+----------------------------|
| 3215 11 00 00 |Фарба друкарська чорна |
|-----------------+----------------------------|
| 3215 19 00 00 |Фарба друкарська, крім |
| |чорної |
|-----------------+----------------------------|
| 3505 10 50 00, |Модифіковані крохмалі, які |
| 3505 10 90 00 |використовуються в паперовій|
| |промисловості |
|-----------------+----------------------------|
| 3701 30 00 00 |Тільки пластини (алюмінієві)|
| |із нанесеним на них |
| |сенсибілізованим |
| |(світлочутливим) шаром та |
| |пластини, |
| |фотополімеризаційно придатні|
| |для виготовлення друкарських|
| |форм у поліграфії, довжина |
| |будь-якого боку яких |
| |перевищує 255 мм; пластини |
| |(магнієві) із нанесеним на |
| |них сенсибілізованим |
| |(світлочутливим) шаром для |
| |виготовлення штампів для |
| |тиснення в поліграфії, |
| |довжина будь-якого боку яких|
| |перевищує 255 мм; фотоплівки|
| |плоскі (листові) для |
| |виготовлення фотоформ у |
| |поліграфії, довжина |
| |будь-якого боку яких |
| |перевищує 255 мм |
|-----------------+----------------------------|
| 3702 42 00 00 |Фотоплівки рулонні для |
| |виготовлення фотоформ у |
| |поліграфії завширшки понад |
| |610 мм і завдовжки більш як |
| |200 м |
|-----------------+----------------------------|
| 3702 43 00 00 |Фотоплівки рулонні для |
| |виготовлення фотоформ у |
| |поліграфії завширшки понад |
| |610 мм і завдовжки не більш |
| |як 200 м |
|-----------------+----------------------------|
| 3702 44 00 90 |Фотоплівки рулонні для |
| |виготовлення фотоформ у |
| |поліграфії завширшки більш |
| |як 105 мм, але не більш як |
| |610 мм і завдовжки більш як |
| |200 м |
|-----------------+----------------------------|
| 3907 50 00 00 |Смоли алкідні |
|-----------------+----------------------------|
| 4008 21 90 00 |Офсетні гумові пластини із |
| |непористої гуми, крім |
| |покриття для підлог і матів |
|-----------------+----------------------------|
| 4703 21 00 00 |Целюлоза деревинна, натронна|
| |чи сульфатна, крім розчинних|
| |сортів, напіввибілена або |
| |вибілена з хвойних порід |
|-----------------+----------------------------|
| 4703 29 00 00 |Целюлоза деревинна, натронна|
| |чи сульфатна, крім розчинних|
| |сортів, напіввибілена або |
| |вибілена з листяних порід |
|-----------------+----------------------------|
| 4704 21 00 00 |Целюлоза деревинна |
| |сульфітна, крім розчинних |
| |сортів, напіввибілена або |
| |вибілена з хвойних порід |
|-----------------+----------------------------|
| 4707 90 10 00 |Несортовані відходи паперу і|
| |картону та макулатура |
|-----------------+----------------------------|
| 4707 90 90 00 |Відсортовані відходи паперу |
| |і картону та макулатура |
|-----------------+----------------------------|
| 5901 10 00 00 |Тільки текстильні матеріали,|
| |які використовуються для |
| |виготовлення книжкових |
| |палітурок |
|-----------------+----------------------------|
|8439 10 00 00, |Обладнання для виробництва |
|8439 20 00 00, |паперової маси з волокнистих|
|8439 30 00 00 |целюлозних матеріалів або |
| |для виробництва чи обробки |
| |паперу або картону |
|-----------------+----------------------------|
|8440 10 00 00 (2)|Обладнання для оправлення, |
| |включаючи брошурувальні |
| |машини |
|-----------------+----------------------------|
|8441 10 00 00 (2)|Інше обладнання для |
| |виробництва товарів з |
| |паперової маси, паперу або |
| |картону, включаючи різальні |
| |машини будь-якого типу |
|-----------------+----------------------------|
|8443 11 00 00, |Машини для офсетного друку |
|8443 19 10 00, |та обладнання і частини до |
|8443 19 31 00, |них, крім товарної позиції |
|8443 19 35 00, |8443 90 05 00 |
|8443 19 39 00, | |
|8443 19 90 00, | |
|8443 60 00 00, | |
|8443 90 10 00, | |
|8443 90 80 00 | |
------------------------------------------------
Примітки:
(1) наступні слова "крім тих, що на основі алюмінієвого порошку", наведені у текстовому описі, що відповідає товарним кодам 3212 90 31 00,3212 90 38 00, не узгоджуються з назвою товару, що класифікується за товарним кодом 3212 90 31 00 згідно з УКТЗЕД, тому, що за зазначеним кодом класифікуються пігменти для виробництва фарб на основі алюмінієвого порошку;
(2) товарні коди 8440 10 00 00 та 8440 10 00 00 діюча УКТЗЕД не містить".
3. Унести зміни до розділу I Класифікатора пільг в обкладенні товарів податком на додану вартість, виклавши назву товару за кодом пільги "014" в такій редакції:
"У період з 1 січня 2004 року до 1 січня 2015 року товари, які не виробляються в Україні і ввозяться на митну територію України для використання у видавничій діяльності та діяльності з виготовлення книжкової продукції, яка виробляється в Україні, та мають згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) такі коди:
------------------------------------------------
| Код товару | Опис товару |
| згідно | |
| з УКТЗЕД | |
|-----------------+----------------------------|
| 3211 00 00 |Готові сикативи |
|-----------------+----------------------------|
| 3212 90 31 00, |Тільки пігменти (включаючи |
| 3212 90 38 00 |металеві порошки та |
| |пластівці диспергованих у |
| |неводному середовищі у |
| |вигляді рідини, пасти або |
| |густої маси, видів, які |
| |використовують для |
| |виробництва друкарських фарб|
| |(включаючи емалі), крім тих,|
| |що на основі алюмінієвого |
| |порошку (1) |
|-----------------+----------------------------|
| 3215 11 00 00 |Фарба друкарська чорна |
|-----------------+----------------------------|
| 3215 19 00 00 |Фарба друкарська, крім |
| |чорної |
|-----------------+----------------------------|
| 3505 10 50 00, |Модифіковані крохмалі, які |
| 3505 10 90 00 |використовуються в паперовій|
| |промисловості |
|-----------------+----------------------------|
| 3701 30 00 00 |Тільки пластини (алюмінієві)|
| |із нанесеним на них |
| |сенсибілізованим |
| |(світлочутливим) шаром та |
| |пластини, |
| |фотополімеризаційно придатні|
| |для виготовлення друкарських|
| |форм у поліграфії, довжина |
| |будь-якого боку яких |
| |перевищує 255 мм; пластини |
| |(магнієві) із нанесеним на |
| |них сенсибілізованим |
| |(світлочутливим) шаром для |
| |виготовлення штампів для |
| |тиснення в поліграфії, |
| |довжина будь-якого боку яких|
| |перевищує 255 мм; фотоплівки|
| |плоскі (листові) для |
| |виготовлення фотоформ у |
| |поліграфії, довжина |
| |будь-якого боку яких |
| |перевищує 255 мм |
|-----------------+----------------------------|
| 3702 42 00 00 |Фотоплівки рулонні для |
| |виготовлення фотоформ у |
| |поліграфії завширшки понад |
| |610 мм і завдовжки більш як |
| |200 м |
|-----------------+----------------------------|
| 3702 43 00 00 |Фотоплівки рулонні для |
| |виготовлення фотоформ у |
| |поліграфії завширшки понад |
| |610 мм і завдовжки не більш |
| |як 200 м |
|-----------------+----------------------------|
| 3702 44 00 90 |Фотоплівки рулонні для |
| |виготовлення фотоформ у |
| |поліграфії завширшки більш |
| |як 105 мм, але не більш як |
| |610 мм і завдовжки більш як |
| |200 м |
|-----------------+----------------------------|
| 3907 50 00 00 |Смоли алкідні |
|-----------------+----------------------------|
| 4008 21 90 00 |Офсетні гумові пластини із |
| |непористої гуми, крім |
| |покриття для підлог і матів |
|-----------------+----------------------------|
| 4703 21 00 00 |Целюлоза деревинна, натронна|
| |чи сульфатна, крім розчинних|
| |сортів, напіввибілена або |
| |вибілена з хвойних порід |
|-----------------+----------------------------|
| 4703 29 00 00 |Целюлоза деревинна, натронна|
| |чи сульфатна, крім розчинних|
| |сортів, напіввибілена або |
| |вибілена з листяних порід |
|-----------------+----------------------------|
| 4704 21 00 00 |Целюлоза деревинна |
| |сульфітна, крім розчинних |
| |сортів, напіввибілена або |
| |вибілена з хвойних порід |
|-----------------+----------------------------|
| 4707 90 10 00 |Несортовані відходи паперу і|
| |картону та макулатура |
|-----------------+----------------------------|
| 4707 90 90 00 |Відсортовані відходи паперу |
| |і картону та макулатура |
|-----------------+----------------------------|
| 5901 10 00 00 |Тільки текстильні матеріали,|
| |які використовуються для |
| |виготовлення книжкових |
| |палітурок |
|-----------------+----------------------------|
|8439 10 00 00, |Обладнання для виробництва |
|8439 20 00 00, |паперової маси з волокнистих|
|8439 30 00 00 |целюлозних матеріалів або |
| |для виробництва чи обробки |
| |паперу або картону |
|-----------------+----------------------------|
|8440 10 00 00 (2)|Обладнання для оправлення, |
| |включаючи брошурувальні |
| |машини |
|-----------------+----------------------------|
|8441 10 00 00 (2)|Інше обладнання для |
| |виробництва товарів з |
| |паперової маси, паперу або |
| |картону, включаючи різальні |
| |машини будь-якого типу |
|-----------------+----------------------------|
|8443 11 00 00, |Машини для офсетного друку |
|8443 19 10 00, |та обладнання і частини до |
|8443 19 31 00, |них, крім товарної позиції |
|8443 19 35 00, |8443 90 05 00 |
|8443 19 39 00, | |
|8443 19 90 00, | |
|8443 60 00 00, | |
|8443 90 10 00, | |
|8443 90 80 00 | |
------------------------------------------------
Примітки:
(1) наступні слова "крім тих, що на основі алюмінієвого порошку", наведені у текстовому описі, що відповідає товарним кодам 3212 90 31 00, 3212 90 38 00, не узгоджуються з назвою товару, що класифікується за товарним кодом 3212 90 31 00 згідно з УКТЗЕД, тому, що за зазначеним кодом класифікуються пігменти для виробництва фарб на основі алюмінієвого порошку;
(2) товарні коди 8440 10 00 00 та 8440 10 00 00 діюча УКТЗЕД не містить".
|----------+--------------------------+--------------------------|
| 010 |Закон України "Про вивізне|Жива худоба, крім |
| |(експортне) мито на живу |молодняку великої рогатої |
| |худобу та шкіряну |худоби вагою не більш як |
| |сировину" ( 180/96-ВР ), |350 кілограмів (коди |
| |пункт 1 |згідно з УКТ ЗЕД |
| | |0102 90 21 00, |
| | |0102 90 29 00, |
| | |0102 90 41 00, |
| | |0102 90 49 00, |
| | |0102 90 61 00, |
| | |0102 90 69 00, |
| | |0102 90 71 00 (тільки |
| | |бики), |
| | |0102 90 79 00 (тільки |
| | |бики)), |
| | |якщо це товари власного |
| | |виробництва |
|----------+--------------------------+--------------------------|
5. Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня його підписання.
6. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С.А.) протягом 10 днів з дня підписання наказу доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.
7. Начальникам митних органів довести цей наказ до відома юридичних і фізичних осіб.
8. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Гутника А.Є.
Голова Служби В.І.Хорошковський
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
11.12.2008 N 1384
Про внесення змін до Класифікаторів, затверджених наказом Держмитслужби України від 12.12.07 N 1048 ( v1048342-07 )
Відповідно до Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України", затвердженого дорученням Першого віце-прем'єр-міністра України О.Турчинова від 10.11.08 N 54171/2/1-08, та з метою вдосконалення відомчих класифікаторів з питань митної статистики, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій,
НАКАЗУЮ:
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.