Щодо строків виплати заробітної плати

Міністерство соціальної політики України Лист від 23.07.2018 №1305/0/101-18/28
Остання редакція від 23.07.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Міністерство соціальної політики України

Тип Лист

Дата 23.07.2018

Номер 1305/0/101-18/28

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
23.07.2018 N 1305/0/101-18/28
Щодо строків виплати заробітної плати
Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист щодо строків виплати заробітної плати та повідомляє.
Економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та господарювання, а також з окремими громадянами регулює Закон України "Про оплату праці"(далі - Закон).
Відповідно до статті 24 Закону терміни виплати заробітної плати встановлюються підприємствами самостійно в колективному договорі або нормативному акті роботодавця з дотриманням норм законодавства.
При цьому заробітна плата має виплачуватись не рідше 2 разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.
Тобто зазначеними нормами встановлено, що виплата заробітної плати здійснюється не рідше 2 разів на місяць, а отже підприємство може виплачувати заробітну плату і 3 рази на місяць.
Першою половиною місяця вважаються 15 календарних днів з 1 по 15 число, а другою половиною - з 16 по 30 (31).
Тобто заробітна плата за першу половину місяця має виплачуватись в період не пізніше з 16 по 22 число, а за другу половину - з 1 по 7 число.
Наприклад, дата виплати заробітної плати за першу половину місяця 16 число, а за другу - 1 число; дата виплати заробітної плати за першу половину місяця 22 число, а за другу половину - 6 число тощо.
Конкретні терміни виплати заробітної плати встановлюються підприємствами, організаціями самостійно в колективному договорі або іншому нормативному акті роботодавця.
Частиною другою статті 24 Закону встановлено, що у разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.
При цьому наступна виплата заробітної плати буде проводитись у дні, визначені колективним договором або іншим нормативним актом підприємства.
Виплата заробітної плати здійснюється за фактично відпрацьований час на підставі табеля обліку робочого часу, який заповнюється за звітний місяць (з 1 по 15 та з 16 по 31 число).
Щодо порушення строків виплати заробітної плати, то відповідно до статті 36 Закону за порушення законодавства про оплату праці винні особи притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з законодавством.
Директор ДепартаментуО. Товстенко
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
23.07.2018 N 1305/0/101-18/28
Щодо строків виплати заробітної плати
Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист щодо строків виплати заробітної плати та повідомляє.
Економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та господарювання, а також з окремими громадянами регулює Закон України "Про оплату праці"(далі - Закон).
Відповідно до статті 24 Закону терміни виплати заробітної плати встановлюються підприємствами самостійно в колективному договорі або нормативному акті роботодавця з дотриманням норм законодавства.
При цьому заробітна плата має виплачуватись не рідше 2 разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.
Тобто зазначеними нормами встановлено, що виплата заробітної плати здійснюється не рідше 2 разів на місяць, а отже підприємство може виплачувати заробітну плату і 3 рази на місяць.
Першою половиною місяця вважаються 15 календарних днів з 1 по 15 число, а другою половиною - з 16 по 30 (31).
Тобто заробітна плата за першу половину місяця має виплачуватись в період не пізніше з 16 по 22 число, а за другу половину - з 1 по 7 число.
Наприклад, дата виплати заробітної плати за першу половину місяця 16 число, а за другу - 1 число; дата виплати заробітної плати за першу половину місяця 22 число, а за другу половину - 6 число тощо.
Конкретні терміни виплати заробітної плати встановлюються підприємствами, організаціями самостійно в колективному договорі або іншому нормативному акті роботодавця.
Частиною другою статті 24 Закону встановлено, що у разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.
При цьому наступна виплата заробітної плати буде проводитись у дні, визначені колективним договором або іншим нормативним актом підприємства.

30 днiв передплати безкоштовно!