• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Щодо оподаткування доходу у вигляді компенсації вартості освітніх послуг з міського бюджету приватній організації

Державна податкова служба України | Індивідуальна податкова консультація від 27.04.2023 № 1028/ІПК/99-00-24-03-03-06
Реквізити
 • Видавник: Державна податкова служба України
 • Тип: Індивідуальна податкова консультація
 • Дата: 27.04.2023
 • Номер: 1028/ІПК/99-00-24-03-03-06
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Державна податкова служба України
 • Тип: Індивідуальна податкова консультація
 • Дата: 27.04.2023
 • Номер: 1028/ІПК/99-00-24-03-03-06
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
27.04.2023 №1028/ІПК/99-00-24-03-03-06
Щодо оподаткування доходу у вигляді компенсації вартості освітніх послуг з міського бюджету приватній організації
(витяг)
Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула звернення щодо оподаткування доходу у вигляді компенсації вартості освітніх послуг з міського бюджету Приватній організації (установі, закладу) (далі/- Товариство) та в межах компетенції повідомляє.
Платник податку у своєму зверненні повідомив, що є юридичною особою, основний вид діяльності якої - освітня діяльність у сфері дошкільної освіти. Товариство знаходиться на спрощеній системі оподаткування.
Також Товариство зазначило, що отримують компенсації за надання освітньої послуги.
Управління освіти районної в м. Києві Державної адміністрації щомісяця здійснює компенсацію за фактично надану освітню послугу суб'єкту освітньої діяльності на умовах укладеного тристороннього договору в розмірі базового фінансового нормативу.
Батьки оплачують вартість дошкільних освітніх послуг, а на отриману суму Товариство зменшує вартість оплати за навчання батькам.
Таким чином, платник податків просить надати індивідуальну податкову консультацію з таких питань:
1. Чи підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб та військовим збором сума компенсацій вартості освітніх послуг, отримана закладом освіти у випадку, якщо компенсація не виплачується батькам, а використовується для зниження вартості освітніх послуг на наступний місяць?
2. Чи необхідно сплачувати єдиний податок з суми отриманої компенсації за надання освітньої послуги?
Щодо першого питання
Відповідно до пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Кодексу дохід з джерелом його походження з України/- це будь-який дохід, отриманий, зокрема, резидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України.
Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, відповідно до п. 162.1 ст. 162 якого платником податку на доходи фізичних осіб є, зокрема, фізична особа/- резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи.
Дохід з джерелом їх походження з України/- будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні (пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).
Згідно з пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 Кодексу об'єктом оподаткування фізичної особи - резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.
Перелік доходів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків, визначено ст. 165 Кодексу, зокрема сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги, компенсацій, вартість соціальних послуг та реабілітаційної допомоги (включаючи грошові компенсації особам з інвалідністю, на дітей з інвалідністю при реалізації індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю, суми допомоги по вагітності та пологах), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги особам з інвалідністю з Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю згідно із законом, указами Президента України та актами Кабінету Міністрів України, а також вартість соціальної допомоги в натуральній формі малозабезпеченим сім'ям, що отримана від надавачів соціальних послуг відповідно до Закону України "Про соціальні послуги" (пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 Кодексу).
Разом з тим до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається:
дохід, отриманий таким платником як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 Кодексу) у вигляді вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку, крім сум, зазначених у пп. 165.1.53 п. 165.1 ст. 165 Кодексу (пп. "е" пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу);
інші доходи, крім зазначених у ст. 165 Кодексу (пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).
Також вказаний дохід є об'єктом оподаткування військовим збором (пп. 1.2 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу).
Ставка збору становить 1,5 відсотка від об'єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п./16-1 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу (пп. 1.3 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу).
Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету визначено ст. 168 Кодексу.
Відповідно до пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Кодексу податковий агент, поняття якого наведено у пп. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, що нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати податок на доходи фізичних осіб і військовий збір із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку 18 відс., визначену ст. 167 Кодексу, та ставку військового збору 1,5 відс., встановлену пп. 1.3 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу.
Враховуючи викладене, сума компенсації вартості освітніх послуг, яка нараховується приватним закладом на користь фізичної особи (батьків або інших законних представників дитини) шляхом зменшення плати за здобуття дошкільної освіти, включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків як додаткове благо та оподатковується податком на доходи фізичних осіб і військовим збором на загальних підставах.
Разом з тим, якщо зазначена компенсація буде виплачуватися юридичною особою безпосередньо платнику податків (батькам), то сума такої компенсації включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків як інший дохід з відповідним оподаткуванням.
При цьому юридична особа, яка здійснює нарахування та виплату зазначеного доходу, повинна виконати усі функції податкового агента, передбачені Кодексом.
Щодо другого питання
Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а/також справляння єдиного податку встановлено главою 1 розділу XIV Кодексу.
Відповідно до пп. 2 п. 292.1 ст. 292 Кодексу доходом платника єдиного податку для юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Кодексу.
Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі (п. 292.6 ст. 292 Кодексу).
Разом з цим зазначаємо, що дохід визначається на підставі даних обліку, який ведеться відповідно до ст. 296 Кодексу (п. 292.13 ст. 292 Кодексу).
Платники єдиного податку - юридичні особи, які відповідають критеріям, визначеним пп./3 п. 291.4 ст. 291 Кодексу, ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат з метою обрахунку об'єкта оподаткування за методикою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (п. 296.1 ст. 296 та п. 44.2 ст. 44 Кодексу).
Згідно з п. 5, 15 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 №290 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.1999 за №860/4153, дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови що оцінка доходу може бути достовірно визначена.
Враховуючи зазначене, у разі, якщо юридична особа скористається можливістю за рахунок компенсації знизити вартість освітніх послуг на наступний місяць навчання, сума такої отриманої компенсації повинна бути включена до складу доходу платника єдиного податку.
'...'