Про забезпечення безперешкодного доступу громадян України з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя до банківських послуг

Національний банк України Лист від 17.02.2021 №Р/25-0006/20778
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Лист

Дата 17.02.2021

Номер Р/25-0006/20778

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЛИСТ
17.02.2021 № Р/25-0006/20778
Банкам України
Незалежній асоціації банків України
Про забезпечення безперешкодного доступу громадян України з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя до банківських послуг
У зв'язку з отриманням запитів від державних органів України та скарг від фізичних осіб, з метою забезпечення можливості для населення Автономної Республіки Крим і міста Севастополя користуватися банківськими послугами на рівні з усіма громадянами України Національний банк України (далі - Національний банк) у доповнення до листа від 27.04.2020 № Р/25-0006/20778 зазначає таке
Згідно з валютним законодавством України фізичні особи/фізичні особипідприємці, які мають постійне місце проживання на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, є резидентами на загальних підставах відповідно до пункту 9 частини першої статті 1 Закону України "Про валюту і валютні операції".
Відповідно до законодавства України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - ПВК/ФТ) банки здійснюють заходи з належної перевірки, зокрема ідентифікацію та верифікацію клієнтів.
Водночас вимоги законодавства у сфері ПВК/ФТ не містять виключень та особливостей щодо фізичних осіб/фізичних осіб-підприємців, які мають постійне місце проживання на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.
Банки зобов'язані здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнтів (представників клієнтів) з урахуванням вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон) у порядку, визначеному в додатку 2 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19.05.2020 № 65 (зі змінами) (далі - Положення № 65).
Відповідно до частини шостої статті 11 Закону банк як суб'єкт первинного фінансового моніторингу має право витребувати, а клієнт, представник клієнта зобов'язані подати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для здійснення належної перевірки, а також для виконання таким суб'єктом первинного фінансового моніторингу інших вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ.
Згідно з пунктами 5, 6 додатка 2 до Положення № 65 банк може здійснити ідентифікацію на підставі інформації, отриманої від клієнта (представника клієнта), або одночасно на підставі документів та/або інформації, отриманої банком з метою здійснення його верифікації. Банк зобов'язаний здійснювати верифікацію на підставі офіційних документів1 або інформації, отриманої з офіційних джерел2 або інших надійних джерел3, визначених у додатку 2 до Положення № 65. Під час здійснення верифікації банк має перевірити (підтвердити) належність відповідній особі ідентифікаційних даних
Порядок дій, який забезпечує здійснення всіх заходів з належної перевірки клієнтів (у тому числі заходів з ідентифікації та верифікації, актуалізації даних про клієнта), має бути визначений у внутрішніх документах банку з питань ПВК/ФТ4, які мають враховувати особливості та напрями діяльності банку, особливості різних типів клієнтів, а також імплементацію банком ризикорієнтованого підходу (пункти 26, 27 розділу ІІІ Положення № 65).
1 Офіційний документ - документ, складений, виданий, засвідчений із дотриманням визначених законодавством норм
уповноваженою особою, якій законодавством надано право у зв'язку з її професійною чи службовою діяльністю складати, видавати, засвідчувати певні види документів, що підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти та містить передбачені законодавством реквізити і відомості (пункт 44 частини першої статті 1 Закону).
2 Офіційне джерело - автоматизовані інформаційні і довідкові системи, реєстри, бази та банки даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, а також відповідні органи іноземних держав та міжнародних, міжурядових організацій (пункт 43 частини першої статті 1 Закону).
3 Надійні джерела - джерела, зазначені в Положенні № 65, крім офіційних джерел та офіційних документів, які можливі до використання банками під час виконання ними вимог законодавства України у сфері ПВК/ФТ (підпункт 27 пункту 5 розділу І Положення № 65).
4 Внутрішні документи банку з питань ПВК/ФТ - політика, правила, програми, методики, інші документи, що розроблені та затверджені банком з метою належного виконання функцій суб'єкта первинного фінансового моніторингу (підпункт 12 пункту 5 розділу І Положення № 65).
Також Національний банк наголошує на:
неприпустимості застосування будь-яких дискримінаційних підходів під час обслуговування осіб, які мають постійне місце проживання на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя;
необхідності забезпечення повного безперешкодного доступу до фінансових продуктів і сервісів пересічних громадян України, які проводять звичайні фінансові операції, щодо яких у банків відсутні підозри.
Ураховуючи зазначене, громадяни України, які постійно проживають на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, мають право користуватися банківськими послугами на рівні з іншими резидентами, які постійно проживають на материковій території України.
Валютне законодавство України та законодавство у сфері ПВК/ФТ не містять вимог щодо обов'язкового отримання фізичними особами, які мають постійне місце проживання на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, довідки внутрішньо переміщеної особи для цілей визначення статусу резидента та встановлення відомостей про місце проживання або місце перебування фізичної особи.
Національний банк наполегливо рекомендує банкам переглянути свої внутрішні документи з питань ПВК/ФТ з метою недопущення відмови банку від встановлення (підтримання) ділових відносин/відкриття рахунку (обслуговування), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунку/відмови від проведення фінансової операції з причин відсутності у фізичної особи, яка має постійне місце проживання на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, довідки внутрішньо переміщеної особи, яка засвідчувала б її проживання на підконтрольній частині України.
ГоловаКирило ШЕВЧЕНКО
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЛИСТ
17.02.2021 № Р/25-0006/20778
Банкам України
Незалежній асоціації банків України
Про забезпечення безперешкодного доступу громадян України з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя до банківських послуг
У зв'язку з отриманням запитів від державних органів України та скарг від фізичних осіб, з метою забезпечення можливості для населення Автономної Республіки Крим і міста Севастополя користуватися банківськими послугами на рівні з усіма громадянами України Національний банк України (далі - Національний банк) у доповнення до листа від 27.04.2020 № Р/25-0006/20778 зазначає таке
Згідно з валютним законодавством України фізичні особи/фізичні особипідприємці, які мають постійне місце проживання на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, є резидентами на загальних підставах відповідно до пункту 9 частини першої статті 1 Закону України "Про валюту і валютні операції".
Відповідно до законодавства України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - ПВК/ФТ) банки здійснюють заходи з належної перевірки, зокрема ідентифікацію та верифікацію клієнтів.
Водночас вимоги законодавства у сфері ПВК/ФТ не містять виключень та особливостей щодо фізичних осіб/фізичних осіб-підприємців, які мають постійне місце проживання на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.
Банки зобов'язані здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнтів (представників клієнтів) з урахуванням вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон) у порядку, визначеному в додатку 2 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19.05.2020 № 65 (зі змінами) (далі - Положення № 65).

30 днiв передплати безкоштовно!