Щодо порядку відображення в податковій звітності з ПДВ результатів позапланової документальної перевірки

Державна податкова служба України Податкова консультація від 31.10.2019 №1134/6/99-00-04-02-02-15/ІПК
Остання редакція від 31.10.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Податкова консультація

Дата 31.10.2019

Номер 1134/6/99-00-04-02-02-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
31.10.2019 N 1134/6/99-00-04-02-02-15/ІПК
Державна податкова служба України розглянула звернення товариства щодо порядку відображення в податковій звітності з ПДВ результатів позапланової документальної перевірки та керуючись статтею 52 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI, зі змінами і доповненнями (далі - ПКУ), повідомляє таке.
Порядок визначення суми ПДВ, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню) та строки проведення розрахунків регламентовано статтею 200 ПКУ.
Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 р. N 21, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.01.2016 р. N 159/28289 (далі - Порядок N 21).
Відповідно до пункту 200.14 статті 200 ПКУ, якщо за результатами камеральної або документальної перевірки, контролюючий орган виявляє перевищення заявленої платником податку суми бюджетного відшкодування над сумою, визначеною контролюючим органом за результатами перевірок, то такий орган надсилає платнику податку податкове повідомлення, в якому зазначаються сума такого перевищення та підстави для її вирахування.
Згідно з пунктом 2 розділу II Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2015 р. N 1204, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.01.2016 р. за N 124/28254, із змінами та доповненнями, у разі завищення заявленої суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість, у тому числі якщо заявлені до відшкодування суми податку на додану вартість на момент перевірки відшкодовані платнику податку, відповідний структурний підрозділ контролюючого органу складає податкове повідомлення-рішення за формою "В1".
Протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання (при проведенні процедури адміністративного або судового оскарження - протягом десяти календарних днів, наступних за днем її закінчення) податкового повідомлення-рішення "В1" заявлена та невідшкодована сума бюджетного відшкодування за декларацією, на яку складено повідомлення-рішення, зменшується в інтегрованій картці платника податків, що ведеться в контролюючому органі.
Крім того, на попереднє звернення платника податків ДФС надано податкову консультацію, яка містить роз'яснення щодо порядку відображення у податковій звітності з ПДВ суми від'ємного значення ПДВ, зменшеної/ збільшеної за результатами позапланової документальної, перевірки, з урахуванням обставин, викладених у зверненні.
Стосовно дати узгодження податкового повідомлення-рішення, яке було оскаржене платником податків в судовому порядку повідомляємо, що абзацом четвертим пункту 56.18 статті 56 ПКУ визначено, що при зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання протиправним та/ або скасування рішення контролюючого органу грошове зобов'язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили.
Підстави набрання судовим рішенням законної сили передбачені статтею 255 Кодексу адміністративного судочинства від 06.07.2005 р. N 2747-IV (далі - КАСУ).
Відповідно до частини першої статті 255 КАСУ рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.
У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду (частина друга статті 255 КАСУ).
Індивідуальна податкова консультація має індивідуальних характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (пункт 52.2 статті 52 ПКУ).
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
31.10.2019 N 1134/6/99-00-04-02-02-15/ІПК
Державна податкова служба України розглянула звернення товариства щодо порядку відображення в податковій звітності з ПДВ результатів позапланової документальної перевірки та керуючись статтею 52 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI, зі змінами і доповненнями (далі - ПКУ), повідомляє таке.
Порядок визначення суми ПДВ, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню) та строки проведення розрахунків регламентовано статтею 200 ПКУ.
Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 р. N 21, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.01.2016 р. N 159/28289 (далі - Порядок N 21).
Відповідно до пункту 200.14 статті 200 ПКУ, якщо за результатами камеральної або документальної перевірки, контролюючий орган виявляє перевищення заявленої платником податку суми бюджетного відшкодування над сумою, визначеною контролюючим органом за результатами перевірок, то такий орган надсилає платнику податку податкове повідомлення, в якому зазначаються сума такого перевищення та підстави для її вирахування.
Згідно з пунктом 2 розділу II Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2015 р. N 1204, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.01.2016 р. за N 124/28254, із змінами та доповненнями, у разі завищення заявленої суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість, у тому числі якщо заявлені до відшкодування суми податку на додану вартість на момент перевірки відшкодовані платнику податку, відповідний структурний підрозділ контролюючого органу складає податкове повідомлення-рішення за формою "В1".