щодо визнання контрольованими господарських операцій резидента України з нерезидентами, які мають організаційно-правові форми Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp. K. та зареєстровані у Республіці Польща

Державна податкова служба України Податкова консультація від 17.10.2019 №807/6/99-00-05-05-01-15/ІПК
Остання редакція від 17.10.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Податкова консультація

Дата 17.10.2019

Номер 807/6/99-00-05-05-01-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
17.10.2019 N 807/6/99-00-05-05-01-15/ІПК
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо визнання контрольованими господарських операцій резидента України з нерезидентами, які мають організаційно-правові форми Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp. K. та зареєстровані у Республіці Польща, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
Згідно з пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів (крім активів з права користування за договорами оренди), робіт та послуг (крім операцій, зазначених у пункті 140.2 та підпункті 140.5.6 цього пункту, та операцій, визнаних контрольованими відповідно до статті 39 цього Кодексу), придбаних, зокрема, у нерезидентів тому числі пов'язаних осіб - нерезидентів), зареєстрованих у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу.
Вимоги пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу не застосовуються платником податку, якщо операція не є контрольованою та сума таких витрат підтверджується платником податку за цінами, визначеними за принципом "витягнутої руки" відповідно до процедури, встановленої ст. 39 Кодексу, але без подання звіту.
Підпунктом "г" пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.1 ст. 39 Кодексу встановлено, що контрольованими операціями є господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи. Перелік організаційно-правових форм таких нерезидентів в розрізі держав (територій) затверджується Кабінетом Міністрів України.
На виконання цього підпункту Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 04 липня 2017 року N 480 "Про затвердження переліку організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи" (далі -Перелік).
Зокрема до Переліку включено резидентів Республіки Польща з організаційно-правовими формами (назва мовою держави реєстрації/назва, транслітерована латиницею (абревіатура)) - Spolka Komadytowa (S.K.), Spolka partnerska, Spolka Komadytowo-Akcyjna (S.K.A.), Spolka Jawna (S.J.), Spolka prawa Cywolnego (S.C.).
Міністерство фінансів України листом від 28.08.2019 р. N 11420-09-5/21677 надало роз'яснення, що операції з нерезидентами, які мають організаційно- правові форми, які прямо не визначені в Переліку N 480, не визнаються контрольованими відповідно до пп. "г" пп. 39.2.1.1 ст. 39 Кодексу.
Таким чином, у разі якщо організаційно-правова форма резидента Республіки Польща не включена до Переліку, то операції з таким контрагентом не є контрольованими відповідно до пп. "г" пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, за умови, що резидент Республіки Польща не є пов'язаною з резидентом України особою та/або операції з ним не здійснюються через комісіонерів - нерезидентів та платник податку на прибуток при здійсненні вищезазначених операцій не збільшує фінансовий результат до оподаткування відповідно до вимог пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу.
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
17.10.2019 N 807/6/99-00-05-05-01-15/ІПК
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо визнання контрольованими господарських операцій резидента України з нерезидентами, які мають організаційно-правові форми Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp. K. та зареєстровані у Республіці Польща, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
Згідно з пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів (крім активів з права користування за договорами оренди), робіт та послуг (крім операцій, зазначених у пункті 140.2 та підпункті 140.5.6 цього пункту, та операцій, визнаних контрольованими відповідно до статті 39 цього Кодексу), придбаних, зокрема, у нерезидентів тому числі пов'язаних осіб - нерезидентів), зареєстрованих у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу.
Вимоги пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу не застосовуються платником податку, якщо операція не є контрольованою та сума таких витрат підтверджується платником податку за цінами, визначеними за принципом "витягнутої руки" відповідно до процедури, встановленої ст. 39 Кодексу, але без подання звіту.
Підпунктом "г" пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.1 ст. 39 Кодексу встановлено, що контрольованими операціями є господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи. Перелік організаційно-правових форм таких нерезидентів в розрізі держав (територій) затверджується Кабінетом Міністрів України.