Про створення митного органу і визначення зон діяльності Київської регіональної та Київської обласної митниць

Державна митна служба України Наказ від 10.09.2008 №991
Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
10.09.2008 N 991
Про створення митного органу і визначення зон діяльності Київської регіональної та Київської обласної митниць
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної митної служби N 1034 від 23.09.2008 N 1341 від 28.11.2008 N 1335 від 27.11.2008 N 959 від 14.10.2009 N 130 від 18.02.2010 N 344 від 12.04.2010 N 563 від 01.06.2010 )
Керуючись частиною четвертою статті 15 Митного кодексу України, відповідно до Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.07 N 940, з метою оптимізації діяльності й структури митних органів, вдосконалення та уніфікації механізму здійснення митного контролю та митного оформлення окремих видів товарів
НАКАЗУЮ:
1. Створити Київську центральну спеціалізовану митницю. Установити код Київської центральної спеціалізованої митниці - 10900 00 00. Місце розташування Київської центральної спеціалізованої митниці - Київ.
( Пункт 1 в редакції Наказу Державної митної служби N 1034 від 23.09.2008 )
2. Підпорядкувати Київську центральну спеціалізовану митницю Державній митній службі України.
3. Визначити зоною діяльності Київської центральної спеціалізованої митниці:
3.1. На першому етапі:
територію Києва та Київської області (за виключенням зони відчуження ЧАЕС і смт Вільча, а також товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, незареєстрованими в установленому законом порядку як суб'єкти підприємницької діяльності, та митне оформлення яких відповідно до законодавства України здійснюється у пунктах пропуску через державний кордон України) зі спеціалізацією митного контролю та митного оформлення товарів:
( Абзац другий підпункту 3.1 пункту 3 в редакції Наказу Державної митної служби N 1341 від 28.11.2008 )
призначених для офіційного (службового) користування дипломатичних представництв, консульських установ, представництв іноземних держав та міжнародних організацій, представництв іноземних фірм в Україні, а також особистого користування членів персоналу таких представництв, установ та організацій і членів їх сімей, які мають митні пільги;
( Абзац третій підпункту 3.1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної митної служби N 1335 від 27.11.2008 )
призначених для демонстрації або використання на виставках, ярмарках, конференціях або інших подібних заходах, а також аудіовізуальних творів, фонограм чи відеограм на відповідних матеріальних носіях;
( Абзац четвертий підпункту 3.1 пункту 3 в редакції Наказу Державної митної служби N 959 від 14.10.2009 )
що переміщуються у несупроводжуваному багажі та вантажних відправленнях на адресу громадян;
що переміщуються у міжнародних поштових та експрес-відправленнях;
( Абзац сьомий підпункту 3.1 виключено в зв'язку з виключенням пункту про зміни, що вносились Наказом Державної митної служби N 130 від 18.02.2010, на підставі Наказу Державної митної служби N 344 від 12.04.2010 )( Абзац восьмий підпункту 3.1 виключено в зв'язку з виключенням пункту про зміни, що вносились Наказом Державної митної служби N 130 від 18.02.2010, на підставі Наказу Державної митної служби N 344 від 12.04.2010 )
алкогольних напоїв і тютюнових виробів, що ввозяться автомобільним транспортом у митному режимі "імпорт";
( Пункт 3.1 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної митної служби N 563 від 01.06.2010 )
транспортних засобів, що класифікуються в товарних позиціях 8702 - 8704, 8711 згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності;
( Пункт 3.1 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної митної служби N 563 від 01.06.2010 )
культурних цінностей;
валютних цінностей, що переміщуються через митний кордон України банківськими установами;
дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, а також товарів, що їх містять або вироблені з них за переліком, визначеним Держмитслужбою;
транспортних засобів, що належать громадянам, які постійно або тимчасово проживають на цій території.
( Пункт 3.1 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної митної служби N 563 від 01.06.2010 )
3.2. На другому етапі - митну територію України зі спеціалізацією митного контролю та митного оформлення культурних цінностей; дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, а також товарів, що їх містять або вироблені з них за переліком, визначеним Держмитслужбою; інших товарів, визначених Держмитслужбою.
4. Установити граничну чисельність Київської центральної спеціалізованої митниці на першому етапі 250 штатних одиниць.
5. Визначити зоною діяльності Київської регіональної митниці - Київ (крім питань, віднесених до компетенції Київської центральної спеціалізованої митниці та Енергетичної регіональної митниці), території митних ліцензійних складів і складів тимчасового зберігання (у тому числі території, що будуть використовуватися за таким призначенням), які розташовані в Київській області, власниками яких є суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, що перебувають на обліку в цій митниці.
6. Визначити зоною діяльності Київської обласної митниці - Київську область, за винятком аеропорту "Бориспіль", зони відчуження ЧАЕС і смт Вільча, з виключенням з компетенції цієї митниці питань, що належать до компетенції Київської центральної спеціалізованої митниці, Київської та Енергетичної регіональних митниць, територій митних ліцензійних складів, складів тимчасового зберігання й вантажних митних комплексів (у тому числі територій, що будуть використовуватися за таким призначенням), які розташовані в Київській області, власниками яких є суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, що перебувають на обліку в цих митницях.
7. Установити, що митне оформлення товарів, зазначених у підпункті 3.1 пункту 3 цього наказу, здійснюється без прийняття Київською регіональною митницею та Київською центральною спеціалізованою митницею або Київською обласною митницею та Київською центральною спеціалізованою митницею погодженого рішення про місце здійснення митного оформлення товарів.
8. Начальнику Київської центральної спеціалізованої митниці в установленому законодавством порядку забезпечити проведення державної реєстрації Київської центральної спеціалізованої митниці.
9. Начальнику Київської центральної спеціалізованої митниці у місячний строк подати до Держмитслужби пропозиції щодо кандидатів для призначення на керівні посади в митниці.
10. Начальнику Київської центральної спеціалізованої митниці у місячний строк подати до Держмитслужби пропозиції щодо:
створення митних постів у зоні діяльності митниці з урахуванням зони діяльності митниці;
структури, штатного розпису та кошторису митниці з урахуванням вимог цього наказу.
11. Начальнику Київської центральної спеціалізованої митниці в термін до 01.10.2008 подати до Держмитслужби Положення про митницю.
12. Начальнику Київської центральної спеціалізованої митниці спільно з Центральним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи затвердити переліки товарів, зазначені у підпункті 3.1 пункту 3 цього наказу.
13. Начальникам регіональних митниць, митниць інформувати суб'єктів підприємницької діяльності та громадян про вимоги цього наказу.
14. Департаменту ресурсного забезпечення, капітального будівництва та експлуатації об'єктів митної інфраструктури забезпечити розміщення підрозділів Київської центральної спеціалізованої митниці з урахуванням установленої компетенції та штатної чисельності.
15. Департаменту ресурсного забезпечення, капітального будівництва та експлуатації об'єктів митної інфраструктури забезпечити:
15.1. Матеріально-технічне забезпечення підрозділів Київської центральної спеціалізованої митниці з урахуванням установленої компетенції та штатної чисельності.
15.2. Виготовлення та вчасну видачу Київській центральній спеціалізованій митниці відповідної кількості особистих митних забезпечень та бланкової продукції.
16. Департаменту митного контролю в пунктах пропуску забезпечити внесення змін до Класифікатора митних органів України та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженого наказом Держмитслужби від 26.04.06 N 335 (зі змінами).
17. Автотранспортному митному господарству забезпечити Київську центральну спеціалізовану митницю необхідною кількістю автотранспортних засобів, ураховуючи специфіку діяльності, забезпечивши їх зберігання та обслуговування.
18. Регіональній інформаційній митниці забезпечити:
18.1. Можливість переходу на використання коду Київської центральної спеціалізованої митниці при обробці електронних копій митних документів, статистичної та нормативно-довідкової інформації тощо, а також унесення потрібних змін до відповідних програмно-інформаційних комплексів Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби.
18.2. Підрозділи Київської центральної спеціалізованої митниці необхідною кількістю засобів комп'ютерної техніки та зв'язку.
19. Прес-службі забезпечити висвітлення цього наказу в засобах масової інформації.
20. Початок функціонування та поетапного доповнення зони діяльності Київської центральної спеціалізованої митниці розпочати та здійснювати за окремими розпорядженнями Держмитслужби.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Голова Державної
митної служби України

В.І.Хорошковський
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
10.09.2008 N 991
Про створення митного органу і визначення зон діяльності Київської регіональної та Київської обласної митниць
Керуючись частиною четвертою статті 15 Митного кодексу України, відповідно до Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.07 N 940, з метою оптимізації діяльності й структури митних органів, вдосконалення та уніфікації механізму здійснення митного контролю та митного оформлення окремих видів товарів
НАКАЗУЮ:
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!